Početna » Tag Archives: krst

Tag Archives: krst

FEJZIĆ: Amfilohije tendencioznim izjavama ugrožava međuvjerski sklad

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, u nedavnim izjavama iznio je niz opasnih teza na račun istorijskog i savremenog poimanja muslimana Crne Gore, sa ozbiljnim reperkusijama po suživot u Crnoj Gori, kazao je Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, koji je rekao da u Mešihatu Islamske zajednice najoštrije osuđuju i odbacuju izjave mitropolita SPC. Kako je kazao, tvrdnje da su određene ...

Opširnije »

AMFILOHIJE: Skidanje spomen-krsta je obnavljanje mržnje

Mitropolit-Amfilohije

Pompa zbog skidanja simbola sa vrha Sahat kule u Podgorici, koji trenutno prolazi kroz postupak restauracije, ne jenjava. I pored toga što je, kako je CdM ranije objavio, simbol koji krasi Sahat kulu odnesen da se restaurira, cijeli slučaj nastavlja da se namjerno pretvara u političko – religijsku dramu sa nacionalnim konotacijama. Sada se u cijelu priču uključio i mitropolit Amfilohije. ...

Opširnije »

NE SMIRUJE SE BURA OKO SAHAT KULE: Reis protiv vraćanja krsta

Me­ši­hat Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri sma­tra ne­pri­mje­re­nom bi­lo ka­kvu na­ja­vu o vra­ća­nju, ka­ko ka­žu, „me­tal­nog obi­ljež­ja u ob­li­ku kr­sta na Sa­hat ku­li u Pod­go­ri­ci”. U sa­op­šte­nju ko­je pot­pi­su­je re­is Ri­fat Fej­zić na­vo­di se da Islam­ska za­jed­ni­ca is­ka­zu­je naj­du­blje po­što­va­nje pre­ma hri­šćan­skim i svim dru­gim sim­bo­li­ma mo­no­te­i­stič­kih re­li­gi­ja, ali sa­mo ako je to sa­o­bra­zno i pri­mje­re­no od­re­đe­noj ar­hi­tek­tu­ri, nje­nom na­stan­ku, ...

Opširnije »

PODGORICA: “Ogorčeni najavom vraćanja krsta”

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori ogorčeno najavom mogućeg povratka metalnog krsta na Sahat kuli u Podgorici.  “Kada će se zaustaviti kontinuirano uništavanje bošnjačko-muslimanske kulturne baštine” (Foto: rtcg.me) Saopštili su da su zapanjeni izjavama gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića i njegovog zamjenika Časlava Vešovića, kojima se, kako saopštavaju iz Bošnjačkog vijeća, potvrđuje da čelnici lokalne uprave namjeravaju nastaviti institucionalnu podršku falsifikovanju i negiranju islamske kulture ...

Opširnije »

Marko Milačić povodom uklanjanja krsta sa Sat kule

Nijesam planirao da pišem o ovome, ali uzelo je maha i otvorilo jednu sasvim drugu dimenziju, daleko dublju, opasnu po ovu zemlju. Sa sat kule u glavnom crnogorskom gradu, tokom njenog obnavljanja koje sprovodi turska agencija TIKA, uklonjen je krst sa vrha, koji će, nakon pojedinih reakcija, kažu, biti vraćen. To su kazali i nakon što je isto ovako, tokom ...

Opširnije »

Metalni krst biće vraćen na vrh Sahat kule u Podgorici

Nestanak metalnog elementa koji nalikuje krstu, sa vrha podgoričke Sahat kule, otvorio je u dijelu javnosti i medija dilemu: hoće li ovaj dio nakon rekonstrukcije biti vraćen? Sve su razjasnili u Direktoratu za kulturnu baštinu. Televizija Vijesti je iz ovog sektora Ministarstva kulture dobila potvrdu da je element uklonjen privremeno i da će nakon konzervatorskog tretmana biti vraćen na isto mjesto, na vrh ...

Opširnije »

Danas je POSEBAN dan: Samo JEDNOM GODIŠNJE možete vidjeti i cijelivati Časni krst Svetog Jovana Vladimira (FOTO)

Hiljadu godina traje  kult Svetog Jovana Vladimira, i njegovog Časnog krsta koji čuva barsko bratsvo Androvića, i svake godine, na Trojčindan, po tradiciji iznosi na brdo Rumiju iznad Bara, zajedno sa kumovima, prijateljima i braćom mulimanske i katoličke vjeroispovijesti. Trojčindan je i jedini dan u godini kada vjernici mogu vidjeti i cijelivati ovu veliku svetinju, i to ako se upute ...

Opširnije »

PREDSKAZANJE IZ CJEPANICE: Ostali u šoku kada su RASCIJEPILI PANJ

S obzirom da živa na termometru proteklih dana ide u “debeli” minus mnogi stanovnici Republike Srpske koji to sada nisu uradili, odlučili su da što pre obezbede ogrev za predstojeće hladne dane. U korak sa tim išla je i porodica Šakić iz banjalučkog naselja Piskavica. Nisu ni slutili nisu šta ih čeka.  Dok su u porodici Radojke Šakić pripremali drva ...

Opširnije »

ZAŠTO JE DOBRO NOSITI KRST OKO VRATA: Ruski naučnici dokazali da krsni znak uvija mikrobe i mijenja strukturu vode (VIDEO)

Istraživanja, koja su sprovedena u laboratoriji medicinsko-bioloških tehnologija “NII” za industrijsku i morsku medicinu (Moskva), postala su prava seznacija. Naučnici su eksperimentalno dokazali da krsni znak uvija mikrobe i mijenja optičke osobine vode. „Potvrdili smo da drevni običaj da se hrana i piće krsti prije jela ima duboki mistični smisao“, kaže fizičar Angelina Mahalovska. „Iza toga se krije praktična korist: ...

Opširnije »