Početna » NOVOSTI » Ekonomija

Ekonomija

UDRUŽENJE PREDUZETNICA: Dautović predstavljala Crnu Goru na panelu o ženskom preduzetništvu

Predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore mr Edita Dautovic učestvovala je na panelu: «Žensko preduzetništvo u Crnoj Gori kao alat za smanjenje nezaposlenosti, naročito marginalizanih grupa stanovništva, teže zapošljive kategorije žena i lica sa invaliditetom», saopšteno je iz Udruženja preduzetnica Crne Gore. Seminar je, kako se navodi, organizovan u hotelu Borovi, 15. – 16. septembra 2017. godine u  saradnji Misije OSCE, ...

Opširnije »

U Porto Montenegru imaju stanove od dva miliona

Kon­tro­verz­ni bo­san­sko-her­ce­go­vač­ki bi­zni­smen i po­li­ti­čar Fa­hru­din Ra­don­čić i nje­gov sin Ir­had u ti­vat­skom Por­to Mon­te­ne­gru po­sje­du­ju ne­po­kret­nu imo­vi­nu vri­jed­nu oko dva mi­li­o­na eura. Ra­di se o dva luk­su­zna sta­na i dva ne­stam­be­na pro­sto­ra. Fa­hru­din Ra­don­čić vla­snik je sta­na (luk­su­znog apart­ma­na) od 351 kva­drat, na tre­ćem spra­tu zgra­de u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ma­ri­ne i ho­te­la „Re­gent”. Biv­ši mi­ni­star si­gur­no­sti BiH se vo­di ...

Opširnije »

IA: U susret izborima, nova masovna zapošljavanja u MUP-u

Institut alternativa (IA) ukazao je da se u susret izborima, dešavaju nova “masovna” zapošljavanja u Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP je, kako je saopšteno iz IA objavio javni poziv za obuku za “osposobljavanje za rad u Policiji” za 60 polaznika koji su završili srednju školu, koji se pripremaju za hitno zapošljavanje u Policiji uprkos svim strateškim dokumentima koje je usvojila Vlada. “Vladini ...

Opširnije »

Marković i delegacija Sino-CEE Holdinga: Ulaganje u saobraćaj i energetiku

Postoji obostrani interes za ulaganja i podršku projektima u oblastima saobraćaja i energetike kao i da Crna Gora nudi dobre mogućnosti za investicije u oblastima turizma i poljoprivrede, zaključeno je na sastanku Predsjednika Vlade Duška Markovića i delegacije Sino-CEE Holdinga i njenog Sino-CEE fonda koju je predvodio predsjednik Điang Đianćing. Marković je istakao da je najveći interes Crne Gore nastavak gradnje autoputa i ...

Opširnije »

CEDIS ulaže 78 miliona u elektrodistributivnu mrežu

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) uložiće u naredne tri godine 78 miliona eura u razvoj i održavanje elektrodistributivne mreže u državi, saopštili su Dnevnim novinama predstavnici ove energetske kompanije. U trogodišnjem periodu, realizujući plan investicija, CEDIS će ulagati u nastavak ugradnje “pametnih” brojila, izgradnju novih elektroenergetskih objekata, rekonstrukciju distributivne mreže, kao i optimizaciju radne snage i usavršavanje zaposlenih. Fokus na Ulcinju ...

Opširnije »

Njemci traže 14,5 miliona duga za kolektor

Njemačka kompanija WTE otpadne vode tužila je Opštinu Budva kako bi naplatila 14,5 miliona eura navodnog  duga. Riječ je, kako tvrdi tužilac, o neizmirenom kreditu Opštine prema poslovnom partneru koji je gradio postrojenje za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještica. Ročište je u dvije odvojene tužbe zakazano u Privrednom sudu za 2. oktobar. Kompaniju WTE, koju preko njemačke firme ...

Opširnije »

“ŠANSA ZA POSAO”: Do 15.000 eura kredita, povoljnosti za žene!

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono razvojni fond predstavili su, u saradnji sa Opštinom Berane, projekat pod nazivom „Šansa za posao“. Radi se o novoj kreditnoj liniji za koju se, pod povoljnim uslovima, mogu prijaviti kako početnici tako i već ostvareni preduzetnici. Minimalni iznos kredita je pet, a maksimalni 15 hiljada eura, a posebne povoljnosti odnose se na žene ...

Opširnije »

Koprivica: Đukanović u Nikšiću obećao 40.000 radnih mjesta, a nezaposlenost skočila za sedam odsto

Ako je ko u čemu šampion onda je to lokalna vlast DPS u lažnim obećanjima. Dug je popis lažnih obećanja, saopštio je danas Momo Koprivica, poslanik i potpredsjednik Demokratske Crne Gore. On je to rekao na platou ispred Doma revolucije u Nikšiću gdje je Demokratska Crna Gora održala pres konferenciju, a Koprivica se “osvrnuo na katastrofalno ekonomsko-socijalno stanje u opštini Nikšić”. ...

Opširnije »

Evo kada počinje isplata socijalnih naknada!

 Za isplatu socijalnih naknada za avgust Ministarstvo je obezbijedilo 6.524.536,16 eura. Isplata socijalnih naknada za avgust počeće sjutra, saopšteno je Ministarstvarada i socijalnog staranja. Za isplatu socijalnih naknada za avgust Ministarstvo je obezbijedilo 6.524.536,16 eura. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 509.841,16 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 6.672,43 eura. Za dječji dodatak ...

Opširnije »