Početna » Tag Archives: ANB

Tag Archives: ANB

ANB motri na radikalne islamiste

Interpol je službama bezbjednosti evropskih država dostavio listu sa imenima 173 džihadista za koje sumnja da su trenirani za terorističke napade u Evropi. Prema pouzdanim informacijama “Vijesti” i crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) takođe posjeduje podatke o crnogorskim državljanima bliskim radikalnom islamističkom pokretu. Među državljanima Crne Gore o kojima ANB ima podatke je navodno nekoliko studenata iz Bara, Plava ...

Opširnije »

ANB provjerava 27 Sirijaca

Po­li­ci­ja i Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost do­bi­le su za­htjev za pro­vje­ru 27 oso­ba sa pod­ruč­ja Si­ri­je ko­je su tra­ži­le azil u Cr­noj Go­ri. Oni će pri­je od­lu­ke o bu­du­ćem sta­tu­su pro­ći de­talj­ne bez­bjed­no­sne pro­vje­re, a nji­ma će se ba­vi­ti Od­sjek za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma i nji­ho­ve part­ner­ske slu­žbe iz re­gi­o­na. Iako su tra­ži­li azil, bez­bjed­no­sne slu­žbe vje­ru­ju da se te ...

Opširnije »

ANB plaća svog čovjeka pri NATO-u

Agencija za nacionalnu bezbjednost ( ANB ) prebaciće 25.165 eura na račun Ministarstva vanjskih poslova (MVP) kako bi se isplaćivale plate predstavniku Agencije u crnogorskoj misiji pri NATO-u. Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Predlog o preusmjeravanju novca koji je namijenjen za zarade u  ANB -u na račun MVP-a, takođe za isplaćivanje zarada. Preusmjerenje je, kako se navodi u predlogu, ...

Opširnije »

Šef ANB-a priznao da se srijeće sa Branom Mićonovićem

Di­rek­tor Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost De­jan Pe­ru­ni­čić pri­znao je da se sri­je­će sa kon­tro­verz­nim bi­zni­sme­nom Bra­ni­sla­vom Bra­nom Mi­ću­no­vi­ćem, ka­zao je član GO De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić. On je to obje­lo­da­nio go­stu­ju­ći u emi­si­ji „Na­či­sto“ na TV Vi­je­sti, tvr­de­ći da je Pe­ru­ni­čić to pri­zna­nje iz­nio na sjed­ni­ci skup­štin­skog od­bo­ra za bez­bjed­nost u pro­šlom sa­zi­vu ko­ja je odr­ža­na u ju­lu mi­nu­le ...

Opširnije »

Bečić uputio otvoreno pismo direktoru ANB-a

Aleksa Bečić

Predsjednik Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, uputio je otvoreno pismo direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), Dejanu Peruničiću u kojem ga poziva da odgovori na pitanja koja mu je postavio prije dva mjeseca. Kako je rekao Bečić, prije više od dva mjeseca obratio se za zahtjevom za dostavu odgovarajućih podataka i informacija ali je njegov odgovor izostao. “Nijesam ni očekivao ...

Opširnije »

MEDOJEVIĆ: ANB vrbovala SRPSKE DIPLOMATE u Crnoj Gori, sa jednim CILJEM

Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević saopštio je da ima saznanja da je Agencija za nacionalnu bezbjedost vrbovlala srpske diplomate iz Ambasade Srbije u Crnoj Gori. “Moj izvor iz ANB mi je javio da je ANB vrbovao odredjeni broj diplomata iz Ambasade Srbije u Podgorici. Niihov zadatak je da nevino pohapšene gradjane Srbije pritiskaju da priznaju lažne optuzbe za učestvovanje u ...

Opširnije »

PODGORICA: Sudija tražio sporazum, ANB ODBILA

Sudija podgoričkog Osnovnog suda Simo Rašović direktno će se obratiti Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), zahtijevajući dostavljanje tajnog sporazuma između tajne policije i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). To će učiniti nakon što je Agencija odbila da mu preko  punomoćnika dostavi sporni sporazum, ponovo se  pozivajući na tajnost podataka. Na prošlom ročištu sudija je  naložio da mu u roku od 15 ...

Opširnije »

ANB da dostavi sudu sporazum sa MUP-om

Sudija podgoričkog Osnovnog suda Simo Rašović naložio je Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) da, u roku od 15 dana, sudu dostavi tajni sporazum između ANB -a i Ministarstva unutrašnjih poslova. Radi se o sporazumu prema kojem tajna služba ima neograničen i stalan pristup ličnim i drugim podacima koji se nalaze u elektronskoj bazi MUP-a. Sudija je nedavno vratio na početak postupak po tužbi MANS-a protiv MUP-a i ANB-a. ...

Opširnije »

Semir Kalač PESNICAMA izdarao inspektora ANB i pobjegao

Inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Enver Murić zadobio je lakše tjelesne povrede sinoć oko 20 sati, kada je na njega, na kružnom toku ispred Osnovnog suda u Rožajama, nasrnuo Rožajac Semir Kalač. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, Kalač je napao Murića dok je sjedio u parkiranom vozilu i tom prilikom mu kroz prozor vozila zadao više udaraca pesnicom u glavu, piše ...

Opširnije »

IVANOVIĆ SE LAŽNO PREDSTAVIO: Prekoračio brzinu pa rekao da radi u ANB

Beranac Ljubiša Ivanović se saobraćajnim policajcima lažno predstavio kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost nakon što su ga zaustavili zbog prekoračenja brzine u Sutomoru. “Službenici Uprave policije MUP-a – Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta su, u sadejstvu sa službenici Stanice policije opšte nadležnosti Centra bezbjednosti Bar, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru juče podnijeli krivičnu prijavu protiv Lj.I, starog ...

Opširnije »