Home / PG INFO / Aktuelno / DOBILI STE RJEŠENJE ZA PRINUDNU NAPLATU POREZA? Evo šta treba da radite i da li su dugovi zastarjeli?!

DOBILI STE RJEŠENJE ZA PRINUDNU NAPLATU POREZA? Evo šta treba da radite i da li su dugovi zastarjeli?!

Brojni građani su ovih dana zbunjeni i šokirani visokim iznosima poreske obaveze koju Podgorica želi prinudno da naplati iz zarada, penzija i drugih ličnih primanja kao i iz pokretne i nepokretne imovine.

Rjesenja koja su dobili građani koji su se obratili Portalu “Volim Podgoricu”, datiraju od 2012. godine.

-Stiglo nam je rjesenje da moramo da platimo preko 300 eura za poreski dug od 2102. godine. U medjuvremenu nikada nismo dobili nikakav pisani dokument o dugovanju, opomenu ili nesto slično. Živim na selu, penzija mi je 100 eura, i kako ja to da im platim? I sta da radim ako mi blokiraju tu sirotinju koju primam?, nasao se u čudu nas očajni sagovornik.

Član predsjedništva DNP i funkcioner DF-a, Nikola Jovanović danas se oglasio tvrdnjom da je prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti i da gradjani “dobro otvore oči”. Sa druge strane Uprava lokalnih javnih prihoda tvrdi da je sve – po zakonu.

Kako navodi Jovanović, Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada je velikom broju građana Podgorice dostavila rješenja o prinudnoj naplati poreza na nepokretnostima u kojima im se nalaže da u roku od 10 dana plate porez, kamate zbog neblagovremenog plaćanja i troškove postupka.

“Prije svega, treba da znaju da u velikom broju ova rješenja sadrže netačne ili pogrešne podatke na osnovu kojih im je obračunat porez, pa bi prije svega trebali da dobro provjere svaku stavku i da ukoliko primijete nepravilnosti iskoriste svoje zakonsko pravo na žalbu u roku od 15 dana koja se izjavljuje Glavnom administratoru. Žalba se predaje preko Uprave lokalnih javnih prihoda, ul.” Vuka Karadžića” br.16”, navodi se u saopštenju.

Jovanović dodaje da je posebno važno istaći činjenicu da ukoliko im nije dostavljeno osnovno rješenje o utvrđivanju poreske obaveze, da su time narušena njihova prava iz upravnog postupka da budu blagovremeno obaviješteni i pravo da iskoriste  žalbu na utvrđeni iznos.

Objašnjava da kamate koje su obračunate po osnovu duga, a koje u velikom broju slučajeva dosežu iznos visine poreza na nepokretnost, su obračunate suprotno zakonu jer ovaj postupak mora da se vodi bez odugovlačenja a mi imamo slučaj da se postupak pokreće tek nakon pet godina.

“Ovo sve zbog izmjena i dopuna Zakona o poreskoj administraciji kojim je produžen rok za zastaru u postupku utvrđivanja poreza koji ističe nakon pet godina. Zbog toga je Uprava lokalnih javnih prihoda u 2017-oj godini požurila da iskoristi rok i od građana prinudno naplati sve od 2012-te godina”, ističe on.

Jovanović navodi da ako je nekome stiglo rješenje za plaćanje poreza iz 2011-te, treba da zna da je nastupio rok zastare na koji obavezno treba da se pozove u žalbi jer na zastaru organ ne pazi po službenoj dužnosti i neće je konstatovati osim ukoliko se stranka na nju pozove.

Prema njegovim riječima, u većini slučajeva lokalni organ je rješenja donio kršeći osnovna načela upravnog i poreskog postupka, zbog čega savjetujem svakome da ispita navode i iskoristi pravo žalbe.

Tako se, kako kaže,  često dešava da dolazi do neslaganja osnovnih podataka, imena i prezimena i matičnog broja, da se pripiše imovina koja uopšte ne pripada poreskom obvezniku, da se nepravilno navede kvadratura i slično.

Smatra da je zbog svega  izuzetno važno da građani pribave osnovna rješenja i izvrše uvid u ove podatke. Takođe treba da znaju da shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti imaju pravo na umanjenje poreske obaveze.

