Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Kolaps na Zabjelu

PODGORICA: Kolaps na Zabjelu

Za­bje­lom je ju­če je­dva bi­lo pro­hod­no. Pu­ta­ri su kod OŠ „Vuk Ka­ra­džić” bi­je­lom bo­jom far­ba­li pje­šač­ke pre­la­ze, a cr­ve­nom bi­ci­kli­stič­ke sta­ze. Sa­o­bra­ćaj je ob­u­sta­vljan na­iz­mje­nič­no, ka­ko je ko­ja tra­ka ra­đe­na ali je do­dat­ni pro­blem pred­sta­vlja­lo i as­fal­ti­ra­nje di­je­la Uli­ce kra­lja Ni­ko­le do Ško­le za sred­nje i vi­še struč­no obra­zo­va­nje „Ser­gi­je Sta­nić”.
Sa­o­bra­ćaj­ne gu­žve stva­ra­le su mu­ke ne sa­mo vo­za­či­ma već i pje­ša­ci­ma ko­ji su mo­ra­li da za­o­bi­la­ze dje­lo­ve gdje je bo­ja bi­la svje­že na­ni­je­ta.

(Dan)

Check Also

Hari Mata Hari i bogati program u Danilovgradu

Na otvaranju ovogodišnje manifestacije “Rijekom Zetom”, u Danilovgradu će u petak veče pjevati “Hari Mata Hari”. Direktor ...

PODGORICA: Đurišići od nadležnih traže da dokažu da zemljište na Zabjelu nije njihovo

Porodica Đurišić nastavila je sa protestima ispred zgrade Glavnog grada i traži od nadležnih da im isplate ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *