Početna » Tag Archives: Vlada

Tag Archives: Vlada

Vlada se zadužila 15 miliona kod braće Đukanović

Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, na či­jem je če­lu Dar­ko Ra­du­no­vić, da sklo­pi kre­dit­ni aran­žman od 15 mi­li­o­na eura sa Pr­vom ban­kom, u vla­sni­štu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. To je na­ve­de­no u in­for­ma­ci­ji o du­go­roč­nom za­du­ži­va­nju u ci­lju obez­bje­đi­va­nja di­je­la ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta za ovu go­di­nu, sa pred­lo­gom ugo­vo­ra o kre­di­tu, ...

Opširnije »

Simović: Uspješno i bez privilegije 100 dana poštede

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović izjavio je da 41. Vlada Crne Gore nije imala privilegiju političkog zatišja tokom prvih sto dana rada, i da je u tom periodu realizovala osnovne pravce proklamovane politike. „Bilo je to sto dana veoma intenzivnih aktivnosti i posvećenog rada svakog člana vlade, timskog rada kojeg je obilježila veoma kvalitetna unutrašnja ...

Opširnije »

Rumunska kompanija prijeti Vladi tužbom zbog Montecarga

Rumunski konzorcijum Grampet, koji je 2009. bio učesnik na neuspjelom tenderu za privatizaciju Montecargo, zatražio je od premijera i predsjednika Savjeta za privatizaciju Duška Markovića da poništi aktuelni tender za privatizaciju ovog državnog preduzeća, jer on nije bio objavljen u međunarodnoj štapmi. U pismu Markoviću Rumuni navode da će u suprotnom biti prinuđeni da se zvanično obrate za pomoć nadležnim ...

Opširnije »

PODGORICA: Danas novi protest ispred Vlade

Više od 200 bivših radnika Kombinata aluminijuma u stečaju okupili su se juče od 10 do 12 časova pred zgradom Skupštine Crne Gore u znak protesta što im se već godinu i po ne isplaćuje 5,45 miliona eura otpremnina u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza. „Uputili smo danas dopis premijeru Dušku Markoviću od kojeg očekujemo da svojim činovnicima za naredni ...

Opširnije »

VLADA ODLUČILA: Hitno se obračunati sa divljom gradnjom

Vijest je odjeknula kao grom iz vedra neba. Vlada je, odjednom, odlučila da se hitno obračuna sa divljom gradnjom, posebno u Ulcinju. Nekoliko dana kasnije odlučila je i da odloži primjenu zakona o legalizaciji. Poslanici crnogorskog parlamenta će danas raspravljati o izmjenama zakona kojim se pomjera rok za legalizaciju nelegalnih objekata. Tek treba da se vide dometi najavljene državne akcije… ...

Opširnije »

SAZNAJTE: Ko u Vladi ima najveći kredit, a ko je najviše uštedio

Najveći kredit među ministrima, sudeći po imovinskom kartonu koji je 28. decembra prošle godine predao Agenciji za sprečavanje korupcije, ima Darko Radunović iz resora finansija. U pitanju je stambeni kredit od 223.467 eura koji je uzeo 2007. godine, a rata je 1.525 eura. Radunović, koji nema depozita, nije prijavio kolika mu je sadašnja plata. Istražujući ko je u kabinetu premijera ...

Opširnije »

VLADA NE POPUŠTA: Nadoknade za majke se NEĆE VRATITI na stare iznose

Ministarstvo finansija saopštilo je za „Dan” da ove godine neće doći do vraćanja naknada za majke na stare iznose, jer je Zakonom o budžetu planirano da one iznose 264 i 144 eura. Iz tog resora poručuju da Vlada Crne Gore nema ingerencije za ukidanje pomenutih davanja, već takvu nadležnost ima samo Ustavni sud. Kao što je saopšteno javnosti nakon razgovora ...

Opširnije »

VLADA: Katarina Živković umjesto Marije Radenović

Vlada Crne Gore odredila je Katarina Živković za v.d. generalnu direktoricu Direktorata za finansiranje i ugovoaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija. Ona je na tu funkciju zamijenila Mariju Radenović koja je podnijela ostavku. “Za v.d. generalnog direktora Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija, određuje se Katarina Živković, načelnica Direkcije za ugovaranje u Direktoratu za ...

Opširnije »

Vlada potvrdila plan prodaje akcija i imovine

Vlada je usvojila plan privatizacije za ovu godinu, koji je predložio Savjet za privatizaciju. “U raspravi je istaknuto da će privatizacija u 2017. godini biti zasnovana na metodama i načinima prilagođenim zahtjevima slobodnog tržišta, a da će prioritet biti značajno uklanjanje barijera za nova ulaganja“, saopšteno je nakon sjednice. Predviđena je prodaja akcija i imovine putem javnog tendera za Institut ...

Opširnije »