Ističe da porez na nepokretnosti, koji poreskom obvezniku služe kao glavno mjesto stanovanja, umanjuje se za 20 odsto za poreskog obveznika i po 10 odsto za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše do 50 odsto poreske obaveze, što uprava u većini slučajeva nije primijenila.

“Samo po ovom osnovu poreska obaveza se može umanjiti za 50 odsto ukoliko u tom domačinstvu živi pet članova porodice, o čemu treba dostaviti uz žalbu i potvrde o prebivalištu. U ovom postupku žalba ne odlaže izvršenje rješenja, i od krucijalno je tražiti odlaganje naplate poreske obaveze u žalbi sve dok se ne okonča postupak po pravnim ljekovima jer ukoliko se to propusti i dođe do nepravilne naplate poreza građani zaštitu svojih prava I povraćaj sredstava mogu da ostvare jedino u sudskom postupku”, navodi on.

Iz Uprave lokalnih javnih prihoda navode da su “netačni navodi koje je iznio Jovanović da su rješenja Uprava lokalnih javnih prihoda o prinudno naplati poreskog duga zastarjela.”

“Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima, pkrenula je postupke prinudne naplate u slučajevima kada građani kao obveznici nijesu izmirili svoju obavezu po osnovu poreza na nepokretnosti.
Ne postoji ni jedan slučaj da smo pokrenuli postupak prinudne naplate, a da nemamo podatak kada je obveznik primio osnovno rješenje o porezu,” navode iz Uprave.
Podsjećaju da u članu 101 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji propisano je da „pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen.“. Ali u stavu 3 istog člana piše: „Rok zastarjelosti prava naplate poreza prekida se bilo kojom službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa“. Takođe, kako navode, u članu 103 istog zakona stoji: „Pravo na utvrđivanje, naplatu i povraćaj poreza uvijek zastarjeva u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi, naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata“.

“Proističe da bi poreska obaveza utvrđena u 2011. godini zastarala 31.12.2016. godine, pod uslovom da poreski organ nije u međuvremenu preduzimao službene radnje u cilju naplate poreza. Međutim, Uprava lokalnih javnih prihoda je 20.06.2013. godine kreirala zaključke o prinudnoj naplati za sva uručena rješenja iz 2011. i 2012. godine i dostavila ih Pošti Crne Gore na uručivanje. Takođe,  dana 22.06.2015. godine, Uprava je opet pokrenula prinudnu naplatu, s tim što je ovaj put postupkom prinudne naplate obuhvatila i rješenja iz 2013. i 2014. godine. Pošta Crne Gore je izvršila štampanje i dostavljanje tih zaključaka. Zbog u budžetu ograničenih sredstava za uručivanje zaključaka o prinudnoj naplata, Uprava lokalnih javnih prihoda se opredijelila za varijantu da jednim zaključkom pokrene naplatu za više rješenja jednog obveznika. U te dvije godine pokrenuta je prinudna naplata za preko 240.000 rješenja. Velika većina tih zaključaka je tih godina i uručena obveznicima,”navode iz Uprave lokalnih javnih prihoda. 

Nabavkom novog softvera, dodaju, omogućeno je da se pojedinačno po svakom rješenju donosi zaključak, odnosno rješenje o prinudnoj naplati. Krajem 2016. godine smo izradili zaključke o prinudnoj naplati po svim rješenjima iz 2011. godine koja u tom trenutku nijesu bila naplaćena, bez obzira što su ta rješenja bila obuhvaćena ranijim zaključcima.

“Taj pristup, jedno rješenje jedan zaključak, ne samo da je pravno čistiji, nego ga je i mnogo lakše pratiti naplatu.

Na kraju, donošenje zaključka o prinudnoj naplati, bez obzira da li je zaključak uručen, može se smatrati službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa kojom se prekida zastarijevanje. Uostalom, zaključke smo donosili i uručivali i 2013. i 2015. godine.

Što se tiče tvrdnje o netačnosti podataka, napominjemo da Uprava lokalnih javnih prihoda potrebne podatke dobija od ostalih nadležnih organa kao I od građana lično”, zaključuju iz Uprave lokalnih javnih prihoda.

 

Check Also

MINISTAR OBEĆAO: Rušićemo sve što se ne uklopi u planska dokumenta

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *