Početna » NOVOSTI » Društvo » Podgoričanin krio kilo marihuane ispod kaiša

Podgoričanin krio kilo marihuane ispod kaiša

Van­pre­tre­sno vi­je­će bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da po­tvr­di­lo je op­tu­žni­cu pro­tiv Va­se­lja Du­še­vi­ća (41) iz Pod­go­ri­ce zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Na­kon do­no­še­nja rje­še­nja o po­kre­ta­nju is­tra­ge, Du­še­vi­ću je od­re­đen jed­no­mje­seč­ni pri­tvor.
Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv kri­jum­ča­re­nja dro­ga su 2. mar­ta, na gra­nič­nom pre­la­zu Bi­je­lo Po­lje, u me­đu­na­rod­nom vo­zu ko­ji je sa­o­bra­ćao na re­la­ci­ji Bar–Be­o­grad, kod Du­še­vi­ća pro­na­šli dva pa­ko­va­nja ma­ri­hu­a­ne ukup­ne te­ži­ne 1.032 gra­ma. Du­še­vić je dro­gu krio is­pod ka­i­ša.
On je za slič­no dje­lo već bio osu­đen na pet go­di­na i pet mje­se­ci za­tvo­ra.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Uhapšeno šest osoba, pronađeno 20 kg skanka (FOTO)

Službenici Uprave policije MUP-a –  Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv droge su danas ...

PODGORICA: Novi snimci zloupotrebe policijskih ovlaštenja (VIDEO)

Novi snimci navodno neprofesionalnog postupanja službenika policije dostavljeni su Savjetu za građansku kontrolu rada policije. ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *