Početna » POSLA IMA » Oglasi za posao » Tražite posao? Podgorici treba 20 komunalnih policajaca

Tražite posao? Podgorici treba 20 komunalnih policajaca

Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja zapošljava 20 ko­mu­nal­nih po­li­ca­ja­ca, a kon­kurs za pri­jem u rad­ni od­nos za ovu slu­žbu ras­pi­sao je Se­kre­ta­ri­jat za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu.

Kon­kur­som se tra­ži 17 ko­mu­nal­nih po­li­ca­ja­ca na neo­d­re­đe­no vri­je­me ko­ji mo­ra­ju ima­ti naj­ma­nje sred­nje obra­zo­va­nje u obi­mu od 240 kre­di­ta CSPK-a, naj­ma­nje tri go­di­ne rad­no is­ku­stva, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­lo­žen struč­ni is­pit za vr­še­nje po­slo­va ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.

Kan­di­da­ti mo­ra­ju ima­ti po­lo­žen vo­zač­ki is­pit B ka­te­go­ri­je.
Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja tra­ži i tri ko­mu­nal­na po­li­caj­ca na neo­d­re­đe­no vri­je­me.

Kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu za ovo rad­no mje­sto mo­ra­ju ima­ti naj­ma­nje sred­nje obra­zo­va­nje u obi­mu od od 240 kre­di­ta CSPK-a, naj­ma­nje go­di­nu rad­nog is­ku­stva, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­lo­žen is­pit za vr­še­nje po­slo­va ko­mu­nal­ne po­li­ci­je i po­lo­žen vo­zač­ki is­pit B ka­te­go­ri­je.
Kan­di­da­ti pri­ja­ve mo­gu do­sta­vlja­ti u ro­ku od 15 da­na na adre­su Glav­ni grad-Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja, Uli­ca Va­sa Ra­ič­ko­vi­ća.

Check Also

PODGORICA: Šta radite to?! I tako već 10 godina! (FOTO)

Mještani podgoričkog sela Omerbožovići su očajni jer već 10 godina ne mogu da spriječe divlje ...

PODGORICA: Montiraju obelisk vojvodi Mirku

Počela je montaža obeliska na postamentu za spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću na Trgu nezavisnosti, ...

2 Komentari

  1. Ili u prevodu.. Da se za bijedne pare zamjerate narodu, vasim komsijama, rodjacima , sugradjanima.. Da pisete kazne koje su vam kriminalci propisali da pisete svom narodu. Koji inace jako tesko zivi samo mu jos fali da placa skupe komunalne kazne, institucijama koje non stop rade protiv interesa grada, zajednice i gradjana! Eto vam Sigurni korak! U Srednji Vijek!

    • ada vala nema, pretesko zivi narod. a ne pricaj nesto u sto se kolko je śutra moze uvjerit svako da nije tako. koje im kazne pisu za parking?vise auta no stanovnika i vise krugova uhvati 1 stanovnik pg no u njujork sto potrosi stanovnik do posla i nazad za 5 dana. ja tu muku ne vidjoh no na savku stranu treste pjesme iz auta i krugovi krugovi pa bitnim ulicama. a vec ugostititeljstvo cvjeta a kako kad je narod tako u jad baste pune,kafici puni,restorani puni u koje god oces doba dana. a ne vjerujem da idje dzabe daju. u svaki nam racun uspostave. a nekate tu pricu. a no kako bolje sigurnim korakom no trcanjem u nazadak!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *