Ministarstvo: Ugovorom o zakupu Lastavice zaštićeni državni interesi

Ugovorom o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula zaštićeni su državni interesi, obezbijeđena zakonitost, strogi mehanizmi kontrole, kao i referentan i međunarodno ugledan investitor, kazali su u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Poslanica Socijaldemokratske partije SDP Draginja Vuksanović kazala je danas da postoje pravni i ekonomski razlozi zbog kojih Vladin Prijedlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula u hercegnovskoj opštini nije prihvatljiv za tu stranku.

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma, pak, tvrde da je postupak davanja u dugoročni zakup ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula sproveden u skladu sa Ustavom Crne Gore i relevantnom zakonskom regulativom, te da je Orascom kao zakupac u obavezi da postupa u skladu sa svim važećim crnogorskim zakonima u vezi sa lokacijom, rizortom i budućim poslovanjem.

Dodaju da je davanje u dugorični zakup ove lokacije kao nepokretnog kulturnog dobra u državnoj svojini u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, budući da je u pitanju imovina kojom raspolaže Crna Gora, i koja može biti data u zakup na 49 godina, odlukom Skupštine na prijedlog Vlade.

“Takvo raspolaganje nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Ovaj zakon predviđa da nepokretno kulturno dobro može biti dato u zakup do 90 dana, ukoliko nije sproveden postupak  javnog oglašavanja. Pošto je u slučaju ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ sproveden postupak javnog oglašavanja u skladu sa Zakonom o državnoj imovini objavljivanjem međunarodnog javnog tendera, nema mjesta tvrdnjama da postoje ograničenja propisana Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, tako da zakup može trajati 49 godina“, objasnili su u tom Vladinom resoru.

Tačno je, dodaju u Ministarstvu, da je ovim Zakonom navedeno je da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini može dati na korišćenje putem koncesije, ali napominju da ovaj Zakon ne ograničava mogućnost drugačijeg raspolaganja nepokretnim kulturnim dobrima.

“Izuzetak je upravo otuđenje iz državnog vlasništva koje je striktno zabranjeno. Međutim, Ugovorom sa kompanijom Orascom nije ni predviđeno otuđenje nego dugoročni zakup, dok ostrvo i tvrđava “Mamula“ostaju u vlasništvu države“, navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Postupak davanja u dugoročni zakup sproveden je, dodaju u Ministarstvu, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini. Dobra od opšteg interesa kojima raspolaže Crna Gora, prema istom Zakonu, su između ostalog i spomenici kulutre u svojini Crne Gore i kulturno-istorijska dobra, ako nijesu u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica. Član 39. ovog Zakona utvrđuje da se stvari i dobra u državnoj imovini mogu davati u zakup.

U Ministarstvu napominju da ostrvo sa tvrđavom zadržava karakter kulturnog dobra tokom čitavog perioda zakupa.

“Tvrđava je registrovana kao spomenik kulture što je činjenica u potpunosti poznata zakupcu“, ističe se u saopštenju.

Otvorenost tvrđave za javnost na taj način obezbijeđena je Zakonom o zaštiti spomenika kulture kojim je pored ostalog utvrđeno da „svako ima pravo da pod jednakim uslovima, individualno ili kolektivno, koristi kulturna dobra“.

U Ministarstvu naglašavaju da je Orascom, kao zakupac, u obavezi da postupa u skladu sa svim važećim zakonima u vezi sa lokacijom, resortom i poslovanjem, što je utvrđeno Ugovorom o dugoročnom zakupu.

To znači da je Orascom u obavezi da postupa i u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i njegovim odrebama koje se odnose na obezbjeđivanje prava pristupa kulturnom dobru svima.

“Budući da se dugoročnim zakupom ograničava pravo svojine države, to je za upis takvog ograničenja neophodna clausula intabulandi. Davanjem zakupcu ove klauzule, država se zapravo samo saglašava da se ograničenje njenog prava – tako što će biti uspostavljen dugoročni zakup – može upisati u katastar nepokretnosti. Upis se vrši u G listu. Takvim upisom se ne mijenja karakter prava koje zakupac, odnosno Orascom, stiče Ugovorom o dugoročnom zakupu. To znači da Orascom nikako ne može uspostaviti pravo svojine na predmetu lokacije, odnosno, ovim Ugovorom nikako ne može postati vlasnik Lastavice niti Mamule“, dodaje se u saopštenju.

Član 44.1. u kojem se pominje clasusula intabulandi glasi: “Dugoročni zakup uspostavljen ovim Ugovorom o zakupu registruje se u nadležnom registru nepokretnosti. Zakupac registruje svoje pravo dugoročnog zakupa u nadležnom registru uz pisano odobrenje zakupodavca (clausula intabulandi), koje potonji daje prilikom Zatvaranja.“

(Cdm)

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close