Početna » Tag Archives: majke

Tag Archives: majke

Majkama sude zbog protesta

Ko­or­di­na­tor­ka­ma pro­te­sta ko­ri­sni­ca na­kna­da za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce da­nas se su­di u pod­go­rič­nom Su­du za pre­kr­ša­je zbog blo­ki­ra­nja sa­o­bra­ćaj­ni­ca i ne­pri­ja­vlji­va­nja pro­test­ne šet­nje. Pred su­dom će se na­ći Ro­san­da Pe­ko­vić iz Bi­je­log Po­lja, Ma­ja Jo­vo­vić iz Nik­ši­ća, Sne­ža­na Ma­ca­no­vić iz Plje­va­lja i Želj­ka Sav­ko­vić iz Pod­go­ri­ce. – Su­di nam se jer ni­je­smo pri­ja­vi­le pro­test­nu šet­nju Uli­com slo­bo­de ...

Opširnije »

Majke ostale i bez naknada sa biroa

Sa­da ni­ti imam na­kna­du ni­ti mi ide rad­ni staž. Na­kon vi­še od tri de­ce­ni­je ra­da, do­ve­de­na sam u si­tu­a­ci­ju da stra­hu­jem da li ću ostva­ri­ti pen­zi­ju – do­da­la je sa­go­vor­ni­ca „Da­na“ Gra­đan­ke ko­je su do ostva­ri­va­nja pra­va na na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce ima­le pri­ma­nje po osno­vu ne­za­po­sle­no­sti sa bi­roa ra­da, na­kon uki­da­nja na­kna­da za maj­ke osta­le ...

Opširnije »

Na biro 4.000 majki koje su primale naknade

Na evidenciju Zavoda za zapošljavanje vratilo se nešto više od 4.000 žena koje su koristile novčanu nadoknadu po osnovu rođenja troje i više djece.   Kada će se preostalih 10.000 majki prijaviti biroima rada zavisi od njihovih interesovanja i dinamike savjetodavaca ZZZCG u obavljanju administrativnih poslova. Rok za prijavu nije oročen. Mogu se uključiti u evidenciju kad god to žele. ...

Opširnije »

MAJKE ODRŽLE PROTEST: Dok se ne vrate naknade borba neće prestati

Nekoliko stotina majki, korisnica naknada za troje i više djece koje su u junu ukinute, danas u jedan sat održale su protest ispred zgrade Skupštine Crne Gore. One su poručile da dok se god ne vrati dozivotno stečena naknada majkama ova borba neće prestati da traje.   Danas je u Podgorici bilo pretoplo, pa su se majke sklonile od sunca, ...

Opširnije »

PODGORICA: Majke NE ODUSTAJU, zakazan novi PROTEST

  Korisnice naknada za majke sa troje i više djece najavile su novi protest za četvrtak, 24.avgusta ispred Skupštine Crne Gore.   Predstavnica majki, Željka Savković pozvala je sve korisnice naknada da sa svojim porodicama dođu na protest kako bi odbranili njihovo doživotno stečeno pravo i zatražili ostavku onih zbog kojih su tu. “Sada, kada ste se konačno uvjerile da ...

Opširnije »

Ispraviti nepravdu prema majkama

Predsjednik SDP-a, Ranko Krivokapić, rekao je da budući saziv Vlade Crne Gore mora pronaći način da ispravi nepravdu prema majkama sa troje i više djece. On je, tokom posjete Petnjici, gostujući na lokalnom radiju, rekao da je krajnje neodgovoran odnos vrha Bošnjačke stranke (BS) i DPS-a prema majkama sa troje i više djece. Krivokapić je istakao da će oko 300 ...

Opširnije »

Majke do ovog datuma da podnesu zahtjev nadležnim Centrima za socijalni rad

Korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece kojima je radi korišćenja tog prava njihovom voljom prestao radni odnos na neodređeno vrijeme, počev od 6. avgusta 2015. godine, imaju pravo na mjesečnu naknadu, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. “U skladu sa članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. ...

Opširnije »

MINISTAR O NAKNADAMA: Evo kakva prava imaju majke!

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić odgovorio je na otvoreno pismo člana predsjedništva Demokrata Nevena Gošovića. Odgovor Purišića prenosima u cjelosti: “Uvaženi g-dine Gošović, Shodno Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine korisnice kojima su radi ostvarivanja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece prestala prava po osnovu ...

Opširnije »

GOŠOVIĆ: Državni organi nastavljaju sa kršenjem prava majki sa troje ili više djece

Državni organi nastavljaju sa kršenjem prava majki sa troje ili više djece, saopštio je danas Neven Gošović, član Predsjedništva Demokratske Crne Gore. “Umjesto da koriscnicama naknade olakšaju ostvarivanje njihovih kakvih-takvih prava propisanih novodonesenim Zakonom o izvršenju Odluke Ustavnog suda, nadležni državni organi čine upravo suprotno. Saopštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja da će Centri za socijalni rad do 12. jula ...

Opširnije »

SAOPŠTENJE ZA MAJKE KORISNICE NADOKNADA: Evo kada možete podnijeti zahtjev za rješavanje statusa

Nadležni Centri za socijalni rad će do 12. jula donijeti rješenja o obustavljanju izvršenja rješenja o naknadi po osnovu rođenja troje ili više djece, a rješenja će biti uručena korisnicama naknada i službeno dostavljena Fondu PIO i ZZZCG, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Nakon toga Fond PIO  će, kako dodaju iz ovog resora, od 17. jula primati zahtjeve ...

Opširnije »