Home / NOVOSTI / Fasadna demokratija

Fasadna demokratija

Uoči Međunarodnog dana demokratije – 15. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje sve vidljiviji demokratski deficit i nepovoljniji ambijent za razvoj demokratskih vrijednosti i standarda u Crnoj Gori, saopšteno je danas iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

“Trajuće unutrašnje krize – politička i ekonomska – slabe kapacitet crnogorskog društva da kroz dijalog, saradnju i, gdje je to moguće, konsenzus dolazi do rješenja u javnom interesu, i to upravo onda kada neki od najzahtjevnijih reformskih zahvata treba da se izvedu. Umjesto da se razvija demokratska politička kultura imamo tzv. fasadnu demokratiju – proklamaciju države kao demokratične iako je to samo “pokrivač” za zloupotrebu javnih ovlašćenja i resursa, snaženje koruptivnih klijentelističkih mreža, zabrinjavajuće sužavanje prostora za argumentovanu društvenu kritiku, neodgovorne etnopolitičke istupe i suštinsku nebrigu za bezbijednost građana u društvu u kojem organizovane kriminalne grupe sve češće pokazuju da su moćnije od institucija”, navodi se u saopštenju CGO koje potpisuje Željka Ćetković, saradnica na programima.

U saopštenju se dodaje da u godini kada Ujedinjene nacije upozoravaju da se demokratija širom svijeta nalazi pod pritiskom i da se moraju naći rješenja za sistemske savremene probleme, važno je da i u Crnoj Gori otvorimo debatu različitih zainteresovanih strana o (ne)kvalitetu demokratskih procesa kroz koje isuviše dugo tranzitiramo.

“Jer, upravo je demokratski poredak baza i vezivno tkivo od koje zavisi i funkcionalnost vladavine prava i ukupni standard života građana. U interesu svih je da ne dozvolimo da to tkivo truli, već da posvećeno radimo na njegovom ozdravljenju. UN upozorava i na potrebu da se društva današnjice uhvate u koštac sa ekonomskim i političkim nejednakostima, da demokratija postane inkluzivnija tako što će se u politički sistem više uključiti mladi i marginalizovane grupe. Nalazi istraživanja CGO-a ukazuju da mladi nijesu dovoljno uključeni u politički život države, a najmanje povjerenje imaju upravo prema političkim strukturama, institucijama i pojedincima. Pojedine marginalizovane grupe, poput Roma, osoba sa invaliditetom i drugih, i dalje nijesu zastupljene u najvišem predstavničkom tijelu Crne Gore, te se i njihov glas nedovoljno čuje”, kazali su iz CGO.

Iz te NVO navode da smo tokom 2018. bili svjedoci intenziviranja zloupotreba javnih resursa u lične i partijsko-koalicione svrhe a na uštrb građana i građanki.

“Takođe, prvu polovinu 2018. obilježile su brutalne hajke protiv kritički orijentisanih nevladinih organizacija i pojedinaca koji poprimaju obrise obračuna u autoritarnim režimima dodatno destabilizujući crnogorski put ka demokratiji, jer se time sistemski pokušava isključiti značajan kontrolni mehanizam u vidu nevladinih organizacija kao glasa građana. Slično je i sa medijima i novinarima koji imaju kritički otklon kada izvještavaju o vlastima, a zauzvrat trpe pritiske i napade koji ostaju neadekvatno istraženi, čime se šalje poruka da je dopušteno koristiti sva sredstva u obračunu prema neistomišljenicima vlasti”, kazali su iz CGO.

Navode i da se sve ovo jasno vidi i izvana.

“Tako je Crna Gora u godišnjem Indeksu demokratije, koji sačinjava renomirani Economist, u grupi zemalja sa hibridnim režimom, i samo jedan stepen je dijeli da uđe u grupu autoritarnih zemalja, a u regionalnom okviru je njena pozicija u ovom Indeksu među najgorima. Podsjećanja radi, Crna Gora od 2006. pada na ljestvici demokratije, uprkos retorici vlasti o privrženosti demokratskim vrijednostima, demokratskoj budućnosti Crne Gore jer tu retoriku praksa poništava”, piše u saopštenju CGO.

Iz te NVO navode da je stoga presudno važno da zajedničkim naporima, uz inkluzija svih zainteresovanih strana, otvorimo potrebni društveni dijalog zasnovan na argumentima a kroz koji bi ovo društvo doveli do nivoa elementarne demokratske funkcionalnosti.

“Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 15. septembar Međunarodnim danom demokratije i pozvala sve države članice, kao i vladine i nevladine organizacije da obilježavaju taj dan kao borbe za ostvarenje demokratskih ideala”, zaključuje se u saopštenju CGO.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *