Početna » NOVOSTI » Ekonomija

Ekonomija

Postavljen podmorski kabl u cjelosti

Podmorski energetski kabl, između Crne Gore i Italije, odnosno između Balkana i Evropske unije u cjelosti je postavljen, potvrđeno je iz kompanije “Terna”. Kabl se polagao sa broda Skarerak norveške kompanije Neksans, koji je specijalizovan za polaganje kabla. Ukupna dužina kabla između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometra, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra. Terna je početkom ...

Opširnije »

Aco Đukanović samo od jedne firme zaradio 14 miliona

Aco Đukanović

Imo­vi­na pod­go­rič­ke fir­me In­vest No­va, či­ji je je­dan od osni­va­ča bi­zni­smen Aco Đu­ka­no­vić, na kra­ju 2016. go­di­ne ima­la je pro­ci­je­nje­nu vri­jed­nost ne­kret­ni­na, po­stro­je­nja i opre­me pre­ko 14 mi­li­o­na eura, sa­zna­je „Dan” u Po­re­skoj upra­vi. U pi­ta­nju je fir­ma ko­ja je re­gi­stro­va­na za raz­ra­du gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta, još 2007. go­di­ne. Iona­ko enorm­ni, pri­ho­di Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta do­sko­ra­šnjeg cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, uve­ća­ni su ...

Opširnije »

Marković – Jildirim: Jačati odnose Crne Gore i Turske u oblasti ekomomije

Bilateralni odnosi Crne Gore i Turske su veoma dobri i dodatno mogu biti ojačani unapređenjem ekonomskih odnosa, kroz investicije turskih kompanija u industriju i sektor energetike – ocijenjeno je na sastanku predsjednika vlada Crne Gore i Turske Duška Markovica i Binalija Jildirima, održanom juče na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije. Zahvaljujući na pomoći turske države, realizovanoj i kroz saradnju sa TIKA, ...

Opširnije »

RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA: Pogledajte ko su dobitnici stanova

Ob­ja­vlje­na je ko­nač­na rang-li­sta do­bit­ni­ka 15 sta­no­va u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Sta­no­ve su do­bi­li Dar­ko Mi­ju­ško­vić, Ran­ka Iva­no­vić, Sa­ba­e­di­na Ni­ke­zić, Slav­ka Lu­ko­vić, Sa­fet Aj­ku­nić, Će­rim Ru­jo­vić, Ife­ta Al­ko­vić, Li­ri­ja Ca­maj, Ja­sna Mu­lić, Aga Goj­čaj, Sa­ne­la Nik­če­vić, Sne­ža­na Pe­ro­vić, Se­na­da Adžo­vić, Ne­džat Emi­ni i Dra­gi­ca Ma­raš. Oni su se i na pr­voj rang-li­sti ko­ja je ob­ja­vlje­na kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne na­šli ...

Opširnije »

NIJE PRŠUT JEDINO ŠTO IMAMO: Zaštiti cicvaru, jagnjetinu u mlijeku, pivo, krtolu, pitu sa žućenicom…

Uprkos tome što je za sad samo Njeguški pršut proizvod koji je nacionalnim zakonodavstvom zaštićen geografskom oznakom kvaliteta, Crna Gora ima još mnogo toga da ponudi kada je u pitanju proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda. Meutim, niko od proizvođača, osim onih koji proizvode Njeguški pršut, nije tražio da njegov proizvod bude zaštićen, saopšteno je CdM-u iz Privredne komore Crne Gore. A, ...

Opširnije »

ISPLATA NAKNADA ZA MAJKE I DRUGIH SOCIJALNIH NAKNADA

Isplata socijalnih naknada počeće danas, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 225.873,87 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 308.338,50, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 9.243,28 eura. Za dječji dodatak izdvojeno je 250.642,14 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja 748.686,37 eura, a po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je ...

Opširnije »

Danas se završava polaganje podmorskog kabla

Italijanska kompanija Terna danas će završiti polaganje podmorskog energetskog kabla između Italije i Crne Gore, saznaje Pobjeda. Kada kompletan projekat bude gotov, Crna Gora će biti u središtu energetskih tokova povezujući se sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope, čime će postati energetska spona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom (EU). – Terna će danas položiti posljednje metre trećeg-središnjeg dijela podmorskog ...

Opširnije »

MAJKE PORUČILE: Ako odbiju naše zahtjeve dolazimo sa djecom

Predsjednica Koordinacionog odbora majki Željka Savković poručila je da će tek kad počnu pregovori sa Vladom biti izvjesnije da li je za njih prihvatljiva ponuda premijera Duška Markovića da u zamjenu za smanjenje naknada dobiju druge socijalne “privilegije”. Marković je juče izjavio da će Vlada teško povući odluku o smanjenju naknada, ali da će pokušati da im to nadoknadi preko ...

Opširnije »

Nova direktna linija Dubai-Tivat

Najveća lowcost kompanija sa Bliskog Istoka, Flydubai, zvanično je najavila tri nove destinacije za predstojeću ljetnju sezonu, među kojima je i Crna Gora, povezana direktinim letom Dubai-Tivat. Ovim strateškim postupkom, Tivat ulazi u avio-mrežu direktnih letova sa „zalivskom državom“ Ujedinjenih Arapskih Emirata, od juna do septembra 2017. godine. -Nakon Bangkoka na Tajlandu, koji je Flydubai-u bio izazovna destinacija u prethodnoj ...

Opširnije »

MARKOVIĆ: "Teško da ćemo povući odluku o smanjenju naknada"

Premijer Duško Marković poručio je danas majkama da će Vlada teško povući odluku o smanjenju naknada, ali da će pokušati da im nadokandi preko drugih modela socijalne politike, kao što je dječji dodatak ili posebne naknade za treće i četvrto dijete. Marković je u intervjuu Televiziji Vijesti rekao da su u Vladi spremni da već u utorak ili srijedu razgovaraju ...

Opširnije »