Početna » Tag Archives: marihuana

Tag Archives: marihuana

Split: Bježeći od policije mladić progutao vrećicu sa marihuanom i umro

Pokušavajući da pobjegne od policije i sakrije drogu toku završne večeri Ultra Europe Festivala u Splitu, 24-godišnji mladić iz Splita umro je u sinoć od gušenja pošto je progutao plastičnu vrećicu sa manjom količinom marihuane. Splitsko-dalmatinska policijska uprava je saopštila da se dogodio smrtni slučaj na festivalu “Ultra”. Policajci su u nedelju uveče prišli mladiću zbog sumnje da kod sebe ima drogu, a ...

Opširnije »

Od srijede marihuana u apotekama: Limit po osobi 40 grama mjesečno

U Urugvaju će od srijede, 19. jula, biti dozvoljena slobodna prodaja marihuane u apotekama. Dozvola apotekama da prodaju marihuanu predstavlja završnu fazu zakona koji će tu malu zemlju u Južnoj Americi učiniti prvom državom u svijetu koja je u potpunosti legalizovala marihuanu – od proizvodnje do prodaje. Prema zakonu iz 2013. godine, Urugvajcima je dozvoljeno da uzgajaju svoju marihuanu i ...

Opširnije »

Zaplijenjeno 16,5 tona marihuane

Albanska policija zaplijenila je najmanje 16,5 tona marihuane skriveno u selu Ljakatundu, 150 kilometara jugozapadno od Tirane. U drugom selu, 50 kilometara zapadno od glavnog grada, prionađeno je 700 kilograma iste droge. Ove godine, albanske vlasti zaplijenile su velike količine marihuane u zabačenim područjima. Prošle godine, uništeno je 2,5 miliona biljaka marihuane i oduzeto nekoliko tona droge.  (Tanjug)

Opširnije »

UHAPŠEN DRŽAVLJANIN CRNE GORE

Hap­še­njem tri­de­set­pe­to­go­di­šnjeg dr­ža­vlja­ni­na Cr­ne Go­re hr­vat­ska po­li­ci­ja i ca­ri­ni­ci spri­je­či­li su unos sko­ro 35 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne u tu dr­ža­vu. Tr­ži­šna vri­jed­nost za­pli­je­nje­ne dro­ge, ka­ko pre­no­se hr­vat­ski me­di­ji, pr­o­ci­je­nje­na je na oko 67.500 eura. Dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re uhap­šen je ka­da je kon­tro­li­san na gra­nič­nom pre­la­zu Sla­von­ski Brod. Pri­li­kom kon­tro­le nje­go­vog auto­mo­bi­la cr­no­gor­skih re­gi­star­skih ozna­ka u če­tvr­tak, oko 7.30, po­li­caj­ci i ca­ri­ni­ci ...

Opširnije »

MLADIĆ ŠVERCOVAO 4 KG DROGE

Pljevljaku Irfanu Kriještorcu (28) danas će u Višem sudu u Bijelom Polju biti izrečena presuda zbog šverca 4 kilograma marihuane. Dr neuropsihijatar Gordana Konatar je kazala da je optuženi djelo počinio u svjesnom stanju i da je imao mogućnost da shvati značaj i posledice izvršenja djela, tim prije što nije u pitanju djelo koje se ne izvršuje po principu –sad ...

Opširnije »

U ITALIJI UHAPŠEN CRNOGORAC: UZGRAJAO MARIHUANU

    Crnogorski držaljanin B.I. (42) koji već 17 godina živi u Modunju, predgrađu Barija, uhapšen je u noći između subote i nedjelje zbog sumnje da je u garaži uzgajao marihuanu. Kako prenose italijanski portali, akcija policije izvedena je nakon što je neko od komšija osumnjičenog prijavio da se u prizemlju zgrade, gdje su garaže, osjećaju čudni mirisi. “Prilikom upada ...

Opširnije »

ALARMANTNO: Pogledajte koliko tinejdžera u CG puši marihuanu

Mladi koji koriste droge nemaju dovoljno programa podrške, zbog čega je neophodno jačati pedagoško-psihološke službe u školama, kao i formirati programe za tu populaciju u okviru centara za socijalni rad, ocijenjeno je na panel diskusiji “Podrži, ne kažnjavaj”. Panel su, povodom 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv droge, organizovale nevladine organizacije Juventas i Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG). Direktorica Programa ...

Opširnije »

Korisnici marihuane produktivniji i zadovoljniji ljudi?

     Korisnike marihuane obično povezuju sa lijenjošču, smijehom, apatijom i neprestanim jedenjem slatkiša. U suprotnosti sa poznatim stereotipima stoje zaključci novog istraživnaja koje korisnike kanabisa ocjenjuje kao mnogo produktivnije i društvenije i vidi ih kao neke od zadovoljnijih i uspješnijih ljudi. Istraživači organizacije BDS Analytics sproveli su istraživnje na 2.000 ljudi koji konzumiraju marihuanu. U istraživanju su analizirani podaci ...

Opširnije »

Inženjer pa švercuje marihuanu?

U ponedjeljak će u bjelopoljskom Višem sudu biti izrečena presuda albanskom državljaninu Arbenu Dermaniju (39) i Andrijevčaninu Novaku Novoviću (30), zbog šverca 80 kilograma  marihuane. Oni odgovaraju zbog šverca droge, koju su 6. aprila  pokušali sa graničnog prelaza Grčar u Gusinju da prošvercuju do Berana. Tužilac  Hasan Lukač  u završnim riječima kazao da je izvedenih dokazima utrvrđeno da su optuženi ...

Opširnije »

UHAPŠEN DRŽAVLJANIN CRNE GORE: Prevozio 58 paketa marihuane

Ma­đar­ska po­li­ci­ja je na gra­nič­nom pre­la­zu Re­ske (Hor­goš) uhap­si­la tri­de­set­še­sto­go­di­šnjeg dr­ža­vlja­ni­na Cr­ne Go­re ko­ji se sum­nji­či za šverc 33 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. To­kom pre­gle­da „audi­ja” ko­jim je upra­vljao cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin, pri­pad­ni­ci in­ter­vent­ne bri­ga­de ma­đar­ske po­li­ci­je uoči­li su da su po­do­vi is­pod pred­njih sje­di­šta vo­zi­la mo­di­fi­ko­va­ni. U spe­ci­jal­nim bun­ke­ri­ma su pro­na­đe­na 33 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne u 58 pa­ke­ti­ća. Vri­jed­nost za­ple­nje­ne dro­ge na tr­ži­štu ...

Opširnije »