Home / NOVOSTI / Društvo / ŽELITE DA LEGALIZUJETE OBJEKAT? Evo šta bi trebalo da radite!
FOTO: Ilustracija

ŽELITE DA LEGALIZUJETE OBJEKAT? Evo šta bi trebalo da radite!

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, prvi korak legalizacije je podnošenje zahtjeva nadležnim opštinskim sekretarijatima. Zahtjev se podnosi na obrascu koji se skine sa sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Kako objašnjavaju iz resornog ministarstva, potreban je elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, koji je uradila licencirana geodetska organizacije, a ovjerava je katastar, kao i dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvod iz katastra ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.

Evidencija

“Ovaj korak podrazumijeva da se upišu u katastar bespravni objekti koji nijesu upisani. Da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, ili u skladu sa planom generalne regulacije, koji će biti donijet do sredine oktobra 2020, odnosno planskim dokumentom usvojenim u međuvremenu”,  kazali su iz MORT-a.

Nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju, nadležni sekretarijat je dužan da u roku od 15 dana uputi poziv podnosiocu zahtjeva da u roku od tri mjeseca dostavi dokaze o vlasništvu nad placem i plaćenim komunalijama, projekat, izvještaj o reviziji projekta i izjavu revidenta da je objekat siguran za upotrebu.

“Kada je objekat veće neto površine od 200 kvadrata, vlasnik dostavlja projekat izvedenog stanja i dokaze kojim se utvrđuje stabilnost i sigurnost objekta, koju izrađuju licencirana privredna društva”,  kazali su iz MORT-a i dodali da svi objekti, bez obzira na kvadraturu, moraju imati riješene imovinsko-pravne odnose na zemljištu, plaćenu komunalnu naknadu i posebnu naknadu za Regionalni vodovod za primorske opštine.

Dokumentacija

“Za objekte od 200 do 500 i više kvadrata je neophodno dostaviti projekat izvedenog stanja bespravnog objekta, koji je izradilo privredno društvo licencirano za projektovanje i izgradnju, izvještaj drugog privrednog društva zaduženog za reviziju projekta i izjavu revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja, analizu privrednog društva koje je ispitivalo statičku i seizmičku i izjavu revidenta da je objekat stabilan i siguran za upotrebu”, preciziraju iz MORT-a. Provjera statičke i seizmičke sigurnosti objekta razlikuje se, kako su istakli, za objekte neto površine do 500 i iznad 500 kvadrata.

“Za objekte od 200 do 500 kvadrata traži se analiza čija je sadržina utvrđena propisom ministarstva, a za veće provjera stabilnosti objekta radi se u skladu sa pravilima struke i podrazumijeva različite metode provjere kao što su kernovanje i slično”,  kazali su iz MORT-a, dodajući da se za svaki od posebnih djelova objekta donosi pojedinačno rješenje o legalizaciji, sa i vlasničkom i tehničkom specifikacijom posebnih djelova objekta.

Potrebna jedinstvena dokumentacija

Što se tiče zgrade do 500 kvadrata i veće od 500 kvadrata, kao i za poslovni prostor do 100 kvadrata, ukoliko se sastoji od više posebnih djelova, potrebno je da tehnička dokumentacija bude jedinstvena.

“Za bespravni objekat koji se sastoji od više posebnih djelova, neto površine do 500 kvadrata, na kojima je ustanovljeno pravo svojine različitih vlasnika, tehnička dokumentacija treba da bude jedinstvena: projekat izvedenog stanja sa izvještajem o pozitivnoj reviziji, izjava revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa projektom izvedenog stanja i obaveznom analizom koju radi privredno društavo za objekte do 500 kvadrata”,  objašnjavaju iz MORT-a.

Pobjeda

Check Also

Virpazar: Gorjela trska na jezeru, požar pod kontrolom

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *