Home / NOVOSTI / Društvo / Skupština Crne Gore razriješila Nikolu Vukčevića
Nikola Vukcevic

Skupština Crne Gore razriješila Nikolu Vukčevića

Skupština Crne Gore razriješila je Nikolu Vukčevića sa mjesta člana Savjeta RTCG. Za takvu odluku glasalo je 39 poslanika, dvojica su bila protiv. Skupština je za člana Savjeta Agencije za elektronske medije (AEM) imenovala slikara Rajka Todorovića.

Poslanik FORC-e Genci Nimanbegu i lider LP Andrija Popović glasali su protiv razrješenja Vukčevića. „Smatram da mnogo poslanika ovaj posao radi bez velikog interesa i konflikata. Vukčević je želio da bude član Savjeta i ne mislim da je prekršio interes zbog kojeg smo ga izabrali“, kazao je Nimanbegu i dodao da u tom slučaju nije dokazan konflikt interesa.

Predsjednik Administrativnog odbora i poslanik DPS-a Ljuiđ Škrelja je odgovorio da je Vukčević u konfliktu interesa, jer nije prijavio imovinu, a da je u konfliktu interesa i zbog zapošljavanja brata u RTCG.

Nimanbegu je kazao da brani svoje pravo na slobodno mišljenje.

Popović je kazao da u slučaju Vukčevića ne vidi konflikt interesa i da treba sačekati kraj postupka pred Upravnim sudom. On je kazao da autonomije RTCG nema već 30 godina i zatražio uravnoteženu uređivačku politiku. Poslanik DPS-a Milorad Vuletić saopštio je da Administrativni odbor nije odbor za socijalna pitanja.

“Odbor radi po zakonu”, kazao je Vuletić i dodao da je odluka u slučaju Vukčevića jedina moguća.

Popović je odgovorio da je utvrđeno i da je član Tužilaškog savjeta u konfliktu interesa. „Zaboravili smo to i to je na neki način prikriveno“, kazao je Popović i dodao da je njegova odluka politička.

Lider LP Andrija Popovilć bio je uzdržan pri glasanju za člana Savjeta AEM-a, što kako je kazao nema nikakve veze sa ličnošću Rajka Todorovića.

Inače, Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTCG odredeno je da članove Savjeta ove medijske kuće imenuje i razrješava Skupština Cme Gore. Prethodno je na članstvo u Savjetu RTCG ostavku podnio Ivan Mitrović tako da upravljačko tijelo Javnog servisa sad ima sedam članova.

Škrelja je prethodno podsjetio da je Agencija za sprječavanje korupcije je 12. oktobra dostaviia Administrativnom odboru odluku kojom je utvrđeno da je Vukčević, kao javni funkcioner prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, u vezi sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTVCG.

“On je istovremeno sa obavijanjem javne funkcije, ostvario imovinsku korist po osnovu Ugovornog odnosa sa privrednim drustvom “Galileo Production” DOO Podgorica, čija je djelatnost proizvodnja fiimova, video zapisa i teievizijskog programa juna 2016. godine, čime je kao javni funkcioner javni inferes podredio privatnom i izazvao sukob interesa”, kaže se u odluci.

Navodi se da je na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije, Vukčevic, kao javni funkcioner bio dužan da preduzme mjere radi rješavanja sukoba interesa i Agenciji prijavl sumnju o postojanju sukoba Interesa, koja o tome daje mišljenje.

Vukčević je na sjednici Administrativnog odbora naveo da je za potrebe nezavisne filmske produkcije režirao dokumentami film i za tu autorsku djelatnost primio predviđeni rediteljski/autorski honorar.

„Dakle, radeći svoj uobičajeni rediteljski posao (finansiran nezavisnim sredstvlma, koja nemaju nikakve veze sa RTVCG, uključujući i to da faj dokumentami film nije emitovan na RTVCG, niti na bilo kojoj drugoj TV stanici, jer mu to nije ni bila namjena)“.

Agencija za sprjecavanje korupcije je, smatra on, pogrešnom i nepotpunom utvrđenom interprelacijom činjeničnog stanja, pogrešno zaključlla da je povrijedio javni interes.

Kroz analizu ukupnih činilaca i činjenica, ukazao je i dokazao, kako navodi, da se privredno društvo koje ga je angažovaio kao rediteija – ne bavi proizvodnjom TV programa, pa je odluka Agencije netačna, jer je zasnovana na pogrešnom i paušalnom doživljaju termina proizvodnja televizijskog programa.

Vukčević je naveo da se uvidom u Centralni registar poslovnih subjekata moze vidjeti da je drustvo “Galileo production” od kojeg je primio honorar za autorsko djelo, registrovano pod šifrom 5911 shodno MONSTAT-u, odnosno Zakonu o kiasifikaciji djelatnosli, za proizvodnju filmova, video-zapisa i telvizijskog programa.

On je istakao je da se uvidom u Zakon može utvrditi da u Crnoj Gori ne postoji šifra djelatnosti – proizvodnja (samo) filmova, kakva je djelatnost najbliza stvarnoj djelatnosti filmske produkcije “Galileo production” (a to jeproizvodnja filmova i video zapisa) označena šifrom 5911.

„Iz toga proizilazi da je “Galileo production” bio prinuđen da se registruje ne samo za proizvodnju fiimova i video zapisa (što mu je osnovna djelatnost) već i za proizvodnju teievizijskog programa”.

Članovi Odbora su na sjednici 15, novembra ocijenili da je nesporno da je Vukčević, kao član Savjeta RTCG, prihodovao od privrednog drustva “Galileo production” DOG Podgorica, po osnovu ugovornog odnosa iznos od 2.600 EUR na ime honorara za režiranje dokumentarnog filma, što je direktno suprotno Zakonu o nacionalnom javnom emiteru RTCG.

Podsjeća se da je Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTCG određeno je da članovi Savjeta ne mogu biti „lica koja, kao vlasnicl udjela, akclonarl, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i slično, imaju interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televlzljskog programa, tako da bi članstvo takvog lica u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa”.

rtcg.me

Check Also

DRAMA U FRANCUSKOJ: Na stotine policajaca traga za osumnjičenim! UBIJENE ČETIRI OSOBE!

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *