Home / PG INFO / Aktuelno / PODGORICA: Planirana izgradnja nove osnovne škole! Evo gdje će se nalaziti!
Foto: Ilustracija

PODGORICA: Planirana izgradnja nove osnovne škole! Evo gdje će se nalaziti!

Prema Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Gornja Gorica 3-dio B u Podgorici, koji je već na javnoj raspravi, planirano je da se gradi osnovna škola, koja će primiti 181 jednog učenika.

Kao što je prikazano planom prostor Detaljnog urbansitičkog plana Gornja Gorica 3-dio B, površine 30,10 ha, ograničen je: na sjevernoj strani zahvatima DUP-ova Gornja Gorica 3-dio A i Gornja Gorica 1, na istoku zahvatom DUP-a Gornja Gorica 1, na zapadu zahvatom DUP-a Gornja Gorica 3-dio A, a na jugu zahvatom DUP-a Donja Gorica.
Prostor planskog zahvata podijenjen u tri urbansitičke zone: A, B i C. Zona A obuhvata kompleks kompanije 13. jul Plantaže a.d. sa sportsko rekreativnim konjičkim klubovima i uređenom parkovskom površinom, zona B obuhvata kompleks Plantaža 13 jul sa sportsko rekreativnim konjičkim klubovima i uređenom parkovskom površinom, a zona C obuhvata lokaciju predviđenu za školstvo i poljoprivredne površine.

“Planirane namjene u zahvatu planskog dokumenta su poljoprivredne površine odnosno obradivo zemljište,površine za mješovite namjene, za školstvo i socijalnu zaštitu, za objekte elektro-energetske infrastrukture, vodene površine tj. kanle i kolsko-pješačke površine”, navodi se u Nacrtu.

Pojašnjeno je da su poljoprivredne površine namjenjene prvenstveno poljoprivrednoj proizvodnji (oranice, bašte, voćnjaci, vinogradi, maslinjaci, livade, pašnjaci, trstice, bare i močvare). Minimalna površina katastarske parcele u okviru ove namjene je 2.500 m2, a minimalna širina fronta katastarske parcele je 25 m.

U okviru katastarske parcele biće moguća izgradnja stambenog i ekonomskog dvorišta, pri čemu stambeno dvorište podrazumijeva površinu do maksimalno 600m2, a ostatak parcele se tretira kao obradive poljoprivredne površine. Maksimalna planirana spratnost u okviru ove namjene je S+P+1+Pk (suteren, prizemlje, sprat i potkrovlje). Maksimalna bruto građevinska površina planiranih objekata iznosi 250 m2.

Mješovita namjena planirana je na urbanističkoj parceli 2 u zoni A. U okviru ove namjene planirana je izgradnja pretežno poslovnih objekata.Dozvoljena je i izgradnja objekata za smještaj turista, s obzirom na to da se na ovoj lokaciji nalaze atraktivni sadržaji (konjički klub, vinopodrum koji posjećuje veliki broj turista). Najmanje 20 odsto parcele, ističe se, treba da je pod zelenim površinama.

Površina za školstvo i socijalnu zaštitu planirana je u zoni C na urbansitičkoj parceli 1 i to konkretno za gradnju osnovne škole, koja treba da primi 181 učenika. Maksimalna dozvoljena spratnost objekta škole iznosi P+1 (prizemlje i jedan sprat)

Javna rasprava Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Gornja Gorica 3-dio B u Podgorici je počela 19. septembra i trajaće do 3. oktobra 2018. godine. Centralna javna rasprava održaće se u srijedu, 26. septembra 2018. godine u multimedijalnoj Sali kulturno informativnog centra Budo Tomović u 12 časova.

CdM

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *