Početna » NOVOSTI » Hronika » Rožajac uhapšen u Francuskoj

Rožajac uhapšen u Francuskoj

Po­stu­pa­ju­ći po me­đu­na­rod­noj po­tjer­ni­ci NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca, slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je Fran­cu­ske su li­ši­li slo­bo­de Ba­ki­ra Ma­to­vi­ća (38) iz Ro­ža­ja.
Po­tjer­ni­ca za tim Ro­žaj­cem ras­pi­sa­na je ra­di iz­dr­ža­va­nja ka­zne za­tvo­ra u Cr­noj Go­ri u tra­ja­nju od pet go­di­na zbog iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la ubi­stvo u po­ku­ša­ju u sti­ca­ju sa kri­vič­nim dje­lom ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.

Na ka­znu za­tvo­ra od pet go­di­na Ma­to­vić je osu­đen u ma­ju 2015. go­di­ne pre­su­dom Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju, a ta pre­su­da je u sep­tem­bru 2015. go­di­ne pre­i­na­če­na pre­su­dom Ape­la­ci­o­nog su­da u di­je­lu od­lu­ke o ka­zni.
Ma­to­vić je ogla­šen kri­vim jer je 26. no­vem­bra 2012. go­di­ne u Ro­ža­ja­ma po­ku­šao da ubi­je su­gra­đa­ni­na Esa­da Ra­mo­vi­ća, ko­jeg je ra­nio hi­cem iz pi­što­lja.

(Dan)

Check Also

Uhapšen Vasilije Vujović zvani Štene!

Cetinjanin Vasilije Vujović zvani Štene uhapšen je jutros zbog nedoličnog ponašanja tokom saslušanja u policiji. Njega je, ...

PODGORICA: UHAPŠEN A.R. (30) PO MEĐUNARODNOJ POTJERNICI

Slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca uhap­si­li su dr­ža­vlja­ni­na Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne A.R. (30) iz Tre­bi­nja, za ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *