Početna » PG INFO » Aktuelno (page 2)

Aktuelno

Ekipe Čistoće uklanjaju nelegalno formirana odlagališta otpada

Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina, a ovi poslovi su danas u prvoj smjeni obavljani u naseljima Konik i Zagorič, dok će u drugoj smjeni biti nastavljeni u opštini u okviru Glavnog grada Tuzi. Pražnjenje kontejnera se na teritoriji Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada vrši ...

Opširnije »

Koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra 22. novembra

Crnogorski simfonijski orkestar nastupiće 22. novembra sa početkom u 20 sati na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta. Pod upravom maestra Grigorija Kraska biće izvedena djela njemačkih kompozitora: Roberta Šumana Simfonija br.4 u d-molu, op. 120 i simfonijska poema Til Ojlenšpigel, op. 28 Riharda Štrausa. Simfonija br. 4 u d-molu, op.120 završena je 1841. godine, ali je do publike u kompletnom izdanju stigla ...

Opširnije »

PODGORICA: Otvaranje renoviranog DODEST-a

  Rekonstruisana sala JU KIC ”Budo Tomović” – sala DODEST -svečano će biti otvorena sjutra – utorak 21. novembra u 12 h, a na upotrebu poslenicima umjetnosti i građanima Podgorice predaće je gradonačelnik Slavoljub  Stijepović. U renoviranje omiljene sale Podgoričana iz budžeta Glavnog grada opredijeljeno je 75 hiljada eura. Izvođač radova bila je firma Grand design  iz Podgorice. Radovi koji ...

Opširnije »

Promocija knjige “Globalni gospodin Golbal”

    Promocija novog izdanja mr Zorana Poleksića “Globalni gospodin Golbal” biće organizovana u srijedu, 22.novembra u sali DODEST, sa početkom u 19 sati.   Riječ je o djelu koje je prvijenac među knjigama na prostoru jugoistočne Evrope o paraolimpijskom sportu – golbalu, kojim se bave osobe oštećenog vida, sa posebnim osvrtom na nastanak i razvoj golbala u državama sa ...

Opširnije »

Glavni grad i opštine Tuzi i Golubovci uskoro dobijaju Starteške karte buke

Stratešku kartu buke za teritoriju Glavnog grada Podgorice i opština u sastavu Glavnog grada, radiće “WINSOFT” d.o.o. Podgorica. Ukupnu vrijednosti projekta je 39.984,00 eura sa PDV-om. Radna verzija tekstualnog dijela strateške karte buke biće gotova za 180 dana od dana potpisivanja Ugovora, a finalna verzija (tekstualni i grafički dio) Strateške karte buke 240 dana od dana potpisivanja Ugovora. U procesu ...

Opširnije »

PODGORICA: Samohrana majka Mirjana Milačić i njeno petoro djece dobili ,,novi” dom (FOTO/VIDEO)

  U bosanskom izbjegličkom naselju na Vrelima ribničkim, u stanu koji se sastoji od jedne pregrađene prostorije i kupatila koje dijeli sa komšijama, živi Mirjana Milačić sa petoro djece. Utočište u ovom smještaju našla je prije dvije godine, nakon intervencije Centra za socijalni rad. U međuvremenu je ostvarila materijalnu pomoć od 195 eura, sa kojima ona i njenih pet maloljetnih ...

Opširnije »

INTERVJU Dr Nežad Drešević: “Izgradićemo školu u Karabuškom polju”

Lokalni izbori u Tuzima održaće se 26. novembra a portal “Volim Podgoricu” će u narednim danima objaviti intervjue sa nosiocima lista političkih partija koje učestvuju na izborima. Dr Nežad Drešević, nosilac liste Bošnjačke stranke kaže za “Volim Podgoricu” da će prioritet ove partije, ukoliko bude dio lokalne vlasti biti gradnja škole u Karabuškom polju, bulevara Tuzi Podgorica, kao i da će Tuzi, ...

Opširnije »

Kalač poručuje da je BS u funkciji zaštite nacionalnih interesa u Tuzima  

Bošnjačka stranka u Tuzima po četvrti put izlazi na lokalne izbore  sa svojim kandidatima  za odbornike u Skupštini  opštine, konstatovao je Hidajet Kalač, kandidat sa odborničke liste „Bošnjačka stranka- U jedinstvu je snaga“. “Radom u opštinskom parlamentu težili smo da prije svega stvorimo jedan stabilan politički  anbijent, a onda pretpostavke za razvoj ovog prostora. Realizacijom te ideje uspjeli smo zajedno ...

Opširnije »

NAŠE PARE: Ne zna se na koje “ostale obaveze” će Glavni grad trošiti 1.440.000 eura

In­sti­tut Al­ter­na­ti­va već dvi­je go­di­ne una­zad upo­zo­ra­va na od­re­đe­ne ne­do­stat­ke u pro­ce­su usva­ja­nja jed­nog od naj­va­žni­jih aka­ta lo­kal­ne upra­ve Pod­go­ri­ce, go­di­šnjeg bu­dže­ta. Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu Ale­ter­na­ti­va Iva­na Bo­go­je­vić is­ti­če da je Glav­ni grad i ove go­di­ne za­ka­zao u sa­rad­nji sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. -Na­ža­lost, ka­da je part­ner­ska sa­rad­nja sa NVO u pi­ta­nju, Glav­ni grad je ove go­di­ne za­ka­zao u ...

Opširnije »