Početna » NOVOSTI

NOVOSTI

UHAPŠENI DRAGAN STOJKOVIĆ I VLADIMIR LEMAJIĆ: Nabavili auto za ubice

Tiv­ća­nin Dra­gan Stoj­ko­vić i Nik­ši­ća­nin Vla­di­mir Le­ma­jić uhap­še­ni su zbog sum­nje da su uče­stvo­va­li u ubi­stvu Pod­go­ri­ča­ni­na Iva­na Ne­do­vi­ća, ka­da je te­ško ra­njen Mi­lić Mi­nja Ša­ko­vić. Stoj­ko­vić i Le­ma­jić te­re­te se za pri­kri­va­nje kri­vič­nog dje­la. Oni su ju­če na sa­slu­ša­nju pred tu­ži­o­cem u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Le­pom Me­de­ni­com ne­gi­ra­li kri­vi­cu. Po­li­ci­ja je do­šla do sa­zna­nja da je Stoj­ko­vić na­ba­vio vo­zi­lo „BMW” ko­je je ko­ri­šće­no u zlo­či­nu, a da je Le­ma­jić po­sre­do­vao u pro­da­ji. Na­kon sa­slu­ša­nja, tu­ži­lac Me­de­ni­ca im je od­re­di­la ...

Opširnije »

Crnogorska Vlada šalje Meksiku 10.000 eura pomoći

Vlada Crne Gore održala je danas 41. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković. Vlada je izdvojila 10.000 eura kao izraz solidarnosti i simbolične pomoći Sjedinjenim Meksičkim Državama za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda koje su pogodile ovu, kako navode u saopštenju, prijateljsku državu. Na predlog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Vlada je usvojila Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu ...

Opširnije »

Zeleno svjetlo da Vlahović bude ambasador pri Svetoj Stolici

Članovi Odbora za međunarodne odnose pozitivno su ocijenili prijedlog da Miodrag Vlahović bude ambasador Crne Gore pri Svetoj Stolici i Suverenom Malteškom Redu, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Rimu. Odbor će informisati predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića o pozitivnom mišljenju. Vlahović je bio prvi šef diplomatije u nezavisnoj Crnoj Gori.

Opširnije »

FEJZIĆ: Amfilohije tendencioznim izjavama ugrožava međuvjerski sklad

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, u nedavnim izjavama iznio je niz opasnih teza na račun istorijskog i savremenog poimanja muslimana Crne Gore, sa ozbiljnim reperkusijama po suživot u Crnoj Gori, kazao je Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, koji je rekao da u Mešihatu Islamske zajednice najoštrije osuđuju i odbacuju izjave mitropolita SPC. Kako je kazao, tvrdnje da su određene ...

Opširnije »

Naručio tri ubistva, pa otvorio firmu u Kotoru

Ame­rič­ki bi­zni­smen Ri­čard Vol na­ru­čio je tri ubi­stva u SAD, a na­kon tih zlo­či­na pro­dao je imo­vi­nu u Ame­ri­ci i po­bje­gao u Cr­nu Go­ru, gdje je u Ko­to­ru osno­vao fir­mu. Fo­to­gra­fi­ja Vo­la, ko­ga po­li­ci­ja u Los An­đe­le­su ozna­ča­va kao or­ga­ni­za­to­ra tri ubi­stva, ob­ja­vlje­na je u ve­li­kom bro­ju ame­rič­kih me­di­ja. Po­li­cij­ski zva­nič­ni­ci su re­kli da ne vje­ru­ju da je Vol sam ...

Opširnije »

Uhapšeni osumnjičeni za ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije

Braća Ilija i Boško Pavlović uhapšeni su u Budvi,  a sumnjiče se da su stvorili kriminalnu organizaciju, počinili teško ubistvo i nedozvoljeno držali oružje i eksplozivne materije, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije. U saopštenju se navodi da su braća Pavlović uhapšeni nakon pretresa više objekata u Budvi. “Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva službenici Specijalnog policijskog odjeljenja obavili ...

Opširnije »

PODGORICA: U požaru izgorjela baraka, jednoj osobi ukazana pomoć

Baraka u blizini Kombinata alumijuma Podgorica izgorela je danas u popodnevnim satima, a vatrogasci su uspjeli da spriječe da se požar proširi na susjedne objekte. Komandir Službe zaštite Glavnog grada Andrija Čađenović kazao je da su dojavu o požaru dobili u 14 časova i 26 minuta. Na lice mjesta, navodi on, u 14 sati i 35 minuta su stigla četiri ...

Opširnije »

Ovi djelovi gradova sjutra bez struje

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 22. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica  – u terminu od 9 do 16 sati: Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići. – u terminu od 10 do 11 ...

Opširnije »

Zadatak za drugi razred osnovne škole rijetko ko može riješiti: I nastavnici su u šoku! (FOTO)

Matematički zadatak sa toruglovima koji se pojavio u knjizi za drugi razred osnovne škole toliko je bio komplikovan za jednog osmogodišnjka da su se u raspravu uključili i matematičari kako bi razriješli ovu čudnovatu mozgalicu! Naime, dijete koje je radilo ovaj matematički zadatak nije radilo sabiranje 3 broja, pa uporno misli da treba neka dva broja da sabere ili oduzme, pa treći broj da sabira sa ...

Opširnije »