Početna » Tag Archives: godišnjica

Tag Archives: godišnjica

JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci obilježila devet godina rada

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u prostorijama Centra za tretman zavisnica na Kakrickoj gori prigodnim aktivnostima obilježila je devet godina postojanja i rada ustanove Obraćajući se prisutnima direktor  Aleksandar Radinović istakao je da će i u narednom periodu Javna ustanova raditi na podizanju kvaliteta rada, kao i na jačanju multisektorske saradnje kako bi se kroz zajedničko ...

Opširnije »

DANAS SE NAVRŠAVA 12 GODINA OD UBISTVA POLICIJSKOG INSPEKTORA SLAVOLJUBA ŠĆEKIĆA

Na­lo­go­dav­ci i do sa­da ne­ka­žnje­ni uče­sni­ci u ubi­stvu vi­so­kog po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća i na­kon 12 go­di­na od ovog zlo­či­na osta­li su neo­t­kri­ve­ni zbog stra­ha da će usli­je­di­ti od­ma­zda uko­li­ko nad­le­žni or­ga­ni kre­nu na njih, oci­je­ni­la je se­stra po­koj­nog in­spek­to­ra Sla­vi­ca Šće­kić. U sri­je­du, 30. avgusta, na­vr­ši­će se 12 go­di­na od ubi­stva Šće­ki­ća, a nje­go­va se­stra u iz­ja­vi za „Dan” ...

Opširnije »

DANAS BI SLAVIO ROĐENDAN: Kada je saznao da će umrijeti, Madžgalj je uradio nešto nevjerovatno

Posle teške borbe sa opakom bolešću, čuveni glumac napustio nas je 26. marta 2016. godine, u 38. godini života.  “Večiti dječak” Marinko Madžgalj, kako su ga zvali prijatelji i kolege, danas bi napunio 39. godina. Rođen je 21. avgusta 1978. u Beogradu, ali je veći dio detinjstva proveo u Kotoru gdje je odrastao. Jedan od najvoljenijih srpskih glumaca diplomirao je ...

Opširnije »

JEDAN I JEDINI: Na današnji dan umro je kralj!

Danas se navršava 40 godina kako je umro “kralj rokenrola”. Još nekoliko godina pa će Elvis Prisli biti više mrtav nego što je poživio. Službeno je konstatovano da je umro od srčanog udara do koga je najverovatnije dovela zloupotreba ljekova koja je prouzrokovala zakrčenje crijeva i oštećenje jetre. Poznato je da je imao visok pritisak i glaukom, uvećano, a time i ...

Opširnije »

ZLOČIN BEZ KAZNE: 14. godina od ubistva djece u Goraždevcu

Pomen Ivanu Jovoviću (19) i Panteliji Dakiću (12), ubijenim u Goraždevcu 13. avgusta 2003. godine, kada su nepoznate osobe iz automatskog oružja pucale na djecu dok su se kupala na Bistrici, biće služen danas.   Za zločin u Goraždevcu, u kome su teško ranjeni i Đorde Ugrenović (20), Bogdan Bukumirić (14), Marko Bogićević (12) i Dragana Srbljak (13) još niko ...

Opširnije »

Prošlo je tri godine od smrti Robina Vilijamsa, a njegove riječi i dalje slamaju srce

Juče se navršilo tri godine otkako je glumac Robin Vilijams izvršio samoubistvo.   Glumac se godinama borio sa depresijom i zavisnošću od kokaina i alkohola, sve dok početkom 1980-ih nije riješio da prekine sa lošim navikama. Uspio je da ostane “čist” 20 godina, da bi 2006. ponovo poklekao. Smrću Robina Vilijamsa svjetska kinematografija je izgubila genija koji je najtananija ljudska ...

Opširnije »

MITROPOLIT AMFILOHIJE: Što je počeo Pavelić završila je „Oluja”

Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je re­kao je da mo­žda u či­ta­voj isto­ri­ji ni­je bi­lo to­li­ko bra­to­u­bi­la­štva ko­li­ko u dva­de­se­tom vi­je­ku i da su Hr­va­ti „do­vr­ši­li ono što je za­po­čeo An­te Pa­ve­lić”.  Am­fi­lo­hi­je je to ka­zao po­vo­dom Da­na sje­ća­nja na stra­da­le Sr­be u hr­vat­skoj voj­no-po­li­cij­skoj ak­ci­ji „Olu­ja” u ma­na­sti­ru Du­lje­vo u Pa­štro­vi­ći­ma kraj Bu­dve.  U tom ma­na­sti­ru je sa sve­šten­stvom slu­žio Sve­tu ar­hi­je­rej­sku ...

Opširnije »

Srebrenica – 22 godine, iz Srbije niko od zvaničnika

Potočari — Danas se obilježava 22 godine od kada su snage Vojske Republike Srpske 11. jula 1995. ušle u Srebrenicu i potom počinile ratni zločin. Prema presudama međunarodnih sudova, u Srebrenici je počinjen zločin genocida, a ubijeno je oko 8.000 ljudi. Dvije godine nakon napada na tadašnjeg srpskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima, Srbija nema zvaničnog predstavnika na komemoraciji. Prošle ...

Opširnije »

Danas je 46 godina od smrti Džima Morisona

Danas (3. jula) se navršava 46 godina od smrti legendarng američkog muzičara i pjesnika Džima Morisona. Džim Morison, čije je pravo ime bilo Džejms Daglas Morison rođen je 8. decembra 1943. godine u američkog gradu Melburnu. Bio je pjevač i vođa “Dorsa” i smatran za jednog od najharizmatičnijih pjevača u istoriji rokenrola. Morison je i autor nekoliko zbirki pjesama, kratkih ...

Opširnije »

74 godine od stradanja pivskog naroda 1943. godine

U Dolima, u Pivi, obilježene su 74 godine od stradanja pivskog naroda kada je za vrijeme Pete ofanzive 1943. godine jedinica „Princ Eugen“, sastavljena od njemačkih folksdojčera i hercegovačkih ustaša, ostavila za sobom pustoš ubivši oko 1.260 Pivljana. Samo u Dolima, 7.juna, za sat su ubili 522 ljudi, među kojima i 109 djece, od kojih je jedno rođeno na gubilištu. Nevine žrtve bile su podijeljene u tri ...

Opširnije »