Početna » PG INFO (page 20)

PG INFO

I VAMA SE OVO DEŠAVA? Ovaj Podgoričanin NIJE ŽELIO da ostavi svoja TRI CENTA u marketu “Laković”

Dešava li vam se da vam u marketima zaokruže iznos računa i ne vrate nekoliko centi? Gotovo uvijek? Naplaćuju vam kese bez pitanja? Dobrodošli u klub! Jedan Podgoričanin  bio je izrevoltiran ovakvom “praksom” da je odlučio da nešto uradi povodom toga. Prilikom trgovine u marketu “Laković” tražio je, što kod nas nije praksa, svoj kusur od 3 centa. Kasirka se, ...

Opširnije »

UHAPŠEN PODGORIČANIN LUKA AJKOVIĆ (28)

Pod­go­rič­ka po­li­ci­ja uhap­si­la je Lu­ku Aj­ko­vi­ća (28) ko­ji je prek­si­noć, ka­ko se sum­nja, ba­cio di­na­mit u dvo­ri­šte M.L. u Be­ri­slav­ci­ma u Ze­ti. Na­i­me, po­li­ci­ja je oko 20 ča­so­va oba­vi­je­šte­na da je u dvo­ri­štu ku­će M.L. u se­lu Be­ri­slav­ci u Ze­ti ak­ti­vi­ra­na eks­plo­ziv­na na­pra­va. – Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su od­mah po oba­vje­šte­nju iza­šli na li­ce mje­sta, ko­je su obez­bi­je­di­li do ...

Opširnije »

OVI PODGORIČANI DANAS BEZ STRUJE

Nova elektronska brojila, od ponedjeljka 06. marta do petka 10. marta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama: Petrovac 06.03-09.03 – Stupovi Budva 10.03 – Marina Bečići – Čučuci – Mainski put Kotor 07.03-10.03 – Ljuta – Škaljari – Stari grad – Mlini   U toku radova na ugradnji novih brojila, u zavisnosti od preciziranog dana ugradnje o kojem se potrošači mogu ...

Opširnije »

PODGORICA: 2.000 djece ostalo bez pedijatra!

Oko 2.000 djece koja žive u Podgorici ostalo je bez izabranog  pedijatra , nakon što je ljekarka Alma Drešević prešla na novi posao, u Ministarstvo zdravlja. Roditelji su ogorčeni jer joj nije pronađena zamjena, a u toku su ljekarski pregledi za upis u školu. Dreševićeva, inače supruga poslanika Bošnjačke partije Nedžada Dreševićeva, imenovana je na predlog ministra zdravlja Kenana Hrapovića za direktoricu Direktorata za zdravstvenu zaštitu. Dreševićeva ...

Opširnije »

PODGORICA: Imovina na doboš, deset hiljada radnika na ulici

Na­kon uvo­đe­nja ste­ča­ja u pod­go­rič­koj fa­bri­ci „Ra­do­je Da­kić”, taj ne­ka­da­šnji gi­gant cr­no­gor­ske pri­vre­de i zva­nič­no je oti­šao u isto­ri­ju. Na­kon ce­tinj­ske „Ko­šu­te” i „Obo­da” i pod­go­rič­kog „Mar­ka Ra­do­vi­ća”, na red je do­šao i „Ra­do­je Da­kić” či­me je za­pe­ča­će­na sud­bi­na 1,8 hi­lja­da rad­ni­ka tog pred­u­ze­ća. Iz­vje­sno je da po­vje­ri­o­ci „Ra­do­ja Da­ki­ća” ne­će do­bi­ti ni če­tvr­ti­nu od 50 mi­li­o­na eura ko­ji ih ...

Opširnije »

PODGORICA: U AKCIJI POLICIJE UHAPŠENA JEDNA OSOBA

Policija je uhapsila Nikšićanina D.N. (38), nastanjenog u Podgorici i oduzela 30 kg skanka, pištolj, revolver i 165 metaka. “Službenici Uprave policije MUP-a – Odsjeka za borbu protiv droge su, u sadejstvu sa Specijalnim policijskim odjeljenjem, prekinuli su lanac krijumčarenja skanka. Osumnjičeni D.N. (38) iz Nikšića, je lišen slobode, a policijski službenici su pretresom stana koji je koristio u Podgorici i ...

Opširnije »

PODGORICA: Mještani iz Park šume Zagorič nastavili protest

Mještani Park šume u Zagoriču danas će predati dokumentaciji Vladi o brojnim malverzacijama, na osnovu koje traži da se uradi revizija postupka vraćanja zemljišta porodici Vučinić i Stamatović. “Tražimo da država posreduje u dogovoru između porodica, kojima je zemlja vraćena i nas. Ponavljamo zemlju želimo da platimo, ali po cijeni manjoj od 35 do 40 eura po kvadratu, kako je ...

Opširnije »

Gej mladić vraćen u Podgoricu nakon što mu je odbijen azil u Švedskoj

Danas je tačno dvadeset dana otkako je na podgorički aerodrom sletjeo gej mladić koji je deportovan iz Švedske, nakon što mu je odbijen zahtjev za azilom u toj zemlji. Podsjećamo da je azil zatražio zbog nasilja i diskriminacije koje je trpio u Crnoj Gori, i nemogućnosti države da mu na adekvatan način pomogne, navodi se u saopštenju LGBT Foruma Progres. ...

Opširnije »

PODGORICA: Nova gradska linija od Zlatice do Zabjela

Nova gradska autobuska linija počela je saobraćati juče i probno će nastaviti sa radom do osmog aprila. Linija L-9A kreće od Zlatice i vozi preko Murtovine, Maslina, Konika i Starog Aerodroma nakon čega stiže do Zabjela, krajnje stanice. Stajališta i vozna tura novog prevoza ide iz smjera Zlatice pa dalje: Dunavska ulica  (I, II i III), Jadranska ulica, Bulevar Vilija ...

Opširnije »