Home / PG INFO / Aktuelno / DOBILI STE RJEŠENJE ZA PRINUDNU NAPLATU POREZA? Evo šta treba da radite i da li su dugovi zastarjeli?!

DOBILI STE RJEŠENJE ZA PRINUDNU NAPLATU POREZA? Evo šta treba da radite i da li su dugovi zastarjeli?!

Brojni građani su ovih dana zbunjeni i šokirani visokim iznosima poreske obaveze koju Podgorica želi prinudno da naplati iz zarada, penzija i drugih ličnih primanja kao i iz pokretne i nepokretne imovine.

Rjesenja koja su dobili građani koji su se obratili Portalu “Volim Podgoricu”, datiraju od 2012. godine.

-Stiglo nam je rjesenje da moramo da platimo preko 300 eura za poreski dug od 2102. godine. U medjuvremenu nikada nismo dobili nikakav pisani dokument o dugovanju, opomenu ili nesto slično. Živim na selu, penzija mi je 100 eura, i kako ja to da im platim? I sta da radim ako mi blokiraju tu sirotinju koju primam?, nasao se u čudu nas očajni sagovornik.

Član predsjedništva DNP i funkcioner DF-a, Nikola Jovanović danas se oglasio tvrdnjom da je prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti i da gradjani “dobro otvore oči”. Sa druge strane Uprava lokalnih javnih prihoda tvrdi da je sve – po zakonu.

Kako navodi Jovanović, Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada je velikom broju građana Podgorice dostavila rješenja o prinudnoj naplati poreza na nepokretnostima u kojima im se nalaže da u roku od 10 dana plate porez, kamate zbog neblagovremenog plaćanja i troškove postupka.

“Prije svega, treba da znaju da u velikom broju ova rješenja sadrže netačne ili pogrešne podatke na osnovu kojih im je obračunat porez, pa bi prije svega trebali da dobro provjere svaku stavku i da ukoliko primijete nepravilnosti iskoriste svoje zakonsko pravo na žalbu u roku od 15 dana koja se izjavljuje Glavnom administratoru. Žalba se predaje preko Uprave lokalnih javnih prihoda, ul.” Vuka Karadžića” br.16”, navodi se u saopštenju.

Jovanović dodaje da je posebno važno istaći činjenicu da ukoliko im nije dostavljeno osnovno rješenje o utvrđivanju poreske obaveze, da su time narušena njihova prava iz upravnog postupka da budu blagovremeno obaviješteni i pravo da iskoriste  žalbu na utvrđeni iznos.

Objašnjava da kamate koje su obračunate po osnovu duga, a koje u velikom broju slučajeva dosežu iznos visine poreza na nepokretnost, su obračunate suprotno zakonu jer ovaj postupak mora da se vodi bez odugovlačenja a mi imamo slučaj da se postupak pokreće tek nakon pet godina.

“Ovo sve zbog izmjena i dopuna Zakona o poreskoj administraciji kojim je produžen rok za zastaru u postupku utvrđivanja poreza koji ističe nakon pet godina. Zbog toga je Uprava lokalnih javnih prihoda u 2017-oj godini požurila da iskoristi rok i od građana prinudno naplati sve od 2012-te godina”, ističe on.

Jovanović navodi da ako je nekome stiglo rješenje za plaćanje poreza iz 2011-te, treba da zna da je nastupio rok zastare na koji obavezno treba da se pozove u žalbi jer na zastaru organ ne pazi po službenoj dužnosti i neće je konstatovati osim ukoliko se stranka na nju pozove.

Prema njegovim riječima, u većini slučajeva lokalni organ je rješenja donio kršeći osnovna načela upravnog i poreskog postupka, zbog čega savjetujem svakome da ispita navode i iskoristi pravo žalbe.

Tako se, kako kaže,  često dešava da dolazi do neslaganja osnovnih podataka, imena i prezimena i matičnog broja, da se pripiše imovina koja uopšte ne pripada poreskom obvezniku, da se nepravilno navede kvadratura i slično.

Smatra da je zbog svega  izuzetno važno da građani pribave osnovna rješenja i izvrše uvid u ove podatke. Takođe treba da znaju da shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti imaju pravo na umanjenje poreske obaveze.

Ističe da porez na nepokretnosti, koji poreskom obvezniku služe kao glavno mjesto stanovanja, umanjuje se za 20 odsto za poreskog obveznika i po 10 odsto za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše do 50 odsto poreske obaveze, što uprava u većini slučajeva nije primijenila.

“Samo po ovom osnovu poreska obaveza se može umanjiti za 50 odsto ukoliko u tom domačinstvu živi pet članova porodice, o čemu treba dostaviti uz žalbu i potvrde o prebivalištu. U ovom postupku žalba ne odlaže izvršenje rješenja, i od krucijalno je tražiti odlaganje naplate poreske obaveze u žalbi sve dok se ne okonča postupak po pravnim ljekovima jer ukoliko se to propusti i dođe do nepravilne naplate poreza građani zaštitu svojih prava I povraćaj sredstava mogu da ostvare jedino u sudskom postupku”, navodi on.

Iz Uprave lokalnih javnih prihoda navode da su “netačni navodi koje je iznio Jovanović da su rješenja Uprava lokalnih javnih prihoda o prinudno naplati poreskog duga zastarjela.”

“Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima, pkrenula je postupke prinudne naplate u slučajevima kada građani kao obveznici nijesu izmirili svoju obavezu po osnovu poreza na nepokretnosti.
Ne postoji ni jedan slučaj da smo pokrenuli postupak prinudne naplate, a da nemamo podatak kada je obveznik primio osnovno rješenje o porezu,” navode iz Uprave.
Podsjećaju da u članu 101 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji propisano je da „pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen.“. Ali u stavu 3 istog člana piše: „Rok zastarjelosti prava naplate poreza prekida se bilo kojom službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa“. Takođe, kako navode, u članu 103 istog zakona stoji: „Pravo na utvrđivanje, naplatu i povraćaj poreza uvijek zastarjeva u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi, naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata“.

“Proističe da bi poreska obaveza utvrđena u 2011. godini zastarala 31.12.2016. godine, pod uslovom da poreski organ nije u međuvremenu preduzimao službene radnje u cilju naplate poreza. Međutim, Uprava lokalnih javnih prihoda je 20.06.2013. godine kreirala zaključke o prinudnoj naplati za sva uručena rješenja iz 2011. i 2012. godine i dostavila ih Pošti Crne Gore na uručivanje. Takođe,  dana 22.06.2015. godine, Uprava je opet pokrenula prinudnu naplatu, s tim što je ovaj put postupkom prinudne naplate obuhvatila i rješenja iz 2013. i 2014. godine. Pošta Crne Gore je izvršila štampanje i dostavljanje tih zaključaka. Zbog u budžetu ograničenih sredstava za uručivanje zaključaka o prinudnoj naplata, Uprava lokalnih javnih prihoda se opredijelila za varijantu da jednim zaključkom pokrene naplatu za više rješenja jednog obveznika. U te dvije godine pokrenuta je prinudna naplata za preko 240.000 rješenja. Velika većina tih zaključaka je tih godina i uručena obveznicima,”navode iz Uprave lokalnih javnih prihoda. 

Nabavkom novog softvera, dodaju, omogućeno je da se pojedinačno po svakom rješenju donosi zaključak, odnosno rješenje o prinudnoj naplati. Krajem 2016. godine smo izradili zaključke o prinudnoj naplati po svim rješenjima iz 2011. godine koja u tom trenutku nijesu bila naplaćena, bez obzira što su ta rješenja bila obuhvaćena ranijim zaključcima.

“Taj pristup, jedno rješenje jedan zaključak, ne samo da je pravno čistiji, nego ga je i mnogo lakše pratiti naplatu.

Na kraju, donošenje zaključka o prinudnoj naplati, bez obzira da li je zaključak uručen, može se smatrati službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa kojom se prekida zastarijevanje. Uostalom, zaključke smo donosili i uručivali i 2013. i 2015. godine.

Što se tiče tvrdnje o netačnosti podataka, napominjemo da Uprava lokalnih javnih prihoda potrebne podatke dobija od ostalih nadležnih organa kao I od građana lično”, zaključuju iz Uprave lokalnih javnih prihoda.

 

Check Also

PRVA FOTOGRAFIJA VUČIĆEVOG POKLONA PUTINU! Ovo je štene šarplaninca koje će od sutra biti uz najmoćnijeg Rusa! (FOTO)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *