Početna » Tag Archives: saslušanje

Tag Archives: saslušanje

SASLUŠANA JOVANA KRIVOŠIJA ZBOG POKUŠAJA UBISTVA MILJANE PETRANOVIĆ (26)

Vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac sa­slu­šao je i pred­lo­žio od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra Jo­va­ni Kri­vo­ši­ji (23) zbog sum­nje da je iz­vr­ši­la kri­vič­no dje­lo ubi­stvo u po­ku­ša­ju. Ka­ko je sa­op­šte­no iz po­li­ci­je, ona je na­vod­no po­ku­ša­la da ubi­je Pod­go­ri­čan­ku Mi­lja­nu Pe­tra­no­vić (26). Iz Upra­ve po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je Cen­tru bez­bjed­no­sti P od­go­ri­ca 10. sep­tem­bra, oko 3 po­sli­je po­no­ći, pri­ja­vlje­no da je do­šlo do po­vre­đi­va­nja ...

Opširnije »

SASLUŠANA NAORUŽANA “TROJKA”: Koljenšić tvrdi da je oružje njegovo?

Nikšićanin Ratko Koljenšić (40) tvrdio je pred policijskim inspektorima da je njegovo oružje koje je policija pronašla u automobilu koji je vozio.  Sinoć su privedeni u prostorije Višeg tužilaštva u Podgorici, a njihovo saslušanje nije završeno. Policija je juče saopštila da su nikšićki inspektori u “škodi”  kod Ajkovića i Maraša primijetili automat “hekler & koh” i pištolj “glok”., koje se ...

Opširnije »

Saslušanje Koljenšića i Ajkovića, Maraš priznao krivicu

U Višem tužilaštvu u Podgorici, pred tužiteljkom Lepom Medenicom, Dragan Maraš (33) priznao je izvršenje krivičnog djela za koje se tereti. Saslušanje Nikšićaninu Ratku Koljenšiću (40) i Podgoričaninu  i Nešu Ajkoviću (26) još traje. “Dragan Maraš je iznio svoju odbranu u kojoj je priznao izvršenje krivičnog djela. Njemu se na teret stavlja krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Određeno mu je zadržavanje do 72 ...

Opširnije »

Zeković saslušan u Tužilaštvu

Nikšićanin Radojica Zeković, koji slovi za osobu blisku kavačkom klanu, saslušan je juče u okviru istrage koju Tužilaštvo vodi povodom pokušaja njegove likvidacije u podgoričkom naselju Zabjelo, piše Pobjeda.   Osim Zekovića, Tužilaštvo je juče posjetio i vlasnik automobila koji je Zeković koristio, a pod koji je bila podmetnuta bomba. Naime, ekipa za antiterorističke preglede Uprave policije 20. maja deaktivirala ...

Opširnije »

Miga saslušavaju zbog sumnjivih isplata

Gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Mi­go Sti­je­po­vić bi­će sa­slu­šan ove ne­dje­lje u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci po­vo­dom sum­nji­vih do­dje­la so­ci­jal­ne po­mo­ći dok je bio mi­ni­star pro­svje­te. Po­što je iz­vi­đaj u to­ku, iz tu­ži­la­štva ni­je­su mo­gli da nam sa­op­šte de­ta­lje o pred­me­tu. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Sti­je­po­vić će iz­ja­vu da­ti u svoj­stvu gra­đa­ni­na. Ipak, iz tu­ži­la­štva su po­tvr­di­li da se zbog spor­nih is­pla­ta ...

Opširnije »

Medojević saslušan u Tužilaštvu: “Katnić se ponaša kao Višinski”

Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević saslušavan je dva sata u Specijalnom državnom tužilaštvu, prenosi portal ,,Vijesti”. Medojevića je u svojstvu osumnjičenog saslušavala specijalna tužiteljka Lidija Vukčević.  On je na konferenciji za javnost saopštio da je Vukčević tokom saslušanja rekao da je proces protiv njega politički montiran. Kazao je da je po srijedi odmazda glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog njegove javno izgovorene riječi.  ...

Opširnije »

Mandić: Skupština Srbije da sasluša članove BIA

Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić zatražio je u četvrtak u Skupštini Srbije da nadležno radno tijelo u tom domu sasluša pripadnike srpskih bezbjednosnih struktura u vezi davanja informacija crnogorskim vlastima u slučaju planiranja terorističkih napada na dan izbora u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Mandić je to kazao prilikom izlaganja na Odboru za dijasporu i Srbe u regionu. “Kako je ...

Opširnije »

DRŽAVA OŠTEĆENA ZA 4.000.000 EURA: Na saslušanju bivši direktor NLB banke

Bivši direktor NLB banke Črtomir Mesarič pušten je da se brani sa slobode nakon saslušanja u Specijalnom tužilaštvu. To je “Vijestima” potvrdio njegov advokat Dragoljub Đukanović. Mesarič je jedan od osumnjičenih u slučaju “Primorka”. SDT sumnjiči njega i biznismena Nebojšu Boškovića da su na čelu kriminalne grupe koja je oštetila državu za više od 20 miliona eura. U naredbi za sprovođenje istrage ...

Opširnije »

Kćerka funkcionera DPS-a saslušana zbog bombaškog napada

U okvi­ru is­tra­ge o bom­ba­škom na­pa­du na Du­ška Ro­ga­no­vi­ća, is­kaz u tu­ži­la­štvu da­la je i Aleksandra Ra­do­vić, kćer­ka Slo­bo­da­na Ra­do­vi­ća Kru­ša, pred­sjed­ni­ka DPS-a u Her­ceg No­vom. Ona je da­va­la iz­ja­vu u svoj­stvu gra­đa­ni­na o in­for­ma­ci­ja­ma ko­je po­sje­du­je ve­za­no za pred­met­ni do­ga­đaj. Ona je ve­o­ma bli­ska i sa Vla­di­mi­rom Ro­ga­no­vi­ćem, ko­ji je pri­je de­se­tak da­na uhap­šen u Be­o­gra­du. Ka­ko nam je ...

Opširnije »

PODGORICA: Saslušani direktori Addiko banke

Direktori Addiko banke, kao i nekoliko službenika, saslušani su prošlog petka u Specijalnom tužilaštvu povodom izviđaja koji je pokrenut zbog sumnje da je zloupotrebom položaja i prevarom omogućeno da pojedine firme dobiju milionske kredite bez sredstava obezbjeđenja, pišu Dnevne novine. Kako saznaju DN,  tužilaštvo sumnja da su službenici ove banke zloupotrebljavajući položaj i grubim kršenjem ovlašćenja odobravali milionske kredite i ...

Opširnije »