Početna » Tag Archives: policija

Tag Archives: policija

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Španska policija ubija jednog od terorista

Snimak ubistva jednog od terorista koji je izvršio napad u španskom gradu Kambrilsu pojavio se na društvenim mrežama. Njega je kako navodi Skaj njuz ubila policija. Taj snimak je napravio Britanac Ficroj Dejvis, koji je prethodno opisao kako se dogodio teroristički napad u kom nije bilo stradalih civila, a petorica napadača su ubijena. Dejvis je ranije naveo da se jedan od ...

Opširnije »

HOROR NA MORU: Građani i turisti lovili pedofila, snimao djecu bez gornjeg dijela kostima

Nakon što su građani i turisti primijetili šta osumnjičeni radi, 51-godišnjak je pokušao pobjeći  Policija je priopćila da je uhapsila 51-godišnjeg njemačkog državljanina zbog pedofilije. Rovinjska je policija dovršila kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je 51-godišnji njemački državljanin počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Muškarca se sumnjiči da je 13. augusta oko 19 sati, na plaži u turističkom ...

Opširnije »

Vozača kaznili bez obrazloženja

Unu­tra­šnja kon­tro­la Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va od­ba­ci­la je kao neo­sno­va­nu pri­tu­žbu ko­ju je Be­ra­nac A.H. pod­nio na po­stu­pa­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka CB Be­ra­ne. On se ža­lio zbog na­či­na na ko­ji su po­li­caj­ci 11. ju­la, oko 17.30 ča­so­va, pri­li­kom kon­tro­le u sa­o­bra­ća­ju na ma­gi­stral­nom pu­tu Be­ra­ne–Ro­ža­je, u mje­stu Dap­si­ći, pred­u­zi­ma­li slu­žbe­ne mje­re i rad­nje pre­ma nje­mu kao uče­sni­ku u sa­o­bra­ća­ju – vo­za­ču. U ...

Opširnije »

Tri mjeseca prije ubistva oduzet pištolj

Ce­tinj­ska po­li­ci­ja pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Vu­ka­na Vu­ja­či­ća (22) i Igo­ra Ma­ša­no­vi­ća (20) te­re­te­ći ih za ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja. Dvo­ji­ca Ce­ti­nja­na po­tra­žu­ju se zbog sum­nje da su sa Ma­ri­om Mi­lo­še­vi­ćem (36) iz Pod­go­ri­ce 10. ok­to­bra pro­šle go­di­ne ubi­li Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća. Osim op­tu­žbi za ubi­stvo po­li­ci­ja ih sa­da te­re­ti i za ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja zbog pi­što­lja ko­ji je pro­na­đen tri ...

Opširnije »

Uprava policije nagađa, nijesu zvali Đokaja

Toni Đokaj negira sve što je pročitao u medijima u vezi sa prošlonedjeljnim saopštenjem Uprave policije o tome da je on napravio eksplozivnu napravu, namijenjenu neidentifikovanoj osobi, saopštio je njegov advokat Srđan Lješković “Vijesti su članak o tome objavile  u subotu pod naslovom  ,,Đokaj napravio bombu na daljinski“.  Lješković tvrdi da je naslovom “povrijeđena pretpostavka nevinosti, načelo optužbe, načelo istine i ...

Opširnije »

Pokrenute istrage protiv korumpiranih policajaca

Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, u sa­rad­nji sa ko­le­ga­ma iz Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, for­mi­ra­lo je dva pred­me­ta u ko­jim se is­pi­tu­je ko­rup­ci­ja u Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va i u Upra­vi po­li­ci­je. Pred­me­ti su for­mi­ra­ni pod rad­nim na­zi­vi­ma „Šek­spir” i „Bos­for”, a to­kom is­tra­žnih rad­nji pro­vje­ra­va se vi­še po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka ko­ji se sum­nji­če da su po­či­ni­li ko­rup­tiv­na kri­vič­na dje­la zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Pre­ma sa­zna­nji­ma ...

Opširnije »

UHAPŠEN VOJO MARUŠIĆ: Svađao se s komšijom oko VODE, pa pucao u VAZDUH

Vojo Marušić (63) iz Danilovgrada uhapšen je danas zbog sumnje da je oko 19 časova pucao u vazduh iz vatrenog oružja nakon spora oko vode sa komšijom.  Policija je kod njega pronašla pištolj marke “Zastava” 7,65mm i šest metaka. Marušić je zadržan u policiji, a dežurni tužilac ga tereti za dva krivična djela – izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. (Vijesti) 

Opširnije »

PRONAĐENA DVA PIŠTOLJA: Krivične prijave protiv dva lica

Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Budva podnijeće nadležnom tužiocu krivične prijave protiv D.D. (36) i O.P. (30) iz Bara, zbog dva pištolja koja su kako se sumnja bila u posjedu ovih lica. Budući da su ova dva lica prethodno učestvovala u tuči sa jedne strane dok je na drugoj strani bio Z.M. (52) iz Podgorice, protiv sve trojice ...

Opširnije »

PODGORIČANIN OPTUŽIO PRIPADNIKE POLICIJE: Prvo me pretukli, pa me lažno prijavili

Pod­go­ri­ča­nin Alek­san­dar Mi­lja­nić op­tu­žio je pri­pad­ni­ke in­ter­vent­ne je­di­ni­ce da su ga bez po­vo­da bru­tal­no pre­tu­kli i da su ga potom ka­ko bi to pri­kri­li, la­žno pri­ja­vi­li. Mi­lja­nić se zbog te pri­ja­ve tre­nut­no na­la­zi u is­tra­žnom za­tvo­ru, a re­dak­ci­ji „Da­na” do­sta­vio je pi­smo pre­ko po­ro­di­ce. Do in­ci­den­ta je do­šlo 12. apri­la, oko 1.20, ka­da su Mi­lja­ni­ća, ko­ji se sa dru­gom Emi­lom ...

Opširnije »

CRNOGORSKA POLICIJA UHAPSILA ZALJUBLJENE LOPOVE: Srpski Boni i Klajd pljačkali turiste!

Srpske državljane Milana Borkovića (24) iz Aleksinca i njegovu djevojku Katarinu Veličković (25) iz Niša uhapsila je budvanska policija. Oni se sumnjiče da su na plažama od turista krali kako bi platili za smeštaj i provod. Par je uhapšen u nedelju. Naime, kako saznajemo, inspektori budvanske policije su nakon učestalih prijava turista da im nestaju mobilni telefoni i novac krenuli ...

Opširnije »