Početna » Tag Archives: hotel

Tag Archives: hotel

Novi hotel visoke kategorije u Kotoru

Na lokaciji Kamp u Dobroti sinoć je svečano otvoren hotel Forza Terra sa pet plus zvjezdica. U ime vlasnika, firme Mibost Joketić d.o.o., Bojan Joketić je izrazio nadu da će i Forza Terra postizati visoke rezultate kao i njegov prethodnik, hotel Forza Mare.”Budući je ovo tek drugi hotel ove kategorije u opštini Kotor, time je i ova svečanost zaista posebna. ...

Opširnije »

U Prčanju grade hotel sa 5 zvjezdica, Kotor plaća 40.000 eura za projekat

Opština Kotor odlučila je da raspiše konkurs za urbanističko arhitektonsko rješenje za hotel kategorije pet zvjezdica u Prčanju, saopšteno je iz opštinskog Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. z konkursnog fonda od 40 hiljada eura biće obezbijeđene nagrade. Za prvu nagradu predviđen je iznos od 20 hiljada, za drugu deset hiljada i treću tri hiljade eura, dok fond za ...

Opširnije »

VELIKI POŽAR ZAHVATIO HOTEL: Izgorio treći sprat

U starom gradu u Kotoru večeras poslije 19 sati izbio je veliki požar koji je zahvatio treći sprat hostela “Old town”, a vatrena stihija zahvatila je krov i potkrovlje hostela, javlja Skala radio. Materijalna šteta je velika, a na sreću nema stradalih ni povrijeđenih. Foto: Skala radio Komandir kotorske Službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić kazao je za ovaj radio ...

Opširnije »

Latinović želi bazen i petu zvjezdicu za hotel

Opšina Budva oglasila se nenadležnom i zahtjev za gradnju bazena u kompleksu TQ Plaza preusmjerila Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT). Kompanija “Tradeunique“ biznismena Mirka Latinovića zatražila je da gradi  bazen  u hotelu “Plaza” koji je ljetos otvorila u jednoj od lamela kompleksa. Izgradnjom bazena, stekli bi se uslovi da hotel dobije i petu zvjezdicu, a “svima je u interesu da Budva u centru ...

Opširnije »

Cane gradi hotel od 750 soba, Milova firma crtala plan

Ovla­šće­ni pla­ner iz fir­me Ka­pi­tal in­vest, či­ji je vla­snik li­der DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić, uče­stvo­vao je u iz­ra­di pla­na ko­jim je kon­tro­verz­nom bi­zni­sme­nu Stan­ku Ca­ne­tu Su­bo­ti­ću da­ta mo­guć­nost iz­grad­nje ho­te­la od 750 so­ba na ostr­vu Sve­ti Ni­ko­la kod Bu­dve. U pi­ta­nju je na­crt pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne za obal­no pod­ruč­je Cr­ne Go­re, ko­ji je ra­ni­je za jav­nu ras­pra­vu po­nu­di­lo Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog ...

Opširnije »

LAVINA ZATRPALA HOTEL U ITALIJI: Veliki broj poginulih

Snježna lavina obrušila se na hotel “Rigopijano” u planinskoj oblasti regije Abruco, a strahuje se da ima “mnogo stradalih”. Prema navodima medija, u hotelu se nalazilo oko 20 gostiju i sedmoro zaposlenih. Gorska služba spasavanja poslala je četiri ekipe spasilaca, prenosi Ansa, a lokalni mediji navode da hitne službe strahuju da ima malo preživjelih. “Ima mnogo mrtvih”, rekalo je za ...

Opširnije »

Brano gradi hotel uprkos zabrani

Od­bor di­rek­to­ra Ak­ci­o­nar­skog dru­štva (AD) Ze­ta film Bu­dva za­ka­zao je van­red­nu skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra za 12. de­cem­bar, a na dnev­nom re­du je do­no­še­nje od­lu­ke da se u skla­du sa ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, pro­jekt­nom do­ku­men­ta­ci­jom i gra­đe­vin­skom do­zvo­lom, poč­ne iz­grad­nja objek­ta na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma broj 2411 i 2412 KO Bu­dva. Na če­lu od­bo­ra di­rek­to­ra je kon­tro­verz­ni bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić, ko­ji je i ...

Opširnije »

WITH LOVE U Podgoricu ću se sigurno vratiti, tamo sada imam svoju dnevnu sobu

Kada sam stigao u Crnu Goru i glavni grad, Podgoricu, tražio sam prijatno i mirno mjesto da prespavam. Putovanja vas umore, željni ste doma, svog kreveta, svoje sofe, televizora, svoje šoljice za kafu. Treba vam neko mirno mjesto gdje ćete se osjećati kao kod kuće. I treba vam neko nasmijano i prijateljsko lice da vam donese kafu. Prijatelji iz Engleske ...

Opširnije »

RUŠE HOTEL IZ 1958. GODINE: Bageri krenuli na “Mimozu”

Rušenje hotela “Mimoza” u centru Tivta počelo je juče. Plac oko Mimoze je ograđen, a radnici skidaju stolariju i druge elemente sa zgrade hotela, dok su bageri i pikameri počeli rušenje zapadnog krila. Mimoza je najstariji aktivni tivatski hotel. Podignut je 1958. godine, a u međuvremenu je nadograđivan aneksom prema gradskoj rivi Pine. Hotel se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji ...

Opširnije »

pPODGORICA: Sjuta prvi gosti u hotelu “Centre ville” u Capital plazi

Centre ville Podgorica sjutra očekuje prve goste. U tom hotelu, kako se navodi u saopštenju, zaposleno je 100 radnika, od kojih je 90 iz Crne Gore. Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović, je prilikom obilaska hotela ocijenio da njegovim otvaranjem Podgorica, odnosno Crna Gora, ima novu ponudu koja bi trebalo da dodatno motiviše organizaciju događaja i kongresa. “To je način ...

Opširnije »