Početna » PG INFO » Aktuelno » Od 1. oktobra sa receptom u 168 privatnih apoteka, osim za ove lijekove
(FOTO: N1)

Od 1. oktobra sa receptom u 168 privatnih apoteka, osim za ove lijekove

Lijekovi na recept će moći da se podižu u privatnim apotekama koje su sklopile ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje od 1. oktobra.

Fond za zdravlstvo osiguranje je 27. jula raspisao javni poziv privatnim apotekama za  dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora za obezbjeđivanje i izdavanje ljekova na recept.

Predmet javnog poziva je bio obezbjeđivanje i izdavanje lijekova na recept osiguranim licima u skladu sa Osnovnom listom ljekova izuzev:

  • Somatropina
  • Lijekova koji sadrže droge, psihotropne supstance i
  • Lijekova čiji je režim propisivanja i primjene „RK“- (lijek se primjenjuje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore),

Na ovaj poziv se javilo 168 apoteka sa kojima je Fond sklopio ugovore.

U okviru nastavka Projekta “Sa receptom u privatne apoteke”, u Fondu za zdravstveno osiguranje 13.09.2017. godine počela je obuka farmaceuta za korišćenje namjenske aplikacije za realizaciju recepata u privatnim apotekama.

Planom je predviđeno da u periodu od 13.09.-19.09.2017. godine obuku završe po dva farmaceuta iz 168 privatnih apoteka sa kojima je Fond za zdravstveno osiguranje sklopio ugovor.

-U cilju optimizacije procesa realizacije recepata u privatnim apotekama, u narednom periodu planirano da se omogući njihovo povezivanje sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom.

(volimpodgoricu.me)

Check Also

Sjutra je Sveti Jovan Krstitelj: Ako želite da saznate budućnost, u ponoć izvedite ovaj ritual

Postoji vjerovanje da se u noći između Bogojavljenja i svetog Jovana Krstitelja otvaraju nebesa i ...

Da li ministar pritiska profesore da podrže njegovu partiju na izborima?

Umje­sto da se ba­vi svo­jim po­slom, mi­ni­star pro­svje­te i funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­kra­ta Da­mir Še­ho­vić pri­ti­ska pro­svjet­ne ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *