Ukupno 14,43 hiljade blokiranih kompanija u Crnoj Gori

Centralna banka (CBCG) objavila je danas novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se nalazi 117 kompanija više nego na prethodnom.

Na novom spisku, koji CBCG u skladu sa Zakonom o platnom prometu objavljuje mjesečno, nalazi se oko 14,43 hiljade kompanija sa evidencije Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) Poreske uprave i CBCG. Od ukupnog broja blokiranih preduzeća, 3,37 hiljada ih je na evidenciji CBCG, a ne nalaze se u CRPS-u.

U skladu sa novim Zakonom o platnom prometu, obaveza CBCG je da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive kompanija, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade.

Iz CBCG su objasnili da se matični brojevi za preduzetnike ne objavljuju jer se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke, oni vode po jedinstvenom matičnom broju (JMB) građana, čije objavljivanje nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke CBCG objavljuje jednom mjesečno na internet stranici, prvog radnog dana po isteku mjeseca, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu, po azbučnom redu naziva preduzeća i preduzetnika.

U periodu od jula 2012, kada je CBCG počela da objavljuje podatke, do 9. januara ove godine, podaci su objavljivani u skladu sa tada važećim Zakonom o platnom prometu u zemlji i to za kompanije, odnosno preduzetnike kada je blokada računa iznosila više od deset hiljada eura u neprekidnom trajanju više od 30 dana.

Imena kompanija se objavljuju na sajtu CBCG, www.cbcg.me, a u cilju obezbjeđivanja pune nepristrasnosti objavljuju se po azbučnom redu.
Prema podacima Centralne banke, ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi na kraju aprila je bio oko 510,4 miliona eura, što je 1,84 odsto više nego na kraju marta.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,07 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 13,42 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano oko 68,48 miliona eura.

Oko 36,34 odsto ukupnog iznosa blokade, ili 185,49 miliona eura, otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,35 odsto svih evidentiranih.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2,35 hiljada dužnika čija je blokada iznosila 49,74 miliona eura, što je 9,75 odsto ukupnog iznosa blokade.

Duže od godinu u blokadi je 11,97 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano ukupno oko 460,66 milion eura.

U neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom većim od deset hiljada EUR bilo je 3,15 hiljada dužnika, kojima je ukupno blokirano 483,53 miliona eura, što čini 94,73 odsto ukupnog iznosa.

Iz CBCG su saopštili da je na kraju aprila evidentirano 71,52 hiljade preduzeća i preduzetnika, 2,5 odsto više nego u martu.

(Cdm)

loading...

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close