Početna » NOVOSTI » Društvo » Stojanović danas saopštava rezultate istrage o lažnim bombašima

Stojanović danas saopštava rezultate istrage o lažnim bombašima

Direktor Uprave policije Slavko Stojanović saopštiće rezultate istrage o lažnim dojavama bombi na pres konferenciji koja će biti danas upriličena, pišu Dnevne novine.

Stojanović je za DN kazao da će građani saznati detalje koji su do sada otkriveni u istrazi o lažnim bombašima, ali i rezultate istrage u jednom, veoma značajnom slučaju na kojem je policija intenzivno radila i uložila vanredne napore.

„Javnost će imati prilike da čuje do kakvih smo rezultata došli u istrazi krivičnog djela kojom su obuhvaćeni članovi jedne organizovane kriminalne grupe“, kazao je Stojanović.

Epidemija lažnih dojava, podsjetimo, počela je sredinom aprila, a za nepunih mjesec dana bilo ih je čak 18, koje su naj­če­šće pra­zni­le šo­ping cen­tar Del­ta city, Atlas ka­pi­tal cen­tar i di­sko­te­ku Beagle, a eva­ku­a­ci­je su vr­še­ne i u ho­te­li­ma Ra­ma­da, He­me­ra i Hil­ton i Sport­skom cen­tru „Mo­ra­ča”. Sti­za­le su do­ja­ve da su bom­be po­sta­vlje­ne i u lo­ka­li­ma u Bo­ke­škoj uli­ci. Pri­li­kom sva­ke do­ja­ve, na sto­ti­ne gra­đa­na eva­ku­i­sa­no je iz tih obje­ka­ta. Ka­da je pri­ja­vlje­no da je bom­ba po­sta­vlje­na u SC „Mo­ra­ča”, eva­ku­i­sa­no je pre­ko 3.000 oso­ba jer je u tom pe­ri­o­du u to­ku bio ko­šar­ka­ški meč.

Da su na tragu počiniocima nedavno je saopštio i predsjednik Vlade Duško Marković, koji je izjavio da izvršioci ovih krivičnih djela imaju cilj da destabilizuju Crnu Goru, ekonomski je ugroze i pokušaju da utiču na rejting naše zemlje kao bezbjedonosne destinacije.

Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti is­tra­ga uka­za­li su na sum­nju da mo­tiv la­žnih do­ja­va može biti i politički i ekonomski, a jedna od teorija je bila da se radi o obračunima kriminalnih grupa.

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci for­mi­ra­lo je 18 pred­me­ta po ne­po­zna­tom iz­vr­ši­o­cu, a ni­ko od vla­sni­ka eva­ku­i­sa­nih obje­ka­ta ni­je znao da ka­že ko bi mo­gao sta­ja­ti iza la­žnih do­ja­va koje su sve došle sa brojeva van teritorije Crne Gore, odnosno iz Srbije i BiH.

Podsjetimo, povodom lažnih dojava o bombama intenzivirani su kontakti sa policijom i istražnim organima susjednih država sa čijih su teritorija pozivi upućivani.

Check Also

Tramp zaprijetio potpunim uništenjem Sjeverne Koreje

Vašington, ako Sjedinjene Američke Države  ili njeni saveznici budu ugroženi, neće imati drugog izbora nego ...

Bogdanovićev otac napadnut u Istanbulu, udaren flašom u glavu!

Slavili su navijači Srbije plasman u finale Eurobasketa u Istanbulu, ali se desio i jedan nemili događaj. ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *