Home / NOVOSTI / Hronika / U PODGORICI UHAPŠEN STUDENT: Silovao deset godina stariju djevojku?

U PODGORICI UHAPŠEN STUDENT: Silovao deset godina stariju djevojku?

Stu­dent A.M. (19) uhapšen je juče zbog sumnje da je u studentskom domu ko­ji se na­la­zi Pre­ko Mo­ra­če u Pod­go­ri­ci silovao deset godina stariju djevojku. Pri­ja­vu pro­tiv nje­ga pod­go­rič­koj po­li­ci­ji pod­ni­je­la je dje­voj­ka pri­je dvi­je no­ći.

Pre­ma sa­zna­nji­ma iz po­li­ci­je, dje­voj­ka ko­ja ne ži­vi u do­mu prek­si­noć je do­šla u tu zgra­du kod pri­ja­te­lja. Naime, sumnja se da je osumnjičeni mladić namamio da dođe u studentski dom prekjuče oko 18 časova. Kada je došla, on je u sobi u kojoj boravi upotrebom fizičke sile primorao na seksualni odnos, kada je silovao.
In­spek­to­ri pod­go­rič­ke po­li­ci­je od­mah su iza­šli na mje­sto de­ša­va­nja, oda­kle su iz­u­ze­li tra­go­ve. Dje­voj­ka je in­spek­to­ri­ma da­la iz­ja­vu, tvr­de­ći da je si­lo­va­na. Pri­ja­vlje­ni stu­dent ka­te­go­rič­no je ne­gi­rao kri­vi­cu.

Ka­ko bi utvr­di­li da li je pri­ja­va isti­ni­ta, is­tra­ži­te­lji su iz so­be u ko­joj je na­vod­no do­šlo do si­lo­va­nja iz­u­ze­li vi­še tra­go­va, ko­ji su upu­će­ni na vje­šta­če­nje. Ta­ko­đe, dje­voj­ka je od­ve­de­na na pre­gled, a nakon svih vještačenja, kako nam je potvređeno iz policije, stvorila se čvrsta sumnja da je djevojka zaista silovana.

(Dan)

Check Also

ZLOČIN ZBOG NEVJERSTVA: Dragutin zatekao ženu sa ljubavnikom i presudio mu sjekirom!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *