Home / NOVOSTI / Hronika / UTVRĐENO – NISU ROD: Radović saslušala Kneževića

UTVRĐENO – NISU ROD: Radović saslušala Kneževića

Tužiteljka Stojanka Radović ipak je saslušala danas Lider Demokratskog fronta Milana Kneževića, nakon što je utvrđeno da oni nisu u bliskim rodbinskim odnosima, saznaje CdM.

Knežević je najavio pres konferenciju u 13 časova, na kojoj će govoriti o saslušanju.

“O saslušanju ću govoriti na konferenciji za novinare u 13 sati”, kazao je za CdM kratko Knežević.

Knežević je i juče bio u SDT-u i tražio je izuzeće tužiteljke Stojanke Radović koja je trebala da ga sasluša povodom tvrd­nji da mu je “vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja” pred­lo­žio da pla­ti 10.000 eura ka­ko bi po­ni­štio pre­su­du ko­jom je ogla­šen kri­vim za na­pad na po­li­caj­ca.

Knežević je, navodno, došao do saznanja da su u rodbinskim odnosima, pa je tražio da ga sasluša specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Podsjetimo, po­sla­nik DF-a je na­vo­de o po­nu­di iz­nio ka­da je do­bio od­lu­ku Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je osu­đen na če­ti­ri mje­se­ca ro­bi­je zbog na­vod­nog na­pa­da na po­li­caj­ca 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne. Pr­vo­bit­nom od­lu­kom Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Kne­že­vić je osu­đen na se­dam mje­se­ci za­tvo­ra, ali je Vi­ši sud tu ka­znu oci­je­nio pre­ve­li­kom te je sma­njio.

“Vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja mi je to pred­lo­žio. Ja, na­rav­no, ne­ću to da oda­jem. On mi je sa­vje­to­vao da je pa­met­no da se sad “po­ta­lu­šim”, bu­dem ser­vi­lan i da će oni mo­žda ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za „dr­žav­ni udar””, ka­zao je tada Kne­že­vić.

www.cdm.me

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com