Početna » PG INFO (page 798)

PG INFO

PODGORICA: Komunalci rušili ogradu u Vuksanlekićima dok je trajala sahrana (VIDEO)

Pre­ko tri­de­set be­ton­skih stu­bo­va ko­je je bra­tstvo Ca­maj pri­je mje­sec da­na po­sta­vi­lo u na­mje­ri da ogra­de oko 80.000 kva­dra­ta sporne ze­mlje u Vuk­san­le­ki­ći­ma, oko koje vode sudski spor sa Čedom Popovićem,vlasnikom Carina, a gdje su pri­je go­di­nu da­na sa­gra­di­li i ka­pe­lu ju­če je Ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja po­ru­ši­la uz obra­zlo­že­nje da je ogra­da po­sta­vlje­na bez odo­bre­nja nad­le­žnog or­ga­na. Uz asi­sten­ci­ju sko­ro pe­de­set ...

Opširnije »

Podgoričanin Nebojša Lončar (15) nastradao u saobraćajnoj nesreći, u policiji kažu da se brzo vozilo

Pod­go­ri­ča­nin Nebojša Lončar (15) po­gi­nuo je u sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se u uto­rak uve­če do­go­di­la na­do­mak Pod­go­ri­ce. On se na­la­zio na mje­stu su­vo­za­ča u vo­zi­lu „re­no me­gan”, PG DV 293, u ko­jem su bi­la još tri nje­go­va dru­ga. Do ne­sre­će je do­šlo u mje­stu Do­nja Vr­bi­ca, na pu­tu pre­ma Ku­či­ma, a vo­zi­lo u ko­jem su se na­la­zi­li mla­di­ći sle­tje­lo je ...

Opširnije »

PODGORIČANI: Mihailo je objavio ODLIČAN roman, ali ima jednu INSTANT poruku, veoma važnu!

Mihailo Čabarkapa

Mihailo Čabarkapa je doktor ekonomskih nauka, bio je na direktorskim pozicijama u “Pošti Crne Gore”, i predavao je na Univerizitetu “Hercegovina” u Mostaru. U penziji je već nekoliko godina i sada, bez žurbe, uživa u jutarnjim šetnjama Podgoricom i otkriva kafane gdje se kuva najbolja kafa i spremaju domaći specijaliteti. Prije sedam godina objavio je knjigu iz ekonomije “Strane direktne ...

Opširnije »

PODGORICA: 40.000 Podgoričana nema izabranog ljekara, uskoro 7 novih timova

Nebojša Kavarić

Podgorički dom zdravlja, u narednih nekoliko mjeseci, dobiće još sedam timova izabranih doktora, ali i određeni broj zdravstvenih radnika u pratećim službama, što će značajno unaprijediti zaštitu zdravtsvenih osiguranika, kazao je za Radio Crne Gore direktor pogoričkog Doma zdravlja, Nebojša Kavarić. To, ipak, neće biti dovoljan broj timova jer je mnogo neregistrovanih osiguranika. „Broj neregistrovanih građana starijih od 14 godina ...

Opširnije »

Konkurs za finansiranje projekata u sklopu NATO dobrotvornog bazara

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO objavio je konkurs za finansiranje projekata u sklopu manifestacije NATO dobrotvorni bazar 2016. Mogućnost apliciranja za ova sredstva otvorena je i za nevladine organizacije iz Crne Gore. Rok za prijavu je 1. maj, a prijava se vrši preko zvaničnog sajta NCB, na kom se mogu naći i svi neophodni dokumenti i detalji za prijavu. ...

Opširnije »

Rakočević i Veljović dekani Pravnog i ETF-a

Vanredni profesori, Zoran Veljović i Velimir Rakočević, imenovani su za dekane Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Podgorici. To je odlučio Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, uvažavajući prijedloge vijeća Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta (ETF). Mandat Veljovića i Rakočevića biće do 2019. godine. “Rakočević će na dužnost dekana stupiti 19. maja, dok će Veljović, koji je aktuelni dekan ETF-a, novi mandat ...

Opširnije »

Djelovi više gradova bez struje zbog ugradnje novih brojila

nova brojila

Nova elektronska brojila, od ponedjeljka 29. februara do petka 04.marta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama: Podgorica 01.03-04.03 –     Dj. Jovanova –     Dj. Orahovca –     M. Perunicica –     N. Djurkovića –     Ohridska –     Orijenska –     P. Pavlovića –     R. Boškovića Podgorica 04.03 –     M. Bulatovića –     Cvijetina –     V. Grujića Bar 29.02-04.03 –     Popovići –     Kuriilo –     Naftine zgrade –     Ilino –     Kod Babovića Budva 02.03-04.03 –     Petrovac Mainići –     Radanovići –     Brežine –     Petrovac Blok –     Markovići –     Mažići Ulcinj 01.03-04.03 –     Nova ...

Opširnije »

Još večeras možete predložiti svoje NAJDRAŽE DAME, mi poklanjamo: JER MAJKE TO ZASLUŽUJU!

Stiže 8. mart, dan koji je širom svijeta posvećen ženama, a mi želimo da ga posvetimo damama koje su zaslužne što dišemo, hodamo, pričamo, živimo. Majkama .Zato smo obezbijedili poklone za one majke koje sebi ne mogu da priušte neke tipične ženske “luksuze” – večera, wellness, masaža, kozmetičar, izlazak… Želimo da im se zahvalimo, da im kažemo i pokažemo da ...

Opširnije »

PODGORICA: Ekipa Čistoće organizovala akciju sređivanja dijela Zlatičke šume

Grupa radnika Čistoće danas je angažovana na čišćenju dijela Zlatičke šume, uz Orjensku ulicu, a u akciji čišćenja sakupljeno je oko 100 kesa komunalnog otpada. Kako je saopšteno iz podgoričke Čistoće, taj prostor se redovno održava, shodno dinamici utvrđenoj Programom rada Društva, a veće akcije će u narednom periodu organizovati i u drugim parkovima, sa ciljem da građanima obezbijedimo čiste ...

Opširnije »