Home / PG INFO / Aktuelno / Putevi izvode radove po “Sistemu 48”

Putevi izvode radove po “Sistemu 48”

Ekipe tehničko-operativnog sektora “Putevi” d.o.o. Podgorica izvode radove na ručnoj ugradnji asfaltne mase za sanaciju i proširenje krivine u naselju Vranići po “Sistemu 48”, kao i sanaciju prekopa kod sportskog centra ’’Morača’’ prema Protokolu o regulaciji saobraćaja u posebnim uslovima.

U skladu sa zahtjevom pravnog lica nastavljaju se radovi na mašinskoj pripremi podloge za asfaltiranje, a započeti su i radovi na ugradnji asfaltne mase na pripremljenoj podlozi na teritoriji Opštine Kolašin.

Započeti su radovi na sanaciji saobraćajnice nakon ugradnje vodovodne mreže, krak ulice Generala Sava Orovića, kao i radovi na mašinskoj pripremi makadamske saobraćajnice u MZ “Zlatica”, Ulica Lovćenska.

Na Cetinjskom putu izvode se radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije u noćnoj smjeni od 22 h do 05 h (pješački prelazi, pune i isprekidane linije, jednosmjerne i dvosmjerne strelice).

Ekipa za hitne intervencije izvodi radove na ugradnji novih znakova vertikalne signalizacije u ulici Princeze Ksenije i radove na ugradnji zaštitnog mobilijara u vidu AB kugli u ulici Vučedolskoj, kao i sanaciju oštećenih  saobraćajnih  znakova  i slivničkih rešetki na području grada.

U okviru RJ “Proizvodnja” odvija se tekući proces proizvodnje na postrojenjima za proizvodnju agregata i asfaltne mase – fco. baza Cijevna.

Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj svakodnevno vrši obilazak terena, izradu ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *