Početna » SVI TEKSTOVIpage 10

SVI TEKSTOVI

Danas je praznik prijateljstva i bratske ljubavi: Učinite ovo za vaše drage osobe!

Pravoslavna crkva i vjernici danas slave praznik posvećen Svetom mučeniku Polievktu, hrišćanskom svetitelju iz 3. vijeka.  Crkveni spisi kažu da je jermenska zemlja nakvašena krvlju mnogih hrišćana koji su vijekovima na tom području stradali zbog svoje vjere. Ipak, prva krv koja je za Hrista bila prolivena tu bila je, prema predanju, krv Svetog Polievkta. Priča o životu ovog svetitelja i danas je ...

Opširnije »

JOŠ JEDAN UDAR NA DŽEP: Ova vrsta goriva od ponoći će biti skuplja

Cijene svih vrsta goriva, osim eurosupera 95, ostaće iste i narednih 15 dana, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Litar eurosupera BMB 98 i dalje će biti 1.34, dok će litar eurosupera BMB 95 poskupiti jedan cent i biti 1.31 eura. Litar eurodizela i dalje će biti 1.20, dok će lož ulje i dalje koštati 1.18 eura. Prema odredbama Uredbe o ...

Opširnije »

Đukanović: Cilj nam je evropski kvalitet života i evropska prosječna plata

Predsjednik DPS Milo Đukanović kazao je na tribini liste “Berane pobjeđuje” u mjesnoj zajednici Dolac u tom gradu, da svako ko je dao svoj glas za nezavisnu, slobodnu, evropsku Crnu Goru, ne može imati ni dilemu 4. februara ove godine. “Za ovih 11 godina nije se promijenilo biračko raspoloženje u Crnoj Gori. Vidimo da još uvjek protivnici crnogorske nezavisnosti veoma ...

Opširnije »

Pomozimo djevojčici iz Ulcinja: Adea počela liječenje u Istanbulu

Na klinici Live u Istanbulu, danas je počelo liječenje trinaestogodišnje djevojčice iz Ulcinja Adee Dervišaga, koja boluje od cerebralme paralize. Liječenje se sprovodi terapijom matičnih ćelija ali da bi djevojčica cijeli proces liječenja izvela do kraja neophodno je obezbijediti još oko 20 hiljada eura. Direktorica NVO Izvor života Konstantina Maraš kazala je da je Adea korisnica koja se nalazi na ...

Opširnije »

MAJKE NE ODUSTAJU OD BORBE ZA SVOJA PRAVA: Evo za kad su najavile novi protest

Biv­še ko­ri­sni­ce na­kna­da po osno­vu ma­te­rin­stva pro­te­sto­va­će 25. ja­nu­a­ra u Pod­go­ri­ci. Tim po­vo­dom na­ja­vi­le su da će da­nas is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re or­ga­ni­zo­va­ti kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na ko­joj će go­vo­ri­ti o pro­te­stu i nji­ho­voj bor­bi da po­vra­te do­ži­vot­no ste­če­na pra­va ko­ja su im ra­ni­je uki­nu­ta. – Ovom pri­li­kom obra­ti­će vam se ko­ri­sni­ce na­kna­da, od­no­sno maj­ke ko­je ima­ju tro­je i vi­še ...

Opširnije »

Preminuo Svetozar Vuletić

Svetozar Vasov Vuletić, nekadašnji predsjednik Skupštine Opštine Bar, preminuo je juče u Baru. Rođen je 10. juna 1938. godine u Dupilu, Crmnica. Pripadnik je čuvene prve generacije maturanata barske Gimnazije 1956/1957. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu. Pored funkcije prvog čovjeka grada i Opštine, bio je i direktor Preduzeća za snabdijevanje hljebom i mesom u Baru, načelnik Odjeljenja za unutrašnje ...

Opširnije »

Diler u pritvoru

Okru­žni tu­ži­lac u Ska­dru od­re­dio je pri­tvor P.G. (56) zbog šver­ca dro­ge. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci OGB Ul­cinj i ca­rin­ski slu­žbe­ni­ci CI Su­ko­bin su 18.1.2018. go­di­ne, oko 13.30, na ini­ci­ja­ti­vu al­ban­ske gra­nič­ne po­li­ci­je, kon­tro­li­sa­li put­nič­ko mo­tor­no vo­zi­lo mar­ke „re­no me­gan“, al­ban­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­jim je upra­vljao P.G. iz Re­pu­bli­ke Al­ba­ni­je. Pri­li­kom de­talj­ne kon­tro­le vo­zi­la, po­li­cij­ski i ca­rin­ski slu­žbe­ni­ci su iz­vr­ši­li pre­gled vo­zi­la i ...

Opširnije »

Veselinu Baroviću prijeti 90 dana robije

Spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­ji je sa tu­ži­la­štvom sklo­pio bi­zni­smen Ve­se­lin Ba­ro­vić po­stao je pra­vo­sna­žan. Ba­ro­vić je, po ri­je­či­ma nje­go­vog advo­ka­ta Zo­ra­na Pi­pe­ro­vi­ća, upla­tio no­vac na ime ka­zne čim je sud pri­hva­tio spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Ba­ro­vić je mo­rao da upla­ti 5.000 eura Dje­či­joj bol­ni­ci. Su­di­ja Osnov­nog su­da Na­da Ra­bre­no­vić pri­hva­ti­la je spo­ra­zum po ko­jem je bi­zni­smen Ve­se­lin Ba­ro­vić upla­tio ...

Opširnije »

Brajović nije potpisao peticiju za ukidanje vlasništva SPC nad crkvama

Lider SD-a Ivan Brajović nije potpisao peticiju za ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskim vjerskim objektima.  “Uz poštovanje organizatora peticije i ne želeći da dovodimo u pitanje njenu kredibilnost, obavještavamo javnost da predsjednik Socijaldemokrata, Ivan Brajović, nije njen potpisnik. Kao što je javnostu poznata od strane organizatora, propusti će biti ispravljeni i sve ovo očigledno nije bila njihova namjera,već zloupotreba ...

Opširnije »

Bio vam je smiješan Ronaldo sa telefonom? Neće kad pogledate krvavi snimak iz svlačionice (VIDEO)

Povreda Kristijana Ronalda protiv Deportiva djelovala je prilično jezivo posle snimaka iz svlačionice. Bilo je teško zaustaviti krvarenje na terenu, zatim i u klupskim prostorijama s obzirom da rasjekotina nije baš bila mala. Duboka je bila rana ispod oka, pa mnogima sa društvenih mreža baš i neće biti smiješno što su se smijali njegovom pogledu na telefon, gdje je želio na prednjoj kameri ...

Opširnije »