Početna » Tag Archives: majke

Tag Archives: majke

Majke ne odustaju: Protestuju dok se ne vrate nadoknade na raniji nivo

Protestnom šetnjom od Skupštine Crne Gore do trga Svetog Petra Cetinjskog, korisnice naknada, poručile da ostaju pri ranije saopštenim zahtjevima. “70% i 40% doživotno stečenog prava i ostavke Vlade Crne Gore”, poručila je predstavnica korisnica naknada, Željka Savković. Pozivaju da im se u borbi pridruže i one korisnice koje to do sada nijesu učinile. “Kada majke shvate, jedan mjesec kad poštar ...

Opširnije »

MAJKE NAJAVILE NOVI PROTEST: Utorak u 17 časova ispred Skupštine

Korisnice naknada za majke sa troje i više djece zakazale su protest za utorak 23. maj u 17 časova ispred Skupštine Crne Gore. -Majke korisnice naknada već puna tri mjeseca pokusavaju da odbrane svoje doživotno stečeno pravo koje im je ugroženo. Svi oni koji su poremetili mir majki, koje su se ni krive ni dužne našle u ovakvoj situaciji, snosiće odgovornost. Vlada ...

Opširnije »

PODGORICA: Evo za kada su majke sa troje i više djece najavile protest

Korisnice naknada za majke sa troje i više djece zakazale su protest za utorak 23. maj u 17 časova ispred Skupštine Crne Gore, navodi se u saopštenju Koordinacionog odbora majki korisnica naknada koje potpisuje Željka Savković. “Majke korisnice naknada već puna tri mjeseca pokusavaju da odbrane svoje doživotno stečeno pravo koje im je ugroženo. Svi oni koji su poremetili mir majki, koje ...

Opširnije »

MAJKE TRAŽE OSTAVKU VLADE: Evo kada će biti novi protest

Majke troje ili više djece ponovo su juče protestnom šetnjom od Skupštine do Ministarstva rada zatražile od nadležnih da ukinu odluku o smanjenju njihovih naknada, a zahtijevaju i da Vlada podnese ostavku, piše Pobjeda. – Najlakše vam je da vratite rješenja na 1. januar 2016. i spasite obraz tako što ćete jasno i glasno priznati da ste pogriješili. Majke ne ...

Opširnije »

PODGORICA: Majke zakazale novi protest

Novi protest majki sa troje i više djece zakazan je za 23. maj od 17 časova ispred Skupštine, odakle će ponovo krenuti u protestnu šetnju do Ministarstva rada i socijalnog staranja. Predstavnica majki Željka Savković kazala je da, pored Rješenja o visini naknade za majke dvoje i troje djece iz 2016. traže i ostavku cijele Vlade. Korisnice naknada za majke sa troje ...

Opširnije »

PODGORICA: Majke krenule od Skupštine ka Ministarstvu rada

Korisnice naknada za majke sa troje i više djece počele su i danas protest ispred Skupštine Crne Gore odakle su otišle ispred Ministarstvu rada i socijalnog staranja Majke su uzvikivale “Ostavke” i “Filipe brani zakon” Majke su počele sa protestima 16. februara, nakon izglasavanja Dopuna i izmjena Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti, kojim su im smanjene naknade. Ustavni sud je 19. ...

Opširnije »

Popović: Ministar Purišić ne mari za zakon i prava majki

Zdenka Popović, potpredsjednica Demokrata, ponovo se obratila ministru rada i socijalnog staranja Kemalu Purišiću, obzirom da joj nisu dostavljeni podaci koje je u otvorenom pismu tražila prije gotovo mjesec dana. u kojem je istakla tražene podatke nije dostavio, “iako je od dana podnošenja zahtjeva proteklo skoro 30 dana”. “Dana 19.04.2017. godine, obratila sam Vam se otvorenim pismom zahtijevajući da Demokratsku ...

Opširnije »

Evo kada će biti isplata socijalnih naknada

Isplata socijalnih naknada za april počeće sjutra, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Za tu svrhu, Ministarstvo je obezbijedilo 9.318.522,94 eura. “Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 217.254,92 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 305.496,96 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 6.343,96 eura.  Za dječji dodatak izdvojeno je 252.841,84 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) ...

Opširnije »

Zakon o majkama do kraja juna

Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, na či­jem je če­lu Ke­mal Pu­ri­šić, ju­če je zva­nič­no do­sta­vlje­no obra­zlo­že­nje od­lu­ke Ustav­nog su­da, ko­jom su uki­nu­te na­dok­na­de za maj­ke, a Vla­da će do kra­ja ju­na usvo­ji­ti iz­mje­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, ko­jim će se, iz­me­đu osta­log, re­gu­li­sa­ti i to pi­ta­nje, po­tvr­đe­no je za „Dan“ iz tog re­so­ra. Ustav­ni sud Cr­ne Go­re uku­nuo ...

Opširnije »

“Ustavni sud je promijenio odluku o naknadama za majke i to sakrio od javnosti”

Demokratska Crne Gora pozvala je Ustavni sud da saopšti zbog čega je promijenio odluku u vezi sa naknadama za majke sa troje ili više djece, a o tome nije obavijestio javnost, kazao je Neven Gošović ispred ove partije. Gošović, član Predsjedništva Demokratske Crne Gore naveo je da je u isključivoj nadležnosti Ustavnog suda da ocjenuje da li je neki zakon ...

Opširnije »