Početna » Tag Archives: mještani

Tag Archives: mještani

PODGORICA: Mještani Park šume Zagorič blokirali Milenijum i ulicu Stanka Dragojevića

Mještani Park šume u Zagoriču, njih oko 200, danas su blokirali most Milenijum i ulicu Stanka Dragojević u Podgorici. Oni su imali namjeru da spriječe sudske vještake da premjere zemljište, na kojem je porodica Bulatović napravila kuću. Ročište po tužbi porodice Stamatović protiv Bulatovića održano je juče, a nakon toga je trebalo zemljište da premjere, ali su vještaci odustali, kada ...

Opširnije »

BLOKIRAĆE PRILAZ SVETOM STEFANU: Buna protiv Statisa zbog zatvorenih plaža

Mještani Svetog Stefan i Pržna zaprijetili su da će blokirati prilaz elitnim hotelskim kompleksima “Sveti Stefan – Miločer“ i “Maestral“, ako kompanije grčkog biznismena Petrosa  Statisa  ne oslobode prilaze plažama i javne puteve. Do eskalacije problema došlo je juče kada je grupa mladića iz Svetog Stefana pokušala da se okupa na hotelskoj plaži grad hotela, nakon čega je navodno regovalo obezbjeđenje tražeći da ...

Opširnije »

Vratite đedovinu ili neće biti “Sea dance” festivala!

Mještani grbaljskih sela upozorili su da neće dozvoliti održavanje ljetnjeg muzičkog festivala “Sea dance”, ukoliko Vlada ne nađe način da im vrati đedovinu u zaleđu plaže Jaz. Upravni odbor Nevladine organizacije Jaz – Mrčevo polje koja okuplja više od 600 mještana, donio je jednoglasnu odluku da neće biti produžen ugovor o zakupu Mrčevog polja sa Opštinom Budva, ako ministarstva finansija ...

Opširnije »

PODGORICA: Mještani Zagoriča žele razgovor samo sa gradonačelnikom

Glavni grad i mještani Park šume Zagorič nikako da pronađu rješenje problema, a tokom jučerašnjeg dana trebalo je da se održi sastanak, ali su mještani odbili razgovor sa funkcionerima Glavnog grada, pišu Dnevne novine. Mještani Park šume Zagorič su već više od mjesec dana pokušavali da se sastanu sa gradonačelnikom Slavoljubom Stijepovićem, a do sastanka nije došlo ni juče, jer ...

Opširnije »

MJEŠTANI PARK ŠUME ZAGORIČ PRODUŽAVAJU PROTESTE: Ispred Vlade do 18. marta

Vla­sni­ci ku­ća sa­gra­đe­nih u Park šu­mi Za­go­rič ko­ji pro­te­sti­ma is­pred Vla­de tra­že re­vi­zi­ju svih od­lu­ka u ve­zi sa vra­ća­njem ze­mlji­šta pr­vo­bit­nim vla­sni­ci­ma- po­ro­di­ca­ma Vu­či­nić i Sta­ma­to­vić, do­bi­li su do­zvo­lu MUP-a da do 18. mar­ta mo­gu or­ga­ni­zo­va­ti oku­plja­nje. Na ju­če­ra­šnjem sku­pu, do­go­vo­re­no je i da će naj­ka­sni­je do po­ne­djelj­ka na­pra­vi­ti sajt ili stra­ni­cu na ne­koj dru­štve­noj mre­ži gdje će jav­no iz­ni­je­ti ...

Opširnije »

PROTEST POSLE SMRTI DJETETA: Mještani blokirali prugu i traže rampu

U znak protesta zbog jučerašnje tragedije, smrti trogodišnjeg A. A, na pružnom prelazu Ilinu u naselju Šušanj, stotinjak mještana večeras u 18.30 časova blokiranli su ovaj pružni prelaz. Učesnici protesta svoje ogorčenja zbog nove smrti na ovoj najcrnjoj barskoj tački iskazali porukama na tri transparenta – “Rampa, tražimo li mnogo”, “Tražimo samo rampu” i ” Ko još treba da strada”. ...

Opširnije »

PODGORICA: Mještani Zagoriča najavljuju protest

Vla­sni­ci ku­ća u Park šu­mi Za­go­rič ko­ji su ih iz­gra­di­li na, ka­ko se to na­kon ne­ko­li­ko go­di­na ut­vr­di­lo, uzur­pi­ra­nom ze­mlji­štu po­ro­di­ca Vu­či­nić i Sta­ma­to­vić, za 6. mart za­ka­za­li su pr­vi pro­test uko­li­ko ih na raz­go­vor ne pri­mi pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić. Sa ju­če­ra­šnjeg sku­pa ko­ji su or­ga­ni­zo­va­li u na­se­lju, a ko­ji je nad­gle­da­la po­li­ci­ja, po­ru­či­li su da će sa po­ro­di­ca­ma pre­no­ći­ti ...

Opširnije »

PODGORICA: Mještani pod Goricom neće zgrade umjesto stadiona

Mještani naselja pod Goricom i centra grada poručili su da su protiv izgradnje stambene  zgrade  na mjestu Stadiona malih sportova. Oni smatraju da taj prostor, ukoliko već nešto treba da se radi, treba samo renovirati, odnosno postaviti nove koševe, golove… “Svjesni smo da je prostor zapušten, da je stjecište zavisnika i alkoholičara, o čemu svjedoči i pribor za drogiranje, ali to nije ...

Opširnije »

UDARIO DJEČAKA: Mještani spriječili vozača da pobjegne s mjesta nesreće

Vozač kurirske službe koji je danas udario dečaka (12) u mjesnoj zajednici Klisa u Novom Sadu, pokušao je da pobjegne s mjesta nesreće, ali su ga mještani spriječili i pozvali policiju, objavio je portal www.021.rs.  Kako se navodi, dječak je sa povredom glave, u svesnom stanju prevezen na Dječiju hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine.  Do nesreće je došlo nešto posle 18 ...

Opširnije »

PODGORICA: Građani sakupili novac, ali im ne daju da postave česmu u parku

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine odbio je zahtjev građana  da postave česmu u parku na Zlatici. Građani Zlatice, Maslina, Zagoriča i drugih djelova grada, koji dolaze na rekreaciju u park na Zlatici, tražili su dozvolu da postave česmu na mjestu gdje je i postojala. “Zbog nedoličnog ponašanja pojedinih građana ta česma je polomljena i uklonjena. ...

Opširnije »