Home / NOVOSTI / Društvo / LJEKARI TRAŽE OBJAŠNJENJE ZA MANJE PLATE: U Fondu tvrde da je sve regularno
Sa sastanka

LJEKARI TRAŽE OBJAŠNJENJE ZA MANJE PLATE: U Fondu tvrde da je sve regularno

Fond za zdravstveno osiguranje je vršio usklađivanja cijena samo za dio koji se odnosi na kapitaciju i na taj način nije došlo do povrede Granskog kolektivnog ugovora GKU jer je obračun zarada izabranih doktora i sestara iz tima shodno Metodologiji isti ili veći od zarade koja se dobije primjenom koeficijenta složenosti poslova iz GKU.

To je saopšteno na današnjem sastanku predstavnica Fonda, na čelu sa direktorom Kenanon Hrapovićem, koji su razgovarali sa predstavnicima Sindikata zdravstva o načinu usklađivanja cijena usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti PZZ i vezi sa obračunom zarada izabranog doktora i sestre u timu.

Sastanak je održan na inicijativu predsjednice te radničke organizacije, Ljiljane Krivokapić, kako bi bila obrazložena smanjena zarada za jul pojedinim Izabranim doktorima. Sastanku su prisustvovali i predsjednici Sindikata Domova zdravlja iz Podgorice, Bara, Plava i Bijelog Polja, Novak Praščević, Božika Subašić, Ramo Gutić i Vojislavka Gačević.

Iz Fonda su objasnili da se izmjene nijesu odrazile na obračun zarada ostalih zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

“Ukoliko je ljekar radio u dva uporedna mjeseca (jun i jul) 174 sata i imao maksimalan broj koeficijenata, smanjenje je maksimalno moglo iznositi 50 eura. Najveće umanjenje izabranom ljekaru za djecu i odrasle po osnovu kapitacije, koja je predmet nedavnog usklađivanja, moglo je iznositi 66 eura, i to ako je ljekar imao maksimalan broj koeficijenata, i 30 godina radnog staža, uključujući i minuli rad. O aktivnostima koje je sproveo Fond upoznati su svi direktori zdravstvenih ustanova- domova zdravlja, dopisom od 15.06.2015. godine”, objasnili su iz Fonda.

Kako su dalje objasnili, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, cijene i način plaćanja zdravstvenih usluga u nadležnosti su Fonda za zdravstveno osiguranje.

Metodologija podrazumijeva plaćanje tima izabranih doktora kombinacijom kapitacije i plaćanja po uslugama 50:50, što znači da 50 odsto zarade zavisi od broja registrovanih osiguranika i njihove starosne strukture, dok ostalih 50 odsto zavisi od stvarnog obima pruženih usluga.

Metodologija je obuhvatila i način plaćanja ostalih djelatnosti na nivou PZZ, pa je tako predviđeno i plaćanje usluga stomatologije, centara i jedinica za podršku po uslugama, na osnovu utvrđene cijene usluge. Na isti način se plaćaju i usluge epidemiologije.

“Obaveza Fonda je da, shodno Metodologiji, vrši usklađivanje cijena usluga u PZZ sa promjenom utvrđenih parametara. Kod utvrđivanja cijena i vrijednosti koeficijenta i boda korišćeni su svi raspoloživi podaci iz informacionog sistema Fonda i podaci pribavljeni od Domova zdravlja. Od 01.07.2015. godine, u primjeni su nove cijene usluga u PZZ. Pri poslednjem usklađivanju od 01.07.2015. godine, procenat registracije pacijenata bio je oko 96 odsto, a registracija po koeficijentima blizu 100 odsto. Zbog registracije od blizu 100 odsto, vrijednost koeficijenta je smanjena. Kada smo počeli sa obračunom zarada po Metodologiji, procenat registracije pacijenata kod Izabranih doktora bio je manji, bio je manji i broj koeficijenata, a samim tim bila je i veća vrijednost koeficijenta. Povećanjem broja registrovanih pacijenata kod Izabranih doktora, povećava se broj koeficijenata, a smanjuje njegova vrijednost”, objasnili su iz Fonda.

Ono što je, kako dodaju, unijelo zabunu među ljekare, a potom i javnost, jesu smanjenja zarade i po drugim osnovama, što apsolutno nije predmet ovih usklađivanja.

Sindikat zdravstva tražio je od Fonda za zdravstveno osiguranje da nađe način kako bi se zarade Izabranim doktorima vratile na stanje prije julskog smanjenja.

Iz Fonda je poručeno da će se u narednom periodu intenzivirati kontrole obračuna zarada zaposlenih u PZZ i da će se zalagati za poboljšanje standarda zaposlenih i njihovih zarada kroz donošenje novih propisa.

“U toku je izrada Zakona o zaradama u javnom sektoru koji će se odnositi i na zdravstveni sistem. U ovom momentu ne možemo reći da li će novi propisi uvažiti da se obračun zarada za Izabrane doktore i sestre u timu i dalje vrši po važećoj Metodologiji. Ukoliko obračun i dalje bude vršen po Metodologiji, Fond će sagledati sve aspekte primjene u praksi na koje su ukazali predstavnici sindikata na današnjem sastanku”, navodi se u saopštenju.

Takođe, Sindikat je tražio organizovanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, povodom druge problematike koja je iznešena na sastanku, a koja nije bila povod današnjeg sastanka.

(cdm)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com