Početna » PG INFO (page 798)

PG INFO

BOKSITAŠI: Ostajemo u Podgorici, a biće i radikalnih poteza!

Radnici Rudnika boksita najavili su da će ostati u Podgorici dok se ne nađe rješenje za njihovu situaciju, a mogući su i radikalniji potezi. Predsjednik Sindikata boksita, Ilija Đilas, kazao je da radikalizaciju neće najavljivati. “Ne možemo saopštiti naše dalje planove, kao što vidite obezbjeđenje ispred Vlade je sa svake strane, nenajavljeno ćemo napraviti radikalizaciju”, rekao je Đilas novinarima na ...

Opširnije »

ZADNJA STANICA “DELTA”: Autobusi iskrcali putnike i vratili se!

Autobuski prevoznici

Autobus “Glušica” koji je jutros dovezao putnike iz Nikšića i Danilovgrada u Podgoricu iskrcao ih je kod “Delte” a potom se vratio nazad na cetinjske semafore da bi napravio krug preko Zabjela do Autobuske stanice. Među putnicima je, kako je za Portal “Volim Podgoricu” ispričao jedan od njih, bilo i starih i bolesnih koji su išli u Klinički centar. Autobuskim ...

Opširnije »

Skupi lijekovi veliki problem za oboljele od kancera

Komisija Ministarstva zdravlja mjesečno ima od pet do 20 zahtjeva za odobravanje ljekova koji služe za liječenje oboljelih od kancera, a koji nijesu na osnovnoj listi koja pada na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Svaki zahtjev je slučaj za sebe i traži određenu proceduru koja može da potraje, što unosi paniku kod pacijenta i članova njihovih porodica. Liječenje onkoloških bolesnika i ...

Opširnije »

ODBIJEN ZAHTJEV MITOROPOLIJE: Konak i kapela ne mogu u Kurilo, jer su u koridoru

Se­kre­ta­ri­jat za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne od­bio je da Mi­tro­po­li­ji cr­no­gor­sko-pri­mor­skoj, Pa­ro­hi­ji do­njo­zet­skoj, iz­da ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za iz­grad­nju ma­na­stir­skog ko­na­ka i ka­pe­le u Ku­ri­lu jer se par­ce­la na ko­joj je pred­vi­đe­na grad­nja na­la­zi u za­hva­tu auto­pu­ta Bar-Bo­lja­re. Za­htjev za iz­da­va­nje ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kih uslo­va, ka­ko pi­še u obra­zlo­že­nju rje­še­nja ko­je je pot­pi­sao Oli­ver Mar­ko­vić, v.d. se­kre­ta­ra za pla­ni­ra­nje ...

Opširnije »

Mještani Smokovca bez vode i telefona: Obećao nam je Svetozar Marović 1997. i kako tada, tako i danas!

Mještani Smokovca, na samo šest kilometara od Podgorice, žive bez vode! I to nije sve. Ovuda ni autobus ne saobraća. Mo­ra­ča pro­ti­če mje­šta­ni­ma is­pred ku­će, ali su sla­vi­ne su­ve.  Ne­ke ku­će ima­ju bi­stijer­ne, ali zbog njih su im ra­ču­ni za stru­ju astro­nom­ski. Na­ta­li­ja Raj­ko­vić kaže da 44 go­di­ne ži­vi na Smo­kov­cu bez vo­de. Ona is­ti­če da su na ta­kvom mje­stu ...

Opširnije »

Trening bezbjedne vožnje za motocikliste 

Trening bezbjedne vožnje namijen motociklistima održan je večeras u Podgorici.Sa treningaObuka je održana juče i danas i to u Policijskoj akademiji (teoretski dio) i na poligonu vojne kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu (praktični dio). “Cilj obuke je sticanje znanja i vještina kako bi vožnja motocikala od strane građana bila bezbjedna i sigurna uz pravilno korišćenje zaštitne opreme i kacige”, saopšteno ...

Opširnije »

AUTOBUSI NE SMIJU KROZ GRAD: Putnici opet na mukama

AUTOBUSI NE SMIJU KROZ GRAD: Putnici opet na mukama Danilovgrađani i Nikšićani koji svakodnevno autobusom putuju u Podgoricu, od ponedjeljka će ponovo biti na mukama jer će od cetinjskih semafora do odredišta morati pješke ili taksijem, što će ih izložiti dodatnom trošku. To su kazali autobuski prevoznici iz Danilovgarada koji tvrde da im je najavljeno da od 15. juna neće smjeti ...

Opširnije »

Djeci uručeni sertifikati u Vili “Gorica”

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Milutin Simović uručio je danas sertifikate polaznicima Demokratskih radionica „Barbara Pramer”, koji su radionice pohađali od decembra 2014. godine do juna 2015.. Na svečanosti, u Vili “Gorica”, potpredsjednika Simović je podsjetio da je projekat Demokratskih radionica prvi put pokrenut u austrijskom Parlamentu, a na inicijativu predsjednice Donjeg doma Parlamenta Austrije Barbare Pramer, po kojoj su Demokratske ...

Opširnije »

PREBUKIRANO: Najmlađe šalju u “Luču” na časove, pa ih vraćaju nazad

U najmanju ruku neobično rješenje našli su Ministarstvo prosvete i Uprava osnovne škole “Dragiša Ivanovića” na Zlatici, kako bi riješili prebukiranost, odnosno manjak prostora u školi. Naie, učenike trećeg razreda premjestiće u prostorije nekadašnje gimnazije “Luča”, i to je odlučieno, bez konsultovanja njihovih roditelja, pišu Dnevne novine. Djaci koji u septembru upisuju treći razred, biće prebačeni u druge prostorije. Naime, ...

Opširnije »