Home / NASLOVNA / Niko, pa ni DPS, ne utiče na naš rad

Niko, pa ni DPS, ne utiče na naš rad

Državna revizorska institucija (DRI) je zakonom obezbijedila funkcionalnu, organizacionu i finansijsku nezavisnost, tako da niko na nju ne može vršiti neki uticaj spolja, a i objavljeni izvještaji o poslovanju političkih partija, gdje je dat veliki broj negativnih mišljenja, najbolje pokazuju uticaj neke partije na rad vrhovne revizije.

To je kazao juče predsjednik Senata DRI Milan Dabović na godišnjoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li su utemeljene ocjene dijela javnosti da je DRI pod uticajem vladajućih partija, prvenstveno DPS-a.

“Mi smo kroz zakonodavni okvir obezbijedili našu funkcionalnu, organizacionu i finansijsku nezavisnost. Kada je u pitanju finansijska nezavisnost, prilagođeno je rješenje da naš budžet ide direktno skupštinskom Odboru za ekonomiju, koji potom ide Vladi koja ga ne može mijenjati. Organizacionu nezavisnost smo obezbijedili time što sami opredjeljujemo predmetne i subjekata revizije i to je esencijalno važno za pitanje da li neko može vršiti uticaj da rad bilo koje revizije vode dva člana Senata koji imaju ista prava. Uz to, DRI ulogu koja joj je dodijeljena zakonom ne zloupotrebljava. Naše revizije su da kažem “jeftine”, jer uz isti novac koji dobijamo iz budžeta povećavamo obim reivzija. Ove godine imali smo 64 izvještaja, što je za oko 20-ak više nego prošle godine uz isti novac iz budžeta ili minimalno povećanje”, istakao je Dabović.

On je dodao da izvještaji DRI najbolje pokazuju uticaj neke partije na rad Senata, te da su ove godine povećali broj negativnih mišljenja, a da ima bilo kakvog uticaja broj negativnih mišljenja bi bio manji. Dabović je kazao i da su pojačali pritisak kada je u pitanju odgovornost u trošenju javnog novca, a za sljedeću godinu najavljuje da broj revizija neće biti manji u odnosu na ovu godinu.

“Jedino u slučaju da se promijeni sistemski okvir vezan za rad političkih paritja i za našu nadležnost revizije u tom dijelu. Ako bi nas parlament oslobodio obaveze da revidiramo ovoliki broj partija, onda bi se u kvantitativnom dijelu smanjio broj revizija, ali po obimu novca koji je obuhvaćen revizijom nivo bi ostao isti ili čak veći. Kroz ovaj broj revizija koji smo objavili obuhvaćeno je između 50 i 70 odsto novca iz bužeta”, kazao je Dabović.

Dabović je najavio da će u narednom periodu biti urađena revizija Ministarstva finansija (koju DRI nikada nije uradila) i objasnio je da su se tim Vladinim resorom bavili kroz proces revizije završnog računa budžeta.

“Da smo primijetili nešto gdje bismo morali skrenuti pažnju javnosti i njima mi bismo to definitivno uradili”, naglasio je Dabović.

Senator Zoran Jelić je najavio revizije velikih preduzeća koja upravljaju velikom državnom imovinom.

“DRI vrši reviziju zakonitosti i uspješnosti upravljanja državom imovinom i obavezama i budžetima svih subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili nastaju korišćenjem države imovine, tako da ćemo u narednom periodu u skladu sa obavezama koje imamo godišnjim planom planirati i revizije velikih preduzeća koja upravljaju sa velikom državom imovinom. Ovih dana spremamo novi plan revizija, gdje ćemo pokriti najvažnije subjekte gdje procjenjujemo da je veliki rizik i gdje kroz reviziju treba vidjeti da li se novac građana troši na zakonit način. Sada smo u punom kapacitetu, poboljšali smo revizoriski kadar i u narednim godinama uradićemo revizije svih subjekata koji su značajni za crnogorsku javnost”, rekao je Jelić, odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li će povećati obim revizija i posebno državnih preduzeća.

Na konferenciji je saopšteno da je DRI nastavila sa aktivnim učešćem u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz sprovođenje aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila iz pregovaračkog poglavlja 32 (finansijski nadzor).

Firme se namjerno guraju u stečaj

Senator Branislav Radulović potvrdno je odgovorio na pitanje “Vijesti” da li su kroz revizije u vezi sa stečajevima ukazali na namjerno prouzrokovane i dugotrajne stečajne postupke. DRI je objavila dvije revizije uspjeha u vezi sa stečajevima i to efikasnost sistema u naplati poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji i efikasnost Uprave carine u sprovođenju mjera naplate carinskog duga.

“Postoji institut namjernog stečaja jer na taj način vlasnik neke firme izbjegava plaćanje obaveza, a država gubi više nego značajne sume novca. To je dominantno kod jednopersonalnih društava sa ograničenom odgovornošću, a Poreska uprava ne koristi mehanizme zaštite države koji su joj na raspolaganju”, istakao je Radulović.

On je rekao da država zbog stečajeva gubi značajne sume novca po osnovu četiri vrste prihoda.

“Prvi je po osnovu poreza i doprinosa zbog nemogućnosti naplate, zatim se umanjuje prihod od PDV-a, treći je gubitak što država preko Fonda rada izdvaja značajni novac za socijalno zbrinjavanje radnika i četvri gubitak su troškovi stečajnog postupka (naknade za rad stečajnih upravnika) koji se opet isplaćuju iz posebnog fonda iz budžeta”, kazao je Radulović.

Savjet Evrope nije osporio nalaze DRI 

Senator Nikola Kovačević najavio je da će narednih dana DRI dostaviti parlamentu svoje predloge u vezi sa nedostatkom zakona o finansiranju političkih partija, kako bi se radna grupa za izmjene izbornog zakonodavstva i time bavila.

Kovačević je kazao da su ovu godinu karakterisali grubi napadi pojedinih političkih partija na članove kolegijuma koji su radili revizije političkih partija.
“Na nedavno održanoj radionici Savjeta Evrope gdje su učestvovali predstavnci tih partija ponovo su demantovani njihovi navodi i ništa od onoga što je DRI objavila nije osporeno. DRI će istrajati u narednom periodu da sačuva svoj integritet”, istakao je Kovačević

On je najavio i potpisivanje memoranduma sa Vrhovnim državnim tužilaštvom uz učešće Savjeta Evrope koji će pokrenuti inicijativu kod državnih organa za izmjene zakona. Suština tih izmjena je da DRI neće podnositi krivične prijave, nego će VDT-u slati obavještenja o nepravilnosti do kojih dolazi.

Vijesti

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *