Početna » NOVOSTI » Društvo » Stojanović danas saopštava rezultate istrage o lažnim bombašima

Stojanović danas saopštava rezultate istrage o lažnim bombašima

Direktor Uprave policije Slavko Stojanović saopštiće rezultate istrage o lažnim dojavama bombi na pres konferenciji koja će biti danas upriličena, pišu Dnevne novine.

Stojanović je za DN kazao da će građani saznati detalje koji su do sada otkriveni u istrazi o lažnim bombašima, ali i rezultate istrage u jednom, veoma značajnom slučaju na kojem je policija intenzivno radila i uložila vanredne napore.

„Javnost će imati prilike da čuje do kakvih smo rezultata došli u istrazi krivičnog djela kojom su obuhvaćeni članovi jedne organizovane kriminalne grupe“, kazao je Stojanović.

Epidemija lažnih dojava, podsjetimo, počela je sredinom aprila, a za nepunih mjesec dana bilo ih je čak 18, koje su naj­če­šće pra­zni­le šo­ping cen­tar Del­ta city, Atlas ka­pi­tal cen­tar i di­sko­te­ku Beagle, a eva­ku­a­ci­je su vr­še­ne i u ho­te­li­ma Ra­ma­da, He­me­ra i Hil­ton i Sport­skom cen­tru „Mo­ra­ča”. Sti­za­le su do­ja­ve da su bom­be po­sta­vlje­ne i u lo­ka­li­ma u Bo­ke­škoj uli­ci. Pri­li­kom sva­ke do­ja­ve, na sto­ti­ne gra­đa­na eva­ku­i­sa­no je iz tih obje­ka­ta. Ka­da je pri­ja­vlje­no da je bom­ba po­sta­vlje­na u SC „Mo­ra­ča”, eva­ku­i­sa­no je pre­ko 3.000 oso­ba jer je u tom pe­ri­o­du u to­ku bio ko­šar­ka­ški meč.

Da su na tragu počiniocima nedavno je saopštio i predsjednik Vlade Duško Marković, koji je izjavio da izvršioci ovih krivičnih djela imaju cilj da destabilizuju Crnu Goru, ekonomski je ugroze i pokušaju da utiču na rejting naše zemlje kao bezbjedonosne destinacije.

Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti is­tra­ga uka­za­li su na sum­nju da mo­tiv la­žnih do­ja­va može biti i politički i ekonomski, a jedna od teorija je bila da se radi o obračunima kriminalnih grupa.

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci for­mi­ra­lo je 18 pred­me­ta po ne­po­zna­tom iz­vr­ši­o­cu, a ni­ko od vla­sni­ka eva­ku­i­sa­nih obje­ka­ta ni­je znao da ka­že ko bi mo­gao sta­ja­ti iza la­žnih do­ja­va koje su sve došle sa brojeva van teritorije Crne Gore, odnosno iz Srbije i BiH.

Podsjetimo, povodom lažnih dojava o bombama intenzivirani su kontakti sa policijom i istražnim organima susjednih država sa čijih su teritorija pozivi upućivani.

Check Also

OLUJNO NEVRIJEME U POLJSKOJ: Poginuo gradonačelnik Volomina

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Misica pronađena mrtva u svom stanu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *