Početna » Tag Archives: protest

Tag Archives: protest

Podgoričanin počinje protest

Vla­snik ze­mlji­šta pre­ko ko­je je pre­šla Je­re­van­ska uli­ca Va­nja Đu­ri­šić da­nas će u pod­ne sa po­ro­di­com po­če­ti no­ve pro­te­ste is­pred zgra­de Skup­šti­ne Glav­nog gra­da. Đu­ri­šić će sa tran­spa­ren­ti­ma is­pred zgra­de pro­ve­sti sat vre­me­na, ali ne oče­ku­je da ga na raz­go­vor pri­mi gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić.  -Sju­tra ću po­če­ti pro­te­ste is­pred zgra­de gdje ra­di gra­do­na­čel­nik. Vi­dje­će­mo da li ću ih na­sta­vi­ti ...

Opširnije »

PODGORICA: Protestni skup ,,Pobuni se – stop nasilju nad životinjama”

  U utorak 22.avgusta (sjutra), sa početkom u 18:30 časova, u Njegoševom parku u Podgorici (na platou kod Njegoševog spomenika), održaće se protestni skup građana i ljubitelja životinja iz Podgorice i drugih crnogorskih gradova. Organizator skupa je NVO Prijatelji životinja Podgorica”, a podržaće ga i većina ostalih organizacija za zaštitu životinja, kaže se u saopštenju ove NVO.  Povod za ovaj ...

Opširnije »

PODGORICA: Majke NE ODUSTAJU, zakazan novi PROTEST

  Korisnice naknada za majke sa troje i više djece najavile su novi protest za četvrtak, 24.avgusta ispred Skupštine Crne Gore.   Predstavnica majki, Željka Savković pozvala je sve korisnice naknada da sa svojim porodicama dođu na protest kako bi odbranili njihovo doživotno stečeno pravo i zatražili ostavku onih zbog kojih su tu. “Sada, kada ste se konačno uvjerile da ...

Opširnije »

Danas protest zbog vješanja psa

Grupa građana, ljubitelja životinja će u srijedu 9:45 organizovati mirni protest ispred restorana “Mareza”, povodom monstruoznog vješanja psa na Marezi. PODGORICA: Užasna slika na Marezi, OBJESILI psa jer je pojeo 3 kokoške!? -Pozivamo sve ljubitelje životinja da sjutra dođu, kako bismo svi zajedno skrenuli pažnju nadležnih na ovaj gorući problem ubijanja životinja u gradu i državi.  Skup će podržati i ...

Opširnije »

NEMIRI ZBOG MITINGA EKSTREMNIH DESNIČARA: Autmobilom u ljude u Šarlotsvilu (VIDEO)

Dvadesetogodišnji Džejms Filds iz američke države Ohajo uhapšen je pod sumnjom da je automobilom uletio u grupu ljudi koji su protestovali protiv ekstremnih desničara u gradu Šarlotsvil u američkoj državi Virdžiniji . U nemirima zbog skupa ekstremnih desničara u Šarlotsvilu, tri osobe su poginule, a više ih je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Policija je objavila da je kada je auto uletio ...

Opširnije »

PODGORICA: Najavljen veliki protest taksista

      Strukovni sindikat taksista Crne Gore najavio je masovni protest za polovinu septembra u Glavnom gradu. U saopštenju, oni podsjećaju javnost na dogovor koji su imali sa menadžmentom Glavnog grada u vezi kako su kazali rješavanja haosa u auto-taxi prevozu i na odluku da sljedeće proteste presele na ulice drugih gradova. “Međutim kako se ti dogovori ne poštuju ...

Opširnije »

PODGORICA: ZABJELČANIN VANJA ĐURIŠIĆ NASTAVIO SA PROTESTIMA ZBOG NEPLAĆANJA ZEMLJE

Za­bjel­ča­nin Va­nja Đu­ri­šić sipao je u ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu tri dža­ka pi­je­ska ka­ko bi spri­je­čio pro­tok ka­na­li­za­ci­je u znak re­vol­ta što još ni­je za­vr­še­na eks­pro­pri­ja­ci­ja ze­mlji­šta od 1.023 kva­dra­ta pre­ko ko­jeg je iz­gra­đe­na Je­re­van­ska uli­ca na Za­bje­lu. Đu­ri­šić već 45 da­na blo­ki­ra sa­o­bra­ćaj u di­je­lu Je­re­van­skoj uli­ci ne do­zvo­lja­va­ju­ći auto­mo­bi­la da pro­la­ze, ka­ko tvr­di, pre­ko nje­go­ve ze­mlje. Na ovaj ko­rak, ka­ko ...

Opširnije »

Sjevernjaci složno protiv gradnje hidrocentrala: Bez vode nema života

   Građani Plava, Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Gusinja i Murine, koji se protive izgradnji mini hidrocentrala u ovim opštinama, protestovali su danas u Plavu ispred pošte.   Kako je za Portal Sjever CG kazao predstavnik organizacionog odbora Iber Hoti, neće dozvoliti izgradnju mini hidrocentrala i dozvoliti da ostanu bez vode. “Jedan od osnovnih naših zahtjeva je da Vlada Crne Gore ...

Opširnije »

Savković bila na informativnom razgovoru zbog protesta

Član koordinacionog odbora majki korisnica naknada Željka Savković, kako saznajemo, privedena je danas u Sud za prekršaje na informativni razgovor jer je na protestu 29.juna odbila da pozove majke da ne ruše zaštitnu ogradu ispred Skupštine Crne Gore. Ona je nakon razgovora, puštena, a pretres je odgođen za septembar. Jedna od majki učesnica protesta Rosanda Peković za naš portal kaže ...

Opširnije »

PODGORICA: Protest protiv solitera koji od Bloka pravi geto

Sa po­ru­kom da mo­ra­mo po­če­ti da bu­de­mo ko­ri­sni­ci sop­stve­nih pra­va gra­đan­ski po­kret URA odr­žao je tri­bi­nu u Blo­ku pet na ko­joj je pred­sta­vlje­no šest mje­ra za ob­no­vu na­se­lja i na­ja­vlje­no da će sa istim ci­ljem obi­ći sve pod­go­rič­ke kvar­to­ve. Dri­tan Aba­zo­vić, pred­sjed­nik gra­đan­skog po­kre­ta URA, po­ru­čio je Pod­go­ri­ča­ni­ma da će im vra­ti­ti pra­vo na grad, a svi­ma za­jed­no pra­vo na ...

Opširnije »