Početna » NOVOSTI » Društvo

Društvo

Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje danas

Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za ponegdje slabu kišu ili pljusak, prvenstveno u jugozapadnim i zapadnim predjelima, tokom prvog dijela dana. Vjetar u sjevernim predjelima i na primorju, umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 12, najviša dnevna od 9 do 20 stepeni. Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim ...

Opširnije »

ŽELJKA SAVKOVIĆ ODGOVORILA FILIPU VUJANOVIĆU: Protesta će biti još

Ko­ri­sni­ca na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce Želj­ka Sav­ko­vić po­ru­či­la je da maj­ke ni­je­su od­u­sta­le od pro­te­sta, te da će oni bi­ti or­ga­ni­zo­va­ni i u na­red­nom pe­ri­o­du. Od­go­va­ra­ju­ći na na­vo­de še­fa dr­ža­ve Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, Sav­ko­vi­će­va je po­ru­či­la da su maj­ke žr­tve jer se nad nji­ma vr­ši na­si­lje. Vu­ja­no­vić je pre­kju­če, od­go­va­ra­ju­ći na no­vi­nar­ska pi­ta­nja, po­ru­čio da maj­ke ne ...

Opširnije »

EKSPLOZIJA ISPRED KAFE-BARA „PARK”

Ne­po­zna­te oso­be ak­ti­vi­ra­le su u pe­tak uve­če eks­plo­ziv­nu na­pra­vu is­pred lo­ka­la „Park” u Iga­lu. Pri­li­kom eks­plo­zi­je, sre­ćom, ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih, a na­sta­la je ma­te­ri­jal­na šte­ta po­što su na lo­ka­lu po­pu­ca­la sta­kla. Po­li­ci­ja je iza­šla na li­ce mje­sta i oba­vi­la uvi­đaj. Lo­kal je vlan­si­štvo N.M. od ko­jeg je uze­ta iz­ja­va. Is­tra­ga ide u vi­še pra­va­ca, a po­li­ci­ja još ni­je uspje­la da ...

Opširnije »

PODGORICA: Iz Duvanskog nestalo 200 tona cigareta

Tu­ži­la­štvo je po­kre­nu­lo is­tra­gu o ne­stan­ku oko 200 to­na ci­ga­re­ta iz No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta, od ko­jih je, ne­dav­no, ma­li dio pro­na­đen u ma­ga­ci­ni­ma na Ka­ra­bu­škom po­lju. Me­đu­tim, još ni­je po­zna­to gdje je za­vr­ši­lo još 170 to­na. „Da­nu” je iz tu­ži­la­štva po­tvr­đe­no da su pro­vje­re u to­ku, ali da u ci­lju da­lje is­tra­ge ne mo­gu iz­no­si­ti de­ta­lje u ve­zi sa ovim ...

Opširnije »

SKANDALOZNO: Učitelj istukao djevojčicu

Fejsbuk stranica “Podgorički vremeplov” objavila je fotografiju djevojčice sa modricama po licu, uz objašnjenje da je djevojčicu istukao učitelj. “Nervozni učitelj istukao djevojčicu!”, navodi se u opisu fotografije. Fotografija je navodno nastala u Šavniku, a nije poznato kada je snimljena te je li slučaj prijavljen nadležnim organima. Građani su na fotografiju burno reagovali.   “Objaviti ime i prezime tog nazovi ...

Opširnije »

POLICIJA ISPITUJE KO JE PRIJAVIO DA SU U DISKOTECI „BIGL” I U BOKEŠKOJ ULICI POSTAVLJENE BOMBE

Pod­go­rič­ka po­li­ci­ja je za vi­kend po­no­vo ima­la pu­ne ru­ke po­sla zbog la­žnih do­ja­va o po­sta­vlje­nim bom­ba­ma. U su­bo­tu uve­če, ka­ko „Dan” sa­zna­je, sti­gla je do­ja­va da je u Bo­ke­škoj uli­ci u cen­tru Pod­go­ri­ce po­sta­vlje­na eks­plo­ziv­na na­prava. Po­li­ci­ja je eva­ku­i­sa­la lo­ka­le i obez­bi­je­di­la li­ce mje­sta dok pri­pad­ni­ci an­ti­di­ver­zio­nog ti­ma ni­je­su utvr­di­li da je u pi­ta­nju la­žna uz­bu­na. Noć pri­je to­ga la­žna ...

Opširnije »

Mlade Podgoričanke služile patišpanj (FOTO)

Turistička organizacija Glavnog grada, u saradnji sa podgoričkim ugostiteljima, organizovala je za vikend tradicionalnu manifestaciju „Dan patišpanja”, na nekoliko lokacija u gradu – Capital Plaza centar, Bokeška i Njegoševa ulica. Brojni sugrađani i posjetioci grada bili su u prilici da uživaju u ukusima tradicionalnog kolača – patišpanja, nekada neizostavnog na trpezama naših baba. Događaj je upotpunila starogradska muzika i mlade ...

Opširnije »

Kada se Rudimental našali sa Ed Sheeranom: Promijeni ploču, drugar…

  Članovi popularnog sastava Rudimental DJ Locksmith i Piers Agget najveći su fanovi muzičke zvijezde Ed Sheerana, ali ne propuštaju priliku da se našale na njegov račun. Britanski bend je imao dvije velike saradnje sa ovim kantautorom koje su izrodile hitove „Bloodstream“ i „Lay It On Me“. Eda smatraju velikim prijateljem, zato se i ne ustručavaju da ga ućutkaju kada ...

Opširnije »

Milačić poručio Đukanoviću i Markoviću: “Mirnije spavam u zatvoru nego vi u vašim vilama”

Aktivista pokreta Otpor Beznađu Marko Milačić izdržava dvadesetodnevnu zatvorsku kaznu u ZIKSu. Milačić se iz Spuža oglasio otvorenim pismom koje je uputio bivšem i sadašnjem premijeru Crne Gore, Milu Đukanoviću i Dušku Markoviću. Njegovo pismo prenosimo u cjelosti. Gospodine Đukanoviću, u sobi broj dvadeset, ima lijepo mjesto za vas, upravo ga gledam: u ćošku ćelije, malo prašnjavo, ali je dušek ...

Opširnije »