Početna » Tag Archives: Čistoća

Tag Archives: Čistoća

RADNIK ČISTOĆE ZAVRŠAVA EKONOMIJU Bajramovski: Cilj mi je da upišem master i napredujem u poslu!

„Sve se može kad se hoće“ parola je koja se još jednom pokazala kao tačna!  Vredni radnik JKP „Gradska čistoća” Arslan Bajramovski pokazao je svima da ne postoje granice kada postoji volja i želja za napredovanjem. Nekada čistač ulica, a danas rukovodilac kojem je ostala samo još odbrana završnog rada da bi završio osnovne studije na Ekonomskom fakultetu. Cilj mu ...

Opširnije »

Ekipe “Čistoća” d.o.o. uklonile nelegalno odložen otpad sa 70 lokacija

Uz angažovanje mehanizacije ekipe “Čistoća” d.o.o. danas su u prvoj smjeni sa 70 lokacija uklonile nelegalno odložen otpad pored kontejnera i sa javnih površina u naseljima Zelenika, Tološi i uz stari put prema Danilovgradu, a ovi poslovi će u drugoj smjeni biti obavljani u GO Tuzi. Tokom jučerašnjeg dana uklonjeno je 30 nelegalno formiranih odlagališta otpada u naseljima Masline, Konik ...

Opširnije »

More čisto i bistro na 95% kupališta u Crnoj Gori

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 19. do 20. jula pokazali su da je na 95% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase. Na 5% kupališta bio je K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za ...

Opširnije »

PODGORICA: Uklonjena nelegalno formirana odlagališta otpada na Koniku i u Tološima

Shodno operativnom planu, ekipe “Čistoća” d.o.o.uz angažovanje mehanizacije uklanjaju nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina, a ovi poslovi se danas u prvoj smjeni obavljaju u naselju Konik i dijelu Tološa. Grupa radnika angažovana putem javnog rada “Neka bude čisto” danas poslove ručnog sakupljanja otpada obavlja uz stari put prema Danilovgradu, a juče su bili angažovani uz ...

Opširnije »

ILIJA JE RADIO U GRADSKOJ ČISTOĆI: Vrijeđali su ga i ponižavali, jer je siromašan i PRLJAV, a onda…

lija je radio u gradskoj čistoći, a tih dana je čistio odvod pored jedne osnovne škole. Priču o njemu i djevojčici koja mu je uljepšala dan vam prenosimo u cjelosti. „Nikada nisam vidio bilo kakvu ljubav ili da neko brine za nas. Kada radim imam osjećaj da me ljudi gledaju kao da sam izašao iz pakla. Ne mogu nigdje da ...

Opširnije »

PODGORICA: Iz “Čistoće” tvrde da nemaju veze sa otrovom: Vlahović će morati da dokaže ove optužbe

Na tvrdnje NVO ‘Prijatelji životinja Podgorica’, koje je objavio naš portal, reagovalo je JP “Čistoća” koje kategorično odbija bilo kakvu povezanost sa navodnim posipanjem otrova, kako što to tvrde iz NVO “Prijatelji životinja”. -Jedino istinito u dostavljenom saopštenju je da se gdin Dragoje Vlahović danas obratio ovom Društvu, kažu u “Čistoći” i dostavljaju na uvid prepisku koju su imali sa ...

Opširnije »

Pod­go­ri­čan­ki S.K. preduzeće Čistoća mora pla­ti 600 eura zbog uje­da psa

Pred­u­ze­će Či­sto­ća mo­ra­će da Pod­go­ri­čan­ki S.K. pla­ti 600 eura kao na­kna­du šte­te zbog uje­da psa. To je pre­su­dio Vi­ši sud po­tvr­đu­ju­ći pre­su­du pr­vo­ste­pe­nog or­ga­na. Njoj će na ime pre­tr­plje­nih i bu­du­ćih fi­zič­kih bo­lo­va bi­ti is­pla­će­no 400, a na ime pre­tr­plje­nog stra­ha 200 eura. Pred­met tu­žbe bi­la je na­kna­da ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te zbog uje­da psa lu­ta­li­ce 13. ju­na 2015. go­di­ne, po osno­vu ...

Opširnije »

“Čistoća”: Građani duguju 1.803.244 eura

Preduzeće “Čistoća” potražuje skoro tri i po miliona eura od građana i firmi na ime neplaćenih komunalija. „Vijestima” je iz “Čistoće” saopšteno da je ukupan dug pravnih lica 18. avgusta 2016. godine iznosio 1.682.940, a građana 1.803.244 eura. “Na današnji dan u postupku su 14.073 predloga za izvršenje protiv građana i 2.923 protiv pravnih lica, koji imaju neizmirene obaveze prema ...

Opširnije »

PODGORICA: Gradskoj čistoći fale mašine, radnici bježe zbog malih plata

Vo­đe smje­na u pred­u­ze­ću Či­sto­ća od kra­ja mje­se­ca umje­sto 12 sa­ti ra­di­će po osam ča­so­va. Od­lu­ku o sma­nje­nju rad­nih sa­ti do­nio je od­bor di­rek­to­ra pred­u­ze­ća na ini­ci­ja­ti­vu Alek­san­dra Ne­šo­vi­ća iz URE, ko­ji u od­bo­ru di­rek­to­ra sje­di kao pred­stav­nik opo­zi­ci­je. Ne­šo­vić na­vo­di da će od­lu­ka po­če­ti da se spro­vo­di kra­jem mje­se­ca. -Vo­đe smje­na u Či­sto­ći ra­di­le su po 12 sa­ti, a ...

Opširnije »

MUKE RADNIKA: Za TRI GODINE prekovremenog rada nisu dobili NI CENT!

Iako su skoro tri godine radili prekovremeno, 27 radnika hercegnovskog preduzeća Čistoća, nije dobilo nakande za to i, kako se čulo na današnjem sindikalnom sastanku, ne mogu da saznaju ni koliko im je prekovremenih sati upisano i priznato. “Polovinom mjeseca Sindikalna organizacija (USSCG) je podnijela zahtjev poslodavcu  da im dostavi te podatke, ali odgovora nema”, kazao je predsjednik sindikalne organizacije Dašo Đurđević, ...

Opširnije »