Početna » NOVOSTI » Društvo (page 20)

Društvo

Maja ima samo 37 godina i jedanaestoro djece: Ujutro svi uglas viču MAMA i nešto traže!

Trudnoća, porođaj, dojenje, pa opet sve u krug. Ovako bi se ukratko mogao opisati život hrabre Maje u poslednjih 12 godina. Oduviijek je maštala o velikoj porodici, a taj san ostvario joj se sa njenim Rašom. Odgajaju 11 djece, imaju privatnu firmu i ne skidaju osmijeh s lica. Šest sati ujutru. U kući Kovačevića u selu Vrdila kod Kraljeva mir ...

Opširnije »

Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje danas

Pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost tokom dana. Na sjeveru po kotlinama, mjestimično jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 12, najviša dnevna od 10 do 23 stepena. Podgorica: Pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna oko 22 stepena.  

Opširnije »

Peković na čelu Centra za studije i kontrolu kvaliteta

Univerzitet Crne Gore naimenovaće sjutra doktora Sanju Peković za direktora Centra za studije i kontrolu kvaliteta. Kako saznaje agencija Mina vršilac dužnosti rektora UCG Danilo Nikolić postigao je dogovor sa Peković o njenom naimenovanju za rukovodioca Centra. Peković je docent Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, a jedno vrijeme radila je i na Univerzitetu u Parizu. Dosadašnji direktor Centra ...

Opširnije »

BIJELI SE CRNA GORA: U Nikšiću napadalo metar snijega, nijesu imali struje, ljudi ne pamte ovakvu katastrofu u oktobru (FOTO)

Snijeg koji je juče ujutru pao u planininski predjelima Srbije, nije zaobišao ni Crnu Goru. U Lukavici kod Nikšića, palo je skoro metar snijega, pa su mještani ostali zavejani, a neke su čak i vatrogasci morali da spasavaju. O nevremenu najbolje svjedoči ova fotografija đaka na ekskurziji na sjeveru Crne Gore u autobusu, koji se nakrivio na zavejanom putu. Rajko Filipović sa Zagarača, koji ...

Opširnije »

Gradonačelnici ojadili državu za 50 miliona

Ne­za­ko­ni­to dje­lo­va­nje gra­do­na­čel­ni­ka vi­še cr­no­gor­skih gra­do­va ko­šta­lo je dr­žav­ni bu­džet ne­što vi­še od 50 mi­li­o­na eura. Za te afe­re iz­re­čene su ka­zne za­tvo­ra ko­ji­ma su ne­ka­da­šnji čel­ni­ci ne­ko­li­ko op­šti­na ukup­no osu­đe­ni na ne­pu­nih 10 go­di­na za­tvo­ra. Po­sled­nji u ni­zu ta­kvih slu­ča­je­va zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­la­ža­ja je­ste is­tra­ga pro­tiv biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še, ko­jeg Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo sum­nji­či da je u ...

Opširnije »

IMOVINA POSLANICA: Evo ko ima najveću platu, a ko najviše nekretnina?

Najviše nekretnina među crnogorskim poslanicama ima Marina Jočić iz Demokratskog fronta, dok najveću platu ima Marija Ćatović iz DPS-a, pokazali su imovinski kartoni i obračuni zarada, piše Pobjeda. Foto: PinkM U izvještaju o imovini i prihodima, koji se podnose Agenciji za sprečavanje korupcije, Marija Ćatovićnavela je da ima polovinu kuće od 485 kvadrata, dok su na ime njenog supruga Stanka upisane ...

Opširnije »

U CG sa HIV-om živi troje djece

U Cr­noj Go­ri ži­ve tri dje­te­ta in­fi­ci­ra­na HIV-om, sa­op­šti­la je za „Dan” dok­tor­ka Alek­san­dra Mar­ja­no­vić iz Sa­vje­to­va­li­šta za HIV In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje (IJZ). Ona ka­že da je od 1989. ot­kri­ve­no pet slu­ča­je­va gdje su dje­ca ima­la HIV, te da je u me­đu­vre­me­nu jed­na be­ba pre­mi­nu­la, a jed­na oso­ba je po­sta­la pu­no­ljet­na. – Dvo­je dje­ce je HIV do­bi­lo pre­ko maj­ke, ...

Opširnije »

Branu mjesečna rata 86.000 eura

Kon­tro­verz­ni nik­šić­ki bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić po­di­gao je kre­dit od 3,1 mi­li­on eura kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke, a kao ga­ran­ci­ju za­lo­žio je zgra­du u cen­tru Bu­dve.  Pre­ma po­da­ci­ma iz Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Mi­ću­no­vić je kao ga­ran­ci­ju za­lo­žio po­slov­nu zgra­du od 288 kva­dra­ta u cen­tru Bu­dve, i pri­pa­da­ju­će dvo­ri­šte od 172 kva­dra­ta. – Hi­po­te­ka u iz­no­su od 3.100.000 eura u ko­rist Hi­po­te­kar­ne ...

Opširnije »

Ulcinjanin moli lokalnu vlast da pomogne njegovoj bolesnoj djeci

“Molim lokalnu vlast da mi pomogne. Djeca mi nijesu gladna, imam toliko da ih nahranim. Ali nemam mogućnost da im stvorim uslove da se liječe,” priča Ulcinjanin Afrim Resulbegović, čija djeca Mersiha (14) i Adnan (9) boluju od cerebralne paralize. On živi u skromnoj porodičnoj kući u uskoj ulici Steva Jankovića koja vodi od restorana Amfora do kioska preko puta škole “Boško ...

Opširnije »

Zaustavljeno obrušavanje Citadele, stabilizovana dva zida

Valovi i vjetrovi decenijama podrivaju i obrušavaju staru morsku tvrđavu Mezzalunu, a tek proteklih dana je sačinjen mali, ali konkretan potez da se u čekanju obimnog i skupog projekta restauracije, bar zaustavi njena devastacija, piše Radio Jadran Od 23. septembra do 6. oktobra u Herceg Novom djelovala je otvorena škola-radionica restauracije  u okviru Dana evropske baštine 2017, koje organizuje Ministarstvo ...

Opširnije »