Home / NOVOSTI / Hronika / Teško do počinilaca jer vatra uništi dokaze, a žrtve ćute
Ilustracija

Teško do počinilaca jer vatra uništi dokaze, a žrtve ćute

Ko je odgovoran za desetine zapaljenih, ali i uništenih automobila u podmetnutim eksplozijama, u proteklih nekoliko godina, vjerovatno nikada neće biti razriješeno jer je u praksi veoma nizak procenat rasvijetljenosti ovakvih napada, prvenstveno zbog toga što vatra uništi dokaze, no i zbog toga što žrtve, najčešće, ne sarađuju sa istražiteljima.

U glavnom gradu je posljednjih godina ova pojava učestala, a u prilog tome govore i podaci daje za ovo krivično djelo, koje je zakonom regulisano kao izazivanje opšte opasnosti, pred Osnovnim sudom u Podgorici za prošlu godinu formirano čak osam predmeta, a za šest mjeseci ove dva.

“U prošloj godini optuženi u ovim predmetima oglašeni su krivim u četiri slučaja izrečena je uslovna osuda, dok su u preostala četiri predmeta izrečene zatvorske kazne od dvije godine, godinu, godinu i tri mjeseca i šest mjeseci. Sve presude su pravosnažne. U ovoj godini formirana su dva krivična predmeta i oba su u radu pred ovim sudom”, saopštila je savjetnica sa odnose s javnošću Osnovnog suda Anja Krkeljić-Milić.

Iako je za osamnaest mjeseci pred Osnovnim sudom formirano deset predmeta, mnogi slučajevi paljenja vozila vode se po nepoznatom počiniocu jer je ova krivična djela teško rasvijetliti. Otežavajuće okolnosti su što vatra uništi ključne dokaze, ali i zato što žrtve odbijaju saradnju sa policijom.

Sa tim je saglasan kriminolog Velimir Rakočević, ali navodi da rezultati neće izostati ukoliko istraga bude opsežna i ako se odmah obezbijedi lice mjesta.

“Treba praviti razliku između požara i paljevine jer nije svaki požar krivično djelo. Požar je krivično djelo ako je izazvan ljudskom radnjom. Uspjeh u rasvjetljavanju ovog krivičnog djela zavisi od blagovremenog izlaska na lice mjesta i njegovog obezbjeđenja kao i da li je uviđaj detaljno urađen”, ističe Rakočević.

On smatra da se u razrješavanju ovih krivičnih djela koriste “brojne operativno-taktičke i dokazne radnje.

Otežavajuća okolnost u otkrivanju učinilaca predstavlja i to što su neki tragovi djelimično ili potpuno oštećeni zbog visoke temperature.

“U rasvjetljavanju ovog djela polazna osnova je nalaz i mišljenje vještaka, ali to nije dovoljno ako izostane operativna aktivnost na planu prikupljanja obavještenja i informacija”, dodaje Rakočević.

On objašnjava da je paljenje automobila često prouzrokovano osvetom na ličnoj ravni, opomenom za vraćanje duga ili skretanjem pažnje sa drugog krivičnog djela.

Prema njegovom mišljenju, ova krivična djela kao i mnoga druga mogu se riješiti ili pak spriječiti.

“Kriminalistička naukaje danas toliko napredovala da gotovo sa sigurnošću možemo reći da nema savršenog zločina. Ovim oblicima kriminaliteta moguće je suprotstaviti se odgovarajućim preventivnim i represivnim aktivnostima”, istakao je Rakočević.

On je ukazao da je veliki problem što su izvršioci u skoro svim krivičnim djelima u velikom broju povratnici.

“Analiza pokazuje da je skoro 50 odsto učinilaca krivičnih djela ponovilo kriminalno ponašanje. Sve to ukazuje da je još uvijek izražena nedjelotvornost sistema resocijalizacije i reintegracije”, zaključuje Rakočević.

Pobjeda

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *