Home / PG INFO / Aktuelno / Evo kako da pošaljete poštom ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU još danas i sjutra! (PRECIZNA UPUTSTVA)

Evo kako da pošaljete poštom ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU još danas i sjutra! (PRECIZNA UPUTSTVA)

Povodom pitanja koje nam je uputio veliki broj gradjana – kako da pošalju poštom zahtjev za legalizaciju objekta poslednjeg dana za prijavu nelegalnog objekta, 16. jula – Portal Volim Podgoricu se obratio Ministarstvu održivog razvoja i turizma, i dobili smo precizne odgovore:

Na koju adresu gradjani šalju preporučeno pismo?

     Za građane Podgorice, adresa je: Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i izgradnju objekata i zaštitu životne sredine, Ul. Vuka Karadzića br.40. (Za gradjane drugih cnogorskih gradova, takodje lokalni sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i izgradnju objekata i zaštitu životne sredine.

Na pitanje – šta treba da sadrži pošiljka – iz Ministarstva navode: 

             Pošiljka treba da sadži:

             Popunjen obrazac zahtjeva za legalizaciju koji možete preuzeti na sljedećoj adresi: http://www.mrt.gov.me/ministarstvo/177423/Pravilnik-o-obrascima-zahtjeva-i-izjava-u-postupku-legalizacije-bespravnih-objekata.html, a ako je objekta upisan u katastar nepokretnosti i list nepokretnosti koji ne treba da je stariji od 6 mjeseci. Za građane koji su već izradili elaborat premjera i dostavili ga Katastru na ovjeru, potrebno je dostaviti dokaz da je elaborat dostavljen na ovjeru izdat od strane Katastra.

Da li je pošiljka bez dokaza da je elaborat predat validna, odnosno da li će gradjani koji nisu predali elaborat, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku biti pozvani da u odredjenom roku predaju potvrdu da su predali elaborat?

          I ova pošiljka odnosno Zahtev je podnesak u smislu Zakona o upravnom postupku, tako da će nadležni organi postupati po podnijetom zahtjevu i od podnosioca zahtjeva tražiti dopunu dokumentacije.

 Da li je potrebna uplata neke takse?

Prema informacijama koje posjedujemo, u Glavnom gradu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati takse -primalac Glavni grad, na iznos od 3,00 eura na sljedeći žiro račun: 550-3026777-19, ali dokaz o uplati se može dostaviti i naknadno.

Na sajtu Ministarstva i održivog razvoja nalazi se spisak poslovnica Poste CG koje rade i tokom vikenda.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *