Početna » NOVOSTI » Ekonomija (page 20)

Ekonomija

U administraciji višak 40.000 službenika

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović juče je u Skupštini saopštila da je značajno što je predloženim izmjenama Zakona o državnoj upravi, između ostalog, propisano da će se javne rasprave sprovoditi i kada se budu pripremala strateška dokumenta, a ne samo zakoni. Pojedini poslanici opozicije zamjerili su, međutim, što se, prije svega ne rješava problem viška zaposlenih u administraciji. Poslanik Branko Radulović (DF) kazao je ...

Opširnije »

HILJADU PLUS: Nikad manja kamata za stan!

Nova faza rješavanja stambenih potreba po povoljnim uslovima trebalo bi uskoro da počne i već je izvjesno da će fiksna kamatna stopa biti najmanja do sada i iznosiće 2,99 odsto, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja u turizmu, Marko Čanović, kazao je Pobjedi da su trenutno u fazi pregovora sa ...

Opširnije »

Specijalno tužilaštvo ocijenilo: Popović nije namještao posao sa led rasvjetom za Blaža Đukanovića

Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora podnijetu protiv direktora podgoričkog preduzeća Komunalne usluge Radojice Popovića, zbog sumnje da je namjestio 5.000.000 vrijedan tender za nabavku i ugradnju rasvjete u prigradskim i ruralnim područjima Podgorice. To je “Vijestima” potvrdio Popovićev branilac, advokat Zoran Piperović, ističući da ga je specijalni tužilac Veljko Rutović pismenim putem obavijestio da je odbacio prijavu ...

Opširnije »

POSLANICI VLASTI SE ČASTILI ZA NOVU GODINU: Poklon od 2.000 eura, evo kakvo je obrazloženje!

Poslanici vladajuće koalicije podijelili su sebi varijabile za Novu godinu u iznosu od 80 odsto prosječne plate u Crnoj Gori, objavio je u Skupštini šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Milutin Đukanović, prenosi TV Vijesti. Odluka o tome donijeta je na kolegijumu i u tajnosti. Prosječna poslanička plata, uključujući i dio opozicije koji ga bojkotuje, je skoro hiljadu i po eura ...

Opširnije »

SEYRAN MIRZAZADA: Crna Gora je interesantna investitorima iz Azerbejdžana, a privlači i naše gradjane kao turistička destinacija

Unazad nekoliko godina u Crnoj Gori se o Azerbejdžanu gotovo ništa nije znalo. O ovoj egzotičnoj državi danas se u Crnoj Gori zna mnogo više, kako zbog investicja koje azerbejdžanske kompanije imaju i planiraju, tako i zbog brojnih aktivnosti koje Diplomatska misija Azerbejdžana sprovodi u Crnoj Gori. Kulturnom i ekonomskom zbližavanju dvije države u značajnoj mjeri će doprinijeti i otvaranje Kulturno ekonomskog centra Azerbjedžana, na čijem ...

Opširnije »

Svjetska banka pohvalila napredak Crne Gore

Predstavnici Svjetske banke pohvalili su danas na sastanku sa guvernerom Centralne banke Radojem Žugićem napredak Crne Gore. Žugić je kazao da je bankarski sistem u prethodnoj godini unaprijeđen, što potvrđuje činjenica da su svi parametri poslovanja banaka bilježili rast. Sa druge strane, učešće nekvalitetnih u ukupnim kreditima NPL je smanjeno, kao i nivoi kamatnih stopa. Sniženju nivoa NPL-a na istorijski minimum ...

Opširnije »

Povećanje minimalca poslodavce bi koštalo 40 miliona

Poslodavce bi povrećanje minimalne zarade sa 193 na 250 eura, koliko traži sindikat, koštalo 40 miliona eura, zato je potrebno naći način kako da se to kompenzuje, kazala je državan sekretarka u Ministarstvu finansija, Nina Vujošević. „Minimalna zarada i dalje je otvoreno pitanje. Činjenica je da je minimalna u odnosu na prosječnu zaradu u Crnoj Gori na nivou prosjeka Evropske ...

Opširnije »

DOBILI STE RJEŠENJE ZA PRINUDNU NAPLATU POREZA? Evo šta treba da radite i da li su dugovi zastarjeli?!

Brojni građani su ovih dana zbunjeni i šokirani visokim iznosima poreske obaveze koju Podgorica želi prinudno da naplati iz zarada, penzija i drugih ličnih primanja kao i iz pokretne i nepokretne imovine. Rjesenja koja su dobili građani koji su se obratili Portalu “Volim Podgoricu”, datiraju od 2012. godine. -Stiglo nam je rjesenje da moramo da platimo preko 300 eura za poreski ...

Opširnije »

Čistoća zapošljava 25 stražara, čistača, vozača

Da bi pred­u­ze­će Či­sto­ća re­a­li­zo­va­lo plan ra­da za ovu go­di­nu po­treb­no je an­ga­žo­va­nje 495 za­po­sle­nih. U do­ku­men­ti­ma iz 2017. go­di­ne pi­še da ovo pred­u­ze­će ima 470 iz­vr­ši­la­ca. Pla­ni­ra­no po­ve­ća­nje bro­ja za­po­sle­nih uslo­vlje­no je, ka­ko pi­še u pro­gra­mu ra­da pred­u­ze­ća, da­ljom raz­voj­nom vi­zi­jom Glav­nog gra­da ko­ja će za re­zul­tat da­ti zna­ča­jan pri­rast ši­re­nja pro­sto­ra i jav­nih po­vr­ši­na, ka­ko sa sta­no­vi­šta sa­ku­plja­nja ...

Opširnije »

OVO SU NAJPROMETNIJI AERODROMI U REGIONU: Evo gdje se nalaze podgorički i tivatski

Protekla godina obilježila je povećanje broja avionskih letova u regiji i proširenje kapaciteta aerodroma, a na listi 10 najprometnijih napašao se i podgorički. Crnogorski aerodromi u Podgorici i Tivtu ugostili su ove godine više od dva miliona putnika, skoro 320.000 više nego u 2016. godini. Aerodrom Tivat prešao je broj od milion putnika u jednoj godini, prvi put u istoriji ...

Opširnije »