Početna » NOVOSTI » Ekonomija (page 30)

Ekonomija

U Porto Montenegru imaju stanove od dva miliona

Kon­tro­verz­ni bo­san­sko-her­ce­go­vač­ki bi­zni­smen i po­li­ti­čar Fa­hru­din Ra­don­čić i nje­gov sin Ir­had u ti­vat­skom Por­to Mon­te­ne­gru po­sje­du­ju ne­po­kret­nu imo­vi­nu vri­jed­nu oko dva mi­li­o­na eura. Ra­di se o dva luk­su­zna sta­na i dva ne­stam­be­na pro­sto­ra. Fa­hru­din Ra­don­čić vla­snik je sta­na (luk­su­znog apart­ma­na) od 351 kva­drat, na tre­ćem spra­tu zgra­de u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ma­ri­ne i ho­te­la „Re­gent”. Biv­ši mi­ni­star si­gur­no­sti BiH se vo­di ...

Opširnije »

IA: U susret izborima, nova masovna zapošljavanja u MUP-u

Institut alternativa (IA) ukazao je da se u susret izborima, dešavaju nova “masovna” zapošljavanja u Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP je, kako je saopšteno iz IA objavio javni poziv za obuku za “osposobljavanje za rad u Policiji” za 60 polaznika koji su završili srednju školu, koji se pripremaju za hitno zapošljavanje u Policiji uprkos svim strateškim dokumentima koje je usvojila Vlada. “Vladini ...

Opširnije »

Marković i delegacija Sino-CEE Holdinga: Ulaganje u saobraćaj i energetiku

Postoji obostrani interes za ulaganja i podršku projektima u oblastima saobraćaja i energetike kao i da Crna Gora nudi dobre mogućnosti za investicije u oblastima turizma i poljoprivrede, zaključeno je na sastanku Predsjednika Vlade Duška Markovića i delegacije Sino-CEE Holdinga i njenog Sino-CEE fonda koju je predvodio predsjednik Điang Đianćing. Marković je istakao da je najveći interes Crne Gore nastavak gradnje autoputa i ...

Opširnije »

CEDIS ulaže 78 miliona u elektrodistributivnu mrežu

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) uložiće u naredne tri godine 78 miliona eura u razvoj i održavanje elektrodistributivne mreže u državi, saopštili su Dnevnim novinama predstavnici ove energetske kompanije. U trogodišnjem periodu, realizujući plan investicija, CEDIS će ulagati u nastavak ugradnje “pametnih” brojila, izgradnju novih elektroenergetskih objekata, rekonstrukciju distributivne mreže, kao i optimizaciju radne snage i usavršavanje zaposlenih. Fokus na Ulcinju ...

Opširnije »

Njemci traže 14,5 miliona duga za kolektor

Njemačka kompanija WTE otpadne vode tužila je Opštinu Budva kako bi naplatila 14,5 miliona eura navodnog  duga. Riječ je, kako tvrdi tužilac, o neizmirenom kreditu Opštine prema poslovnom partneru koji je gradio postrojenje za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještica. Ročište je u dvije odvojene tužbe zakazano u Privrednom sudu za 2. oktobar. Kompaniju WTE, koju preko njemačke firme ...

Opširnije »

“ŠANSA ZA POSAO”: Do 15.000 eura kredita, povoljnosti za žene!

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono razvojni fond predstavili su, u saradnji sa Opštinom Berane, projekat pod nazivom „Šansa za posao“. Radi se o novoj kreditnoj liniji za koju se, pod povoljnim uslovima, mogu prijaviti kako početnici tako i već ostvareni preduzetnici. Minimalni iznos kredita je pet, a maksimalni 15 hiljada eura, a posebne povoljnosti odnose se na žene ...

Opširnije »

Koprivica: Đukanović u Nikšiću obećao 40.000 radnih mjesta, a nezaposlenost skočila za sedam odsto

Ako je ko u čemu šampion onda je to lokalna vlast DPS u lažnim obećanjima. Dug je popis lažnih obećanja, saopštio je danas Momo Koprivica, poslanik i potpredsjednik Demokratske Crne Gore. On je to rekao na platou ispred Doma revolucije u Nikšiću gdje je Demokratska Crna Gora održala pres konferenciju, a Koprivica se “osvrnuo na katastrofalno ekonomsko-socijalno stanje u opštini Nikšić”. ...

Opširnije »

Evo kada počinje isplata socijalnih naknada!

 Za isplatu socijalnih naknada za avgust Ministarstvo je obezbijedilo 6.524.536,16 eura. Isplata socijalnih naknada za avgust počeće sjutra, saopšteno je Ministarstvarada i socijalnog staranja. Za isplatu socijalnih naknada za avgust Ministarstvo je obezbijedilo 6.524.536,16 eura. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 509.841,16 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 6.672,43 eura. Za dječji dodatak ...

Opširnije »

Za plate 574.600 eura, za službena putovanja 50.000

Nacrtom budžeta Agencije za sprečavanje korupcije za 2018. godinu planirano je da se naredne godine isplati 574.600 eura za zarade zaposlenih, dok je za službena putovanja predviđeno 50.000 eura. Budžet za 2018. godinu Agencija je planirala u iznosu od 1.792.804 eura i on je veći u odnosu na budžet za ovu godinu za 126.202 eura, odnosno za 7,57 odsto. Kako ...

Opširnije »