Početna » NOVOSTI (page 2)

NOVOSTI

PODGORICA: Vozač BMW-a”divljao” i u blizini pumpe na Starom Aerodromu

Nakon što je CdM objavio video snimak vozača koji u crnom BMW-u divlja na kružnom toku između podgoričkih naselja Stari Aerodrom i Konik, stigao nam je još jedan snimak ove nesvakidašnje bahate vožnje. Vozač BMW-a je prethodno “divljao” i u blizini benzinske pumpe Luk Oil na Starom Aerodromu. Na snimku se vidi da se BMW kreće ulicom Pete Proleterske Brigade, ponavlja ...

Opširnije »

SJUTRA NASTAVAK SUĐENJA ANDRIJI MANDIĆU I SLAVENU RADUNOVIĆU

u­đe­nje čel­ni­ci­ma De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ji Man­di­ću i Sla­ve­nu Ra­du­no­vi­ću bi­će na­sta­vlje­no u uto­rak u Vi­šem su­du. Oni su op­tu­že­ni za na­vod­nu na­sil­nu pro­mje­nu ustav­nog ure­đe­nja na pro­te­sti­ma 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne. Pro­šlo ro­či­šte je od­lo­že­no na za­htjev tu­ži­o­ca Lji­lja­ne La­kić. Man­dić i Ra­du­no­vić su ne­gi­ra­li kri­vi­cu i sa­op­šti­li da je ovaj slu­čaj mon­ti­ra­ni po­li­tič­ki pro­ces. – Ova far­sa se na­me­će ...

Opširnije »

Razlike u platama ogromne: Neko primi stotinu minimalaca

Statistička matematika i realna socijalna slika u Crnoj Gori su u velikom raskoraku, jer u prosjek ulaze i najmanje plate od 193 eura, koje je u prošlom mjesecu primilo 1.066 ljudi i one od pet, deset, dvadeset i više hiljada eura koliko, kako nezvanično saznaje Pobjeda, primaju top menadžeri u nekim bankama čiji su vlasnici strane kompanije, ali i ne ...

Opširnije »

Još jedan požar na automobilu, pričinjena velika materijalna šteta

Požar na vozilu “audi A6”, vlasništvo Mirka Vujovića je podmetnut, utvrđeno je vještačenjem. Kako je “Vijestima” rečeno iz policije, saslušan je veći broj lica i tokom izviđaja su prikupljene činjenice koje ukazuju na mogućeg počinioca. Na vozilu Vujovića pričinjena je velika materijalna šteta. Vatrogasci su brzo uspjeli da lokalizuju požar i tako spriječe širenje vatre na pomoćne objekte. Uviđaj su ...

Opširnije »

PODGORICA: U teškoj saobraćajnoj nesreći poginula jedna osoba (FOTO)

Do nesreće je došlo u 8.20 časova, na Partizanskom putu, kod groblja u Tološima, kada su se sudarili “mercedes” kojim je upravljao Branko Todorović (42) i džip “rejndž rover”, za čijim je volanom bio 30-godišnji Miloš Barović U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Podgorici poginuo je Branko Todorović (42).Do nesreće je došlo u 8.20 časova, na Partizanskom putu, ...

Opširnije »

Vijeće dostavlja Vladi listu terorista dva puta godišnje

Vijeće za nacionalnu bezbjednost pripremaće i dostavljaće Vladi nacionalnu listu pravnih ili fizičkih osoba označenih kao teroristi, terorističke organizacije ili njihovi finanasijeri. To je predviđeno izmjenama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore, koji će u srijedu razmatrati članovi Odbora za bezbjednost i odbranu. Nacionalna lista sadrži podatke o privrednim društvima, drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, grupama ...

Opširnije »

ZAUSTAVLJEN KAMION PUN ŠVERCOVANOG ORUŽJA: Puške i snajpere vozili za Podgoricu

MUP Sr­bi­je spri­je­čio je šverc na­o­ru­ža­nja ko­ji je išao za Cr­nu Go­ru, a vo­zač ka­mi­o­na je uhap­šen. Ca­ri­ni­ci su na gra­nič­nom pre­la­zu Gra­di­na na srp­sko-bu­gar­skoj gra­ni­ci spri­je­či­li kri­jum­ča­re­nje ve­li­ke ko­li­či­ne oruž­ja i mu­ni­ci­je sa­kri­ve­ne u ka­mi­o­nu ko­ji je pre­vo­zio kon­di­tor­ske pro­iz­vo­de iz Tur­ske u Cr­nu Go­ru. Ka­ko je na­ve­de­no u sa­op­šte­nju Upra­ve ca­ri­na, u no­ći iz­me­đu iz­me­đu 20. i 21. ...

Opširnije »

Šef Interpola saslušavan zbog veza sa „škaljarcima”

Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo is­pi­tu­je na­vo­de do ko­jih su do­šli o ve­za­ma De­ja­na Đu­ro­vi­ća, še­fa In­ter­po­la Pod­go­ri­ca, na ko­je je uka­zao vo­đa „ška­lja­ra­ca” Jo­vi­ca Vu­ko­tić. Is­tra­ži­te­lje in­te­re­su­je i po­slov­na sa­rad­nja po­ro­di­ca De­ja­na Đu­ro­vi­ća i Jo­vi­ce Vu­ko­ti­ća o ku­po­vi­ni sta­na u Ko­to­ru. Iz­vi­đaj pro­tiv Đu­ro­vi­ća tra­je dva mje­se­ca, a on je već jed­nom dao iz­ja­vu o po­me­nu­tim na­vo­di­ma. Ta­ko­đe, is­tra­ži­te­lji su po­če­li i ...

Opširnije »

U požaru izgorio automobil

Povrijeđenih nije bilo, a automobil je potpuno izgorio.   Između graničnih prelaza Crne Gore i Hrvatske Debeli brijeg i Karasovići danas oko 14 sati zapalilo se vozilo stranih registarskih tablica. Hercegnovski vatrogasci koji su dobili dojavu u 14.13 časova ugasili su požar zajedno sa kolegama iz Konavala. Povrijeđenih nije bilo, a automobil je potpuno izgorio.

Opširnije »

Izgorjela porodična kuća: Povrijeđena jedna osoba

Kuća Stojana Moračanina u selu Tomaševo u Bijelom Polju izgorjela je rano jutros u požaru. Kako nezvanično saznaje Kodex, požar je izbio jutros oko tri sata, a kuća je potpuno izgorjela. U trenutku izbijanja požara u kući su bili muž i žena i njihovo četvoro djece, koji su spavali. Tom prilikom je lakše opekotine zadobio vlasnik kuće Stojan. Vatrogasci su ...

Opširnije »