Početna » Tag Archives: HAPŠENJE

Tag Archives: HAPŠENJE

UHAPŠENE DVIJE OSOBE: PRETUKLI MLADIĆA

Policajci su uhapsili Budvane A.M. ( 31) i A.R. (31), zbog sumnje da su prije dvije noći istukli danskog turistu T.T.B. (26) ispred jednog lokala nadomak Staroga grada. “Vijestima” je iz policije nezvanično rečeno da osumnjičeni tvrde da ih je Danac, koji je u društvu tri prijatelja, žestoko provocirao prije nego je dobio batine. Danci su to negirali. “Budvani kažu ...

Opširnije »

UHAPŠEN K.S. (22): Bacio bombu ispred salona

Slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Be­ra­ne su ak­tiv­no­sti­ma ko­je su pred­u­ze­li i vje­šta­če­njem u Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­svi­je­tli­li ak­ti­vi­ra­nje eks­plo­ziv­ne na­pra­ve is­pred ula­znih vra­ta ko­zme­tič­kog sa­lo­na „Gla­mur”, ko­je je iz­vr­še­no u ok­to­bru pro­šle go­di­ne. Zbog sum­nje da je po­či­nio ovo kri­vič­no dje­lo, kva­li­fi­ko­va­no od stra­ne nad­le­žnog tu­ži­o­ca kao ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, tu­ži­o­cu je pod­ni­jet po­seb­ni iz­vje­štaj pro­tiv K.S. (22) iz ...

Opširnije »

PODGORIČANIN UHAPŠEN U SIRIJI: Ratovao na strani ISIL-a

Pe­de­se­tjed­no­go­di­šnji Di­no Ali­ja­gić za­ro­bljen je u Si­ri­ji zbog ra­to­va­nja za Islam­sku dr­ža­vu (ISIL). Ali­ja­gi­ća je, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, ne­dav­no za­ro­bi­la si­rij­ska voj­ska u Ale­pu. O nje­go­vom hap­še­nju upo­zna­te su bez­bjed­no­sne slu­žbe Cr­ne Go­re. Pre­ma sa­zna­nji­ma iz do­sa­da­šnje is­tra­ge, utvr­đe­no je da je Pod­go­ri­ča­nin go­di­na­ma ži­vio u Ira­ku, oda­kle su se pre­se­li­li u Si­ri­ju ka­da je po­čeo rat. Dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re, ...

Opširnije »

UHAPŠEN DARKO AŠANIN

Budvanska policija uhapsila je Nikišićanina Darka Ašanina (32), dok je na Jazu vozio ukraderni motocikl. Policija sada, zbog niza sumnjivih detalja, istražuje da li je ukradeni motocikl, koji je zatečen preksinoć na Jazu kod sportskih terena, trebalo da posluži u organizaciji nekog teškog krivičnog djela. Nikšićanin, rođen u Ljubljani, prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, navodno kod sebe nije imao dokumenta. Policiji ...

Opširnije »

AKCIJA POLICIJE: Uhapšena jedna osoba

Sinoć je u opštini Kotor, u Radanovićima uhapšen Vaso Vukadinović, zbog nedozvoljenog držanja oružja I eksplozivnih materija. “Postupajući po operativnom podatku službenici Kotorske policije su kontrolisali pmv marke Golf  reg.oznaka BD AJ 418 sa kojim je upravljao Vukadinović Vaso iz Budve rodjen 1976.godine. Pregledom vozila kod istog je pronađena puška  marke ,, Bajkal,,sa pet metaka u magacinu za koju ne ...

Opširnije »

UHAPŠEN PODGORIČANIN ŽELJKO JOVANOVIĆ

Pomorska policija je sinoć u akciji suzbijanja nezakonitog ribolova uhapsila  Željka Jovanovića iz Podgorice, potvrđeno je “Vijestima” iz jedinice budvanske Granične pomorske policije. Kod Jovanovića su pronađeni oprema za podvodni ribolov, oprema za ronjenje, podvodna puška, podvodna lampa sa bocama, te izvjesna količina ribe. Kako je teritorija na kojoj je Jovanović uhapšen u nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Kotor, on, oprema i ...

Opširnije »

HAPŠENJE U BUDVI: Pucao na policiju, dilovao kokain, ukrao identitet!

Crnogorska policija u Budvi uhapsila je Beograđanina Bojana Jovanovića (33). Jovanović je, navodno, “ukrao” identitet jednog Srbina iz Zubinog potoka, a u Budvi se krio od odlaska na robiju zbog dve presude: pljačke banke iz 2006. godine i dilovanja kokaina iz 2012.” Kako pišu beogradski mediji, Interpol Srbije je izdao potjernicu za Jovanovićem zbog koje je ovaj uhapšen. Ta potjernica ...

Opširnije »

UHAPŠEN BOJAN M. JOVANOVIĆ (32)

  Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Budva su 15.06.2017. godine oko 10,15 časova lišili slobode lice Bojana M. Jovanović (32) iz Beograda, državljanin Republike Srbije, kojeg je međunarodnom potjernicom potraživao NCB Interpol Beograd, sapšteno je portalu ,,Volim Podgoricu” iz Uprave policije. Za Jovanovićem je raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpol Beograd radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju ...

Opširnije »

UHAPŠENA BEZBJEDNOSNO INTERESANTNA OSOBA

Budvanska policija uhapsila je Beograđanina Bojana Jovanovića (33) za kojim je Srbija raspisla Interpolovu potjernicu. Potražuju ga zbog  izvršenja  šestoipogodišnje zatvorske kazne, na koju je osuđen  zbog više teških krivičnih djela  u susjednoj  zemlji. Jovanović je prije dva dana uhapšen u centru grada, nakon što su ga kriminalistiki inspektori  identifikovali. Izvor iz istrage saopštio je “Vijestima” da se Beograđanin   ...

Opširnije »

UHAPŠEN KOLAŠINAC: Švercovao građu

Ko­la­ši­nac B.M. (31) osum­nji­čen je da je ošte­tio Upra­vu za šu­me Cr­ne Go­re za 4.000 eura. Pro­tiv nje­ga su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta nad­le­žnom tu­ži­o­cu pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu u re­dov­nom po­stup­ku zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­ni­lo kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja u pri­vred­nom po­slo­va­nju. – Pro­tiv B.M.(31) iz Ko­la­ši­na pod­ni­je­ta je kri­vič­na pri­ja­va ...

Opširnije »