Početna » Tag Archives: izložba

Tag Archives: izložba

Pogledajte izložbu “oldajtmera” u Nikšiću

Kolika može da bude ljubav prema automobilima starim nekoliko decenija mogli su se uvjeriti danas Nikšićani koji su imali priliku da uživaju u 12. međunarodnoj izložbi oldtajmera “Nikšić – 2017“. Nikšićani su imali priliku da vide veliki broj automobila koje su dovezli izlagaći iz raznih krajeva Crne Gore, a bilo je i gostiju iz zemalja regiona i šire. Sve učesnike ...

Opširnije »

Otvorena izložba savremenog nordijskog stakla – ,,Dodir stakla”

      U Narodnom muzeju Crne Gorena Cetinjuu prisustvu prof. Janka Ljumovića, ministra kulture Crne Gore i predstavnika ambasada Danske, Finske, Norveške i Švedske, grada Cetinja, ličnosti iz javnog i kulturnog života,otvorena je izložba “Dodir stakla” koju organizuju ambasade nordijskih zemalja.   Otvarajući izložbu prof. Janko Ljumović,ministar kulture istakao je da:„Izložba “Dodirstakla” predstavljaosmišljenkoncepatkojiprezentuje ne samovrhunskeumjetničkedomete, većpredstavljaprojekatkojiomogućavaširiuvid u identitetskuosobenostnacionalnihkulturanordijskihzemalja. Izložba ...

Opširnije »

Grad teatar: Izložba i stručni skup

  Sjutra, 18. avgusta, sa početkom u 21 sat, u crkvi Santa Marija, u dijelu likovnog programa 31. Festivala, biće otovrena izložba “Ćutanje kamena” autora Rajke Bošković, a u subotu, 19. avgusta, sa početkom u 9.30 sati, u prostoru izložbe, u crkvi Santa Marija in Punta, povodom izložbe će biti održan i stručni skup pod nazivom “O KAMENU – vanvremenost ...

Opširnije »

SLIKAR MARK PIO MAKSIMILIEN SALVELI PRVI PUT IZLAŽE U CRNOJ GORI

Sli­kar Mark Pio Mak­si­mi­li­en Sal­ve­li, hr­vat­sko-fran­cu­sko-ita­li­jan­ski umjet­nik ko­ji već de­ce­ni­ja­ma ži­vi na re­la­ci­ji Fran­cu­ska-Ita­li­ja, pr­vi put se pred­sta­vio na­šoj pu­bli­ci. Nje­go­va obim­na po­stav­ka „Me­ta­fo­ri­čan po­zdrav ra­đa­nju Evro­pe” od pri­je dvi­je ve­če­ri iz­lo­že­na u Mo­der­noj ga­le­ri­ji u Pod­go­ri­ci, upo­zna­je nas i pod­sje­ća na umjet­ni­ka ko­ji je do­bar dio svog opu­sa po­sve­tio upra­vo stva­ra­nju i zna­če­nju Evrop­ske uni­je za sta­nov­ni­ke sta­rog kon­ti­nen­ta. ...

Opširnije »

Samostalna izložba grafika i ikonografika Danisa Fejzića

U umjetničkom paviljonu ULUCG u Podgorici od 17.7.2017. – 28.7.2017. održaće se samostalna izložba grafika i ikonografika Danisa Fejzića  Danis Fejzić je rođen 1973. u Doboju. Asistent je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafika, gdje je i diplomirao i magistrirao u klasi Akademika Dževada Hoze. 2017. godine je uspješno odbranio Doktorsku tezu na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. ...

Opširnije »

Izložba “Linije bjekstva” na Trgu pjesnika

U srijedu, 12. jula, sa početkom u 22 časa u kući Medina na Trgu pjesnika otpočeće likovni program XXXI festivala „Grad teatar“ otvaranjem međunarodne multimedijalne izložbe „Linije bjekstva“, autorski projekat kustoskinje Svetlane Racanović. Izložbu čine radovi umjetnika Neše Paripovića i Jovana Čekića iz Srbije, Milije Pavićevića i Natalije Vujošević iz Crne Gore i Marka Polonija iz Švajcarske. Izložbu će otvoriti ...

Opširnije »

Izložba fresaka i ikona kod Rektorata

    Fondacija Sveti Petar Cetinjski u 19 sati otvara izložbu fresaka, ikona i drugog materijala koji pokazuju sv. Vladimira, Kneza Duklje, Zete i istorijskom vertikalom jednog od prvih državnika Crne Gore u Srednjem vijeku, na šetalištu pored Rektorata Univerziteta Crne Gore. Povod za izložbu je proslava Dana državnosti Crne Gore. Epohalnu Monografiju DUKLJANSKI KNEZ SVETI VLADIMIR je izdala Fondacija ...

Opširnije »

“Salcburg u svijetu” stigao u Podgoricu

Grupna izložba austrijskih umjetnika pod nazivom “Suveniri – od Italije do Kine – Salcburg u svijetu” biće otvorena večeras u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića u Podgorici. Ovu putujuću izložbu organizuje Federalno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove Austrije u saradnji sa austrijskim ambasadama i kulturnim forumima. Izložba u Podgorici je plod saradnje Centra ...

Opširnije »

KIC “Budo Tomović: Fatić izložbu sam finansirao

Tvrdnju podgoričkog fotografa Zorana Fatića da za izložbu “Podgorica na razglednicama s kraja XIX do 80-ih godina XX vijeka” nije dobio ni centa, potvrdili su iz Kulturno-informativnog centra (KIC) “Budo Tomović”. “KIC “Budo Tomović” je pružio podršku u okviru svojih redovnih marketinških i PR aktivnosti. Takođe, raspoloživom tehnikom, institucija je pomogla otvaranje izložbe”, saopšteno je iz službe za odnose sa ...

Opširnije »

KIC POVUKAO FATIĆEVU IZLOŽBU

Povodom prigovora dijela posjetilaca izložbe fotografija Zorana Fatića “Podgorica na razglednicama s kraja XIX do 80-tih godina XX vijeka” koji su ukazivali da među eksponatima ima fotografija drugih autora kao i nekoliko netačnosti u legendama, Kolegijum JU Kulturno – informativnog centra “Budo Tomović” odlučio je juče da navedenu izložbu povuče, prije datuma planiranog za njeno zatvaranje, saopšteno je iz KIC-a. ...

Opširnije »