Početna » Tag Archives: račun

Tag Archives: račun

KOLIKO STE VI POTROŠILI? Ovo je visina prosječnog računa za struju za avgust mjesec!

Domaćinstva su u avgustu potrošila 124.187.420 kWh (kilovatsati) električne energije, što je skoro 10 odsto više u odnosu na julsku potrošnju, odnosno 11,7 odstoviše u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom avgusta 2016. godine.   Potrošnja električne energije za prvih 11 dana avgusta oborila je dnevne i nedeljne rekorde potrošnje u ljetnjim mjesecima otkako se vrše mjerenja. Tako je 10-og avgusta ...

Opširnije »

Podgoričanima računi za vodu i do 514 eura!

Stanari iz jedne od zgrada u Ulici Mitra Bakića u Podgorici su za prethodni mjesec dobili enormne račune za vodu od čak 514 ili 170 eura, iako su im prosječni računi do 14 eura. Zamjenik direktora preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Filip Makrid objasnio je da je vjerovatno došlo do kvara na zajedničkom vodomjeru u zgradi, te da će ekipe izaći ...

Opširnije »

Evo kako će MUP naplaćivati kazne za saobraćajne prekršaje

Ministarstvo unutrašnjih poslova će kazne za saobraćajne prekršaje naplaćivati prinudnim skidanjem novca sa računa građana, umjesto kao donedavno – zadržavanjem saobraćajnih i vozačkih dozvola dok  ih vozači ne plate. Ustavni sud je 29. maja ukinuo odredbe Zakona o prekršajima na osnovu kojih je do sada MUP mogao da zadržava izdavanje saobraćajnih i vozačkih dozvola  dok građani ne plate saobraćajne kazne, jer ...

Opširnije »

Evo koliko je iznosio prosječan račun za struju u junu

Do­ma­ćin­stva su u ju­nu po­tro­ši­la 90.930.338 ki­lo­vat-sa­ti elek­trič­ne ener­gi­je, što je šest od­sto vi­še u od­no­su na maj­sku po­tro­šnju, od­no­sno 1,5 od­sto vi­še u od­no­su na po­tro­šnju ostva­re­nu to­kom ju­na 2016, sa­op­šte­no je iz Elek­tro­pri­vre­de. – Pro­sje­čan jun­ski ra­čun za elek­trič­nu ener­gi­ju za do­ma­ćin­stva na ni­vou Cr­ne Go­re (uko­li­ko se iz­u­zmu neo­či­ta­na mjer­na mje­sta u objek­ti­ma ko­ji ni­je­su stal­no na­sta­nje­ni) ...

Opširnije »

Prosječan junski račun za struju 29,58 eura

Domaćinstva su u junu potrošila 90.930.338 kWh (kilovatsati) električne energije, što je šest odsto više u odnosu na majsku potrošnju, odnosno 1,5 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom juna 2016. godine. Prosječan junski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 29,58 eura. ...

Opširnije »

EVO KOLIKO DOMAĆINSTVA DUGUJU ZA STRUJU

    Dug crnogorskih domaćinstava za utrošenu električnu energiju se smanjuje, što je veoma važno i prema posljednjim podacima iznosi 127.733.396 eura, rekao je u intervjuu Vikend novinama izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje Nikola Bezmarević. Intervju prenosmo u cjelosti. Vikend novine: Priča o računima za utrošenu električnu energiju uvijek je aktuelna, kao i priča o dugovanjima koja crnogorska domaćinstva imaju prema ...

Opširnije »

EVO KOLIKO IZNOSI PROSJEČAN RAČUN ZA STRUJU ZA MAJ MJESEC

Domaćinstva su u maju potrošila 85.798.369 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 6,5 odsto manje u odnosu na aprilsku potrošnju, odnosno 2,8 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom maja 2016. godine. Prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 28,05 eura. ...

Opširnije »

PODGORIČANKA ZAPREPAŠĆENA: Pogledajte visinu njenog računa za vodu za april mjesec! (FOTO)

Na adresu portala Volim Podgoricu javila se Podgoričanka Vesna Mugoša Vlahović, sa žalbom koja se odnosi na visinu računa za vodu. Naime, kako kaže naša sugrađanka nastanjena na Zabjelu u Ulici Radosava Burića, njen sat za vodu se neprestano okreće, pa i kada ne koristi vodu. Za prethodni mjesec joj je došao račun u visini od nevjerovatnih 273,78 eura!

Opširnije »

Podgoričanin dobio ŠESTOCIFRENI račun za STRUJU: Izvozim li ja za Italiju?!

Podgoričanin je dobio šestocifreni račun za struju od tačno 1.274,80 eura i podijelio ga na svom Fejsbuk profilu uz konstataciju da je račun “kao da izvozi struju za Italiju”. -Da nemaš pilanu u spavaću sobu? -Ili livnicu? -Plati i ovaj moj usput, sitno je…, samo su neki od komentara. Podgoričanin koji je dobio račun sa šest cifara već duguje oko ...

Opširnije »