Početna » Tag Archives: Zelenilo

Tag Archives: Zelenilo

Ekipe “Čistoća” d.o.o. uklonile nelegalno odložen otpad sa 70 lokacija

Uz angažovanje mehanizacije ekipe “Čistoća” d.o.o. danas su u prvoj smjeni sa 70 lokacija uklonile nelegalno odložen otpad pored kontejnera i sa javnih površina u naseljima Zelenika, Tološi i uz stari put prema Danilovgradu, a ovi poslovi će u drugoj smjeni biti obavljani u GO Tuzi. Tokom jučerašnjeg dana uklonjeno je 30 nelegalno formiranih odlagališta otpada u naseljima Masline, Konik ...

Opširnije »

PODGORICA: Ekipe Zelenila angažovane na više lokacija

Ekipe Zelenila d.o.o. Podgorica su prethodnih dana bile angažovane na više lokacija u Podgorici gdje su u okviru svojih nadležnosti, vršili poslove koji se odnose na popravku hidrantske mreže, čišćenje parkova, zalivanje javnih površina, prored stabala, uklanjanje sampniklog rastinja, utovar. Lokacije na kojima su ekipe Zelenila radile ovih dana su Putni pravac Podgorica – Petrovac, putni pravac prema Aerodromu, Njegošev ...

Opširnije »

MR TIJANA PEROVIĆ: Za nju je kancelarija KAZNA, a najteže joj pada UNIŠTAVANJE onoga što uradi (FOTO)

Podgoričko javno preduzeće “Zelenilo” ulaže velike napore da na veoma visokim temperaturama održi gradske zelene površine, što, prema riječima pomoćnice izvršnog direktora mr Tijane Perović, nije nimalo lako.  Tijanu ćete mnogo lakše naći na terenu, sa svojim zaposlenima, nego u kancelariji. Već posle nekoliko rečenica shvatićete da je ogromna ljubav prema ovom poslu njen glavni pokretač. Ako bi je, kako ...

Opširnije »

PODGORICA: Zelenilo uredno održava javne površine

U sklopu redovnih aktivnosti, ekipe Zelenilo d.o.o. Podgorica izvode radove na održavanju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada. U toku današnjeg dana nastavljeni radovi na plijevljenju trave iz sezonskog cvijeća ispred stare zgrade Vlade Crne Gore kao i na kružnom toku (CETINJSKI – NIKŠIĆKI PUT), nastavljeno košenje trim staze u Bulevaru Šarla De Gola (preko puta zgrade Poreske uprave). ...

Opširnije »

U PODGORICI SVE MANJE ZELENILA: Gradske vlasti na popravnom

Gradske vlasti  imaju namjeru da u stambenim blokovima na mjestu betonskih površina posade zelenilo, jer su uvidjeli da je „veliki broj stanovnika lišen kvalitetnog  životnog  okruženja”. “Prostrane betonske površine u okviru rezidencijalnih blokova u gradu, stvaraju veoma nepovoljne mikroklimatske uslove oduzimajući građanima mogućnost iskorišćenja istih za rekreaciju, odmor ili razonodu, lišavajući veliki broj stanovnika kvalitetnog  životnog  okruženja”, navodi se u ...

Opširnije »

PONOVO DRVORED U HERCEGOVAČKOJ: Umjesto lipa rastu kamfori

Podgoričani koji vole šetnju Hercegovačkm ulicom danas su bili izenenađeni kada su vidjeli da je u ovoj ulici osvanuo – drvored! Oni malo stariji pamte da su ovu ulicu nekada krasila stabla lipe koja su posječena kada prije petanestak godina kada je ulica rekonstruisana. Novi drvored čine stabla kamfora koja mogu da narastu i četrdesetak metara u visinu.

Opširnije »

PODGORICA: Svako je dužan da oreže zelenilo u svom dvorištu

Radnici „Zelenila” prethodnih dana su širom grada orezivali krošnje drveća i zaraslo rastinje koje je prelazilo ograde privatnih posjeda, iako taj posao nije u njihovoj nadležnosti, javlja Pobjeda. Kako naglašavaju iz tog preduzeća, to su uradili kako bi izašli ususret velikom broju građana, koji se putem „Sistema 48“ obratio za pomoć zbog neorezanog zelenila, koje zaklanja vidljivost puteva, saobraćajne signalizacije ...

Opširnije »

PODGORICA: Zovite nas da zajedno uredimo zelene površine

Saradnjom Glavnog grada i gradskog preduzeća “Zelenilo”, sa predstavnicima Skupštine etažnih vlasnika i nevladinog sektora, u Bulevaru crnogorskih serdara građani su dobili uređenu zelenu površinu sa novim parkovskim mobilijarom i svim sadržajima neophodnim za odmor i rekreaciju građana u tom dijelu grada. „Ovakve i slične akcije trebale bi da posluže i ostalim skupštinama etažnih vlasnika u Podgorici kako da urede ...

Opširnije »

Podgorica: Sami finansirali uređenje dvorišta

Vlasnici jednog od kafića u Ulici Vasa Raičkovića kod Mašinske škole, samoinicijativno su odlučili da urede zelenilo u blizini lokala. Prema riječima jednog od vlasnika, Ivana Vukovića, na ovo su se odlučili ne zbog lokala, već zbog činjenice da su rođeni i žive u okolnim zgradama i stalo im je da im okolina bude lijepo uređena. Da bi uredili površine ...

Opširnije »

U Podgorici sve manje zelenila

Pod­go­ri­ca je u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji slo­vi­la kao grad ko­ji je bio pre­o­po­zna­tljiv po dr­vo­re­di­ma i ve­li­kom bro­ju ze­le­nih po­vr­ši­na. Me­đu­tim, ka­ko se grad sve vi­še ši­rio i ur­ba­ni­zo­vao, ta­ko su se i ze­le­ne po­vr­ši­ne sma­nji­va­le, što je po­seb­no iz­ra­že­no u po­sled­njih dva­de­se­tak go­di­na. Ta­ko su glav­ne grad­ske uli­ce Her­ce­go­vač­ka i Slo­bo­de da­nas po­plo­ča­ne i iz­be­to­ni­ra­ne, iako su ne­ka­da bi­le pre­po­zna­tlji­ve ...

Opširnije »