Početna » NOVOSTI » Društvo (page 5)

Društvo

Sinđelić 25. oktobra oči u oči sa Mandićem i Kneževićem

Saslušanje srpskog državljanina Aleksandra Saše Sinđelića, svjedoka saradnika u procesu protiv četrnaest okrivljenih za pripremanje terorističkih napada, na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, planirano je za 25. oktobar pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše, nezvanično saznaje Pobjeda.   To će biti, nakon svjedočenja u Tužilaštvu, drugi put da Sinđelić iznosi saznanja o operaciji koja je planirana nakon zatvaranja biračkih mjesta. Svjedok saradnik ...

Opširnije »

Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje danas

Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru, ujutru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, tokom dana uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, ...

Opširnije »

POLICIJA POVEZUJE BARANINA SA ISLAMISTIMA U CRNOJ GORI

Ba­ra­nin Sa­nel Ti­ganj (37), ro­dom iz Pet­nji­ce, po za­ni­ma­nju po­mo­rac, ne mo­že da uđe u SAD i ze­mlje EU zbog, ka­ko on sma­tra, kom­šij­skih i pri­ja­telj­skih od­no­sa sa dvo­ji­com bo­ra­ca ISIL. Sum­nja da su ga cr­no­gor­ske slu­žbe neo­sno­va­no po­ve­zi­va­le sa ISIL-om, pa je zbog to­ga tu­žio MUP i dr­ža­vu. Nje­go­vi pro­ble­mi, ka­ko ka­že, po­če­li su mar­tu 2015. go­di­ne, dok je ...

Opširnije »

U Beranama radni sastanak o Visokoj medicinskoj školi

Radni sastanak o organizaciji nastave na Visokoj medicinskoj školi biće održan sjutra u Beranama. Sastanku će prisustvovati vršilac funkcije rektora prof. dr Danilo Nikolić, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta prof. dr Duško Bjelica, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Goran Nikolić i predsjednica Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore Sara Arriana Serhatlić.

Opširnije »

Markoviću kupili tri „mercedesa” za 200 hiljada

Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) ku­pi­lo je tri no­va auto­mo­bi­la mar­ke „mer­ce­des” za po­tre­be pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ji su pla­će­ni 199.999 eura, po­tvr­đe­no je za „Dan” u tom re­so­ru. Pre­ma ugo­vo­ru o ku­po­vi­ni, sklo­plje­nom sa fir­mom „Lje­to­pis Auto­mo­tiv”, vo­zi­la su ku­plje­na u ja­nu­a­ru ove go­di­ne, i to di­rekt­nom po­god­bom, bez ras­pi­si­va­nja jav­nog ten­de­ra. Pre­mi­jer Mar­ko­vić je štićena lič­nost u Cr­noj Go­ri ...

Opširnije »

MITROPOLIJA SE OGLASILA: “U toku predizborna hajka na mitropolita Amfilohija, crkva ne pritiska Viši sud”

Mitropolija crnogorsko primorska tvrdi da pojedini mediji u Crnoj Gori već godinama koriste svaku prilika da se bezočno napada mitropolit Amfilohije, sveštenstvo, monaštvo i pravoslavni vjerni narod. Kako navode u saopštenju, nesumnjivo je da je riječ o organizovanoj i orkestriranoj hajci koja uglavnom dobija na intenzitetu pred izbore. Smatraju da je ta hajka u punom jeku i ovih dana, uz ...

Opširnije »

Ivana Šebek, novi programski direktor Pink M

Nakon što je krajem septembra dala otkaz u Radio Televiziji Crne Gore, Ivana Šebek je novi programski direktor Pink M televizije. Šebek je bila urednica Dnevnika na Televiziji Crne Gore (TVCG), a dala je otkaz u tom mediju jer smatra da je degradirana nakon dolaska direktora Vladana Mićunovića. Ona je u otvorenom pismu saopštila da u tom mediji više ne vidi perspektivu, ...

Opširnije »