Home / NOVOSTI / Društvo / Konferencija mladih Zapadnog Balkana

Konferencija mladih Zapadnog Balkana

Kao ključni pripremni događaj za Samit zemalja Zapadnog Balkana u Londonu, koji će se
održati u julu 2018. godine, a u cilju podrške našoj agendi za stvaranje snažnijih društava,
British Council, u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih (RYCO)
organizuje Konferenciju mladih Zapadnog Balkana u Prištini 26. i 27. marta 2018. godine.
Regionalne organizacije za mlade i omladinu pozvane su da, kroz niz panela, prezentacija i
radnih grupa, razviju niz preporuka u vidu politika i poruka koje će biti predstavljene vladama
Zapadnog Balkana.


Konferencija će se fokusirati na podršku mladima i omladinskim organizacijama u regionu
Zapadnog Balkana i predstavljaće priliku za razmjenu najboljih praksi i mišljenja o politikama
za mlade sa naglaskom na zajedničkoj diskusiji o tome kako osigurati da mladi građani iz
ovog regiona doprinesu Berlinskom procesu kao kreatori i kontrolori politika, kao i korisnici
istih. Kler Sirs, direktorka British Councila za Zapadni Balkan, o konferenciji i njenom
doprinosu Berlinskom procesu rekla je sljedeće: «Uzbuđeni smo što smo u prilici da
ponudimo ovu platformu za tako veliki broj mladih glasova širom regiona kao vid doprinosa
Samitu zemalja Zapadnog Balkana».


Među ključnim govornicima na konferenciji biće ambasador Velike Britanije u Prištini, Ruairi
O’Konel, direktorka British Councila za Zapadni Balkan, Kler Sirs, zamjenik Direktora
Kancelarije Ujedinjenog Kraljevstva za spoljne poslove i komonvelt (FCO) za region
Zapadnog Balkana, Piter Bajnbridž, i generalni sekretar RYCO-a, Đuro Blanuša.
Gotovo 100 učesnika uglavnom će činiti mladi i njihove organizacije sa cijelog Zapadnog
Balkana. Njima će se pridružiti predstavnici regionalnih organizacija i inicijativa, kao i ključni
međunarodni razvojni partneri u regionu koji rade sa mladima i za njih.

Očekivani ishodi Konferencije uključuju:
 Osluškivanje glasova mladih iz različitih izvora – najnovijih analiza mladih i analiza
omladinskih politika, najnovijih iskustava u pogledu omladinskog rada u lokalnim
zajednicama i, najvažnije, samih mladih koji će učestvovati na konferenciji.
 Artikulisanje jasnih poruka koje treba da utiču na omladinske politike i odluke koje se
u ime mladih donose od strane institucija, organizacija i inicijativa koje rade sa
mladima i za njih.
 Postizanje zajedničkog razumijevanja o tome kako zajedno rješavati ključne izazove i
prioritete, kako ostvariti napredak na premošćavanju jaza između politike i prakse i
kako osigurati postojanje djelotvornih mehanizama kako bi se na tom putu čuli glasovi
mladih.
Kontekst projekta

Program «Aktivni građani» pokrenut je sa namjerom da podrži Samit zemalja Zapadnog
Balkana u Londonu, koji će se održati u julu 2018. godine u sklopu Berlinskog procesa. Neke
od glavnih tema Berlinskog procesa do sada su se fokusirale na jačanje civilnog društva,
bezbjednost i osnaživanje mladih. «Aktivni građani», kao projekat finansiran od strane Vlade
Velike Britanije i implementiran od strane British Councila, osmišljen je sa ciljem da se
učesnici obuče u pogledu vještina i znanja neophodnih za postizanje društvenih promjena u
njihovim zajednicama i da se podstakne angažman i podrška svih zainteresovanih strana –
kreatora politika, građanskog društva, zajednica i medija.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *