Početna » Tag Archives: ljekari

Tag Archives: ljekari

ISPOVIJEST SVJETLANE ĐUROVIĆ (26): Ostavili su mi gazu od 2 metra u stomaku, zamalo sam UMRLA

Bijeljinska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv ginekologa Sanje Stevanović i medicinske sestre Slađane Obradović, zaposlenih u bijeljinskoj bolnici “Sveti vračevi”, zbog nesavjesnog liječenja porodilje Svjetlane Đurović. Njoj su nakon carskog reza u stomaku ostavili trbušnu kompresu, odnosno gazu dugačku čak dva metra.   U PU Bijeljina navode da se osumnjičenima na teret stavlja da su počinile krivično djelo nesavjesnog ...

Opširnije »

LJEKARI ZARAĐUJU TRI PUTA MANJE OD MENADŽERA

Ljekari za redovan rad u prosjeku mjesečno prime oko 650 eura, dok menadžeri u sistemu zdravstva  zarade između 1.500 i 2.000 eura.  Sindikat doktora medicine (SDM) je prije dva dana predstavio istraživanje  koje je pokazalo da je 91 odsto ljekara  nezadovoljno platom. Ono je obuhvatilo 349 ljekara iz svih zdravstvenih ustanova, a pored plata najveće nezadovoljstvo prisutno je u odnosu ...

Opširnije »

U CG dopunski radilo 240 zdravstvenih radnika

Crnogorske zdravstvene ustanove u prva četiri mjeseca obe godine izdale su 240 saglasnosti za dopusnki rad svojim zaposlenima, odnosno 238 ljekara i dvije medicinske sestre, pišu Dnevne novine. Najviše dozvola dao je Klinički centar, a podgorički, kolašinski i Dom zdravlja Andrijevica nijesu dali nijednu saglasnost. Iz Ministarstva zdravlja je DN rečeno da je u KCCG i opštim bolnicama je zaposleno ...

Opširnije »

Nalaz tereti ljekare za smrt djevojke

Ape­la­ci­o­ni sud uva­žio je žal­be i uki­nuo rje­še­nje ko­jim je od­lu­če­no da se iz spi­sa pred­me­ta iz­dvo­ji na­laz vje­šta­ka Za­gre­bač­kog sve­u­či­li­šta ko­ji pot­pi­su­ju Mi­ro­slav Li­stić i Da­vor Ma­jer o uzro­ku smr­ti tri­de­se­to­go­di­šnje Ce­ti­njan­ke Iva­ne Šoć, prenosi DAN. Rje­še­njem je opo­vrg­nu­ta kon­sta­ta­ci­ja su­di­je Ve­sne Mo­štro­kol da je na­laz ura­đen bez na­red­be su­da, što je su­prot­no pro­ce­du­ra­ma ko­je pro­pi­su­je Za­ko­nik o kri­vič­nom ...

Opširnije »

Bez posla sto ljekara i tehničara

Predsjednica Sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić kazala je za „Dan” da se protivi odluci da se Viša medicinska škola u Beranama ugasi i da je veliki broj mladih zdravstvenih radnika zbog loše politike u sistemu bez posla. Ona ističe da se trenutno na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore nalazi preko 100 ljekara i medicinskih radnika sa višom školom. Krivokapić je poručila ...

Opširnije »

Obuka za CG ljekare u Ženevi

Ministar zdravlja Kenan Hrapović potpisao je danas Memorandum o razumijevanju sa Univerzitetskom bolnicom u Ženevi, kojim je predviđeno da se crnogorskim ljekarima omogući stručno usavršavanje na toj švajcarskoj zdravstenoj ustanovi. Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno kako je cilj da doktori steknu praktična iskustva i saznanja u određenim medicinskim granama. “Zahvaljujući se renomiranom univerzitetskom centru u Ženevi na inicijativi da se ...

Opširnije »

PORUKA LJEKARIMA: Smanjite broj recepata za antibiotike

Ministar zdravlja Kenan Hrapović apelovao je na sve direktore i menadžere zdravstvenih ustanova da u saradnji sa svojim doktorima povedu računa o broju propisivanja antibiotika, piše portal RTCG. Hrapović je, nakon Medical konferencije, koja se održava u Bečićima, saopštio da apel upućuje iz razloga “zaštite zdravlja naših pacijenata”. “Jer se, na prvom mjestu, pokazala rezistentnost kao upitna stvar, korišćenjem velikog ...

Opširnije »

BOLNICI FALI DOKTORA: Na tri odjeljenja nema nijednog ljekara

Na posljednjoj sjednici bjelopoljskog lokalnog parlamenta jedna od tema bila je Opšta bolnica u Bijelom Polju iz koje odlaze vrsni ljekari specijalisti. Ova ustanova trenutno se suočava sa velikim problemom nedostatka kadra, a portal Sjever CG je došao do informacija da u ovoj bolnici nedostaje čak 30 doktora. Skoro su, kako piše ovaj portal, dva vrsna doktora sa ortopedije napustili ...

Opširnije »

PODGORICA: Kliničkom centru fali 1.000 ljekara i medicinskih sestara!

Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) nedostaje 1.000 ljekara i medicinskih tehničara, prema novoj sistematizaciji radnih mjesta, koja predviđa 3.196 zaposlenih, kazala je za „Dan” direktorica Zorica Kovačević. Ona ističe da trenutno imaju 2.124 stalno zaposlena, od kojih je specijalista 260, specijalista užih oblasti 73, ljekara na specijalizaciji 191 i zdravstvenih saradnika, sa visokom stručnom spremom 388, višom stručnom spremom medicinske ...

Opširnije »

Inspekcija ZATVORILA 11 privatnih ambulanti i podnijela 109 prekršajnih prijava

Zdrav­stve­na in­spek­ci­ja za­tvo­ri­la je 11 pri­vat­nih usta­no­va u 2016. go­di­ni i pod­ni­je­la 109 pre­kr­šaj­nih pri­ja­va zbog ne­pra­vil­no­sti utvr­đe­nih u bol­ni­ca­ma i do­mo­vi­ma zdra­vlja. Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve u iz­vje­šta­ju o ra­du za pro­šlu go­di­nu na­vo­di da su in­spek­to­ri iz­vr­ši­li 281 kon­tro­lu u jav­nim usta­no­va­ma, a 472 u pri­vat­nim i usta­no­vi­li su 233 ne­pra­vil­no­sti. Ka­ko pi­še u iz­vje­šta­ju, In­spek­ci­ja je na­lo­ži­la ...

Opširnije